Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK PUNCA KETIDAKHADIRAN MURID

SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

Tandakan ( / ) diruang yang disediakan.

BIL ITEM YA TIDAK


1 Bangun lewat
(Contoh: Main game online hingga lewat malam atau /
pagi, memang susah bangun awal, lepak hingga
lewat malam dan lain-lain)
2 Membantu Ibu Bapa /
(Contoh: Menjaga ibu sakit)
3 Bekerja /
(Contoh:Bekerja hingga lewat malam dan tidak dapat
bangun pagi serta kepenatan)
4 Tidak minat ke sekolah /
5 Sakit berpanjangan /
6 Ibu bapa tidak mengambil berat kehadiran anak ke /
sekolah
7 Masalah keluarga /
(Contoh: Pergaduhan ibu bapa, kewangan dan lain-
lain)
8 Masalah pengangkutan /
9 Proses PdPc guru di kelas tidak menarik /
10 Beban kerja sekolah /
(Contoh: Murid tidak dapat menyiapkan kerja sekolah
dan takut untuk ke sekolah)
11 Sikap negatif guru /
(Contoh: Guru suka perli murid, menggunakan
perkataan yang menghina murid, memaki dan lain-
lain)
12 Pengaruh rakan sebaya /
(Contoh: Rakan ajak ponteng sekolah)
13 Gangguan rakan atau murid lain di sekolah
(Contoh: Mengejek, buli, gangguan seksual dan lain- /
lain)
14 Murid merasakan tiada keperluan hadir ke sekolah /
selepas habis peperiksaan akhir tahun
(Murid berasa bosan, tiada aktiviti yang menarik
disediakan, buku teks dah di hantar dan lain-lain)
BORANG SOAL SELIDIK PUNCA KETIDAKHADIRAN MURID
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG

TINDAKAN GURU:

1. Sasaran: 30 orang murid yang kerap tidak hadir ke sekolah. (Jika tidak cukup
30 orang, ambil bilangan yang ada sahaja).

2. Guru mengedarkan borang kepada murid untuk menjawab.

3. Guru menjumlahkan keseluruhan jawapan “Ya” murid mengikut item.

4. Guru masukkan keseluruhan jawapan “Ya” murid tersebut dalam google form
yang disediakan.

BORANG RUMUSAN GURU

JUMLAH
BIL ITEM
YA
1 Bangun lewat
(Contoh: Main game online hingga lewat malam atau pagi, memang susah YA
bangun awal, lepak hingga lewat malam dan lain-lain)
2 Membantu Ibu Bapa
(Contoh: Menjaga ibu sakit) YA
3 Bekerja
(Contoh:Bekerja hingga lewat malam dan tidak dapat bangun pagi serta
kepenatan)
4 Tidak minat ke sekolah
5 Sakit berpanjangan YA
6 Ibu bapa tidak mengambil berat kehadiran anak ke sekolah
7 Masalah keluarga
(Contoh: Pergaduhan ibu bapa, kewangan dan lain-lain)
8 Masalah pengangkutan
9 Proses PdPc guru di kelas tidak menarik
10 Beban kerja sekolah
(Contoh: Murid tidak dapat menyiapkan kerja sekolah dan takut untuk ke
sekolah)
11 Sikap negatif guru
(Contoh: Guru suka perli murid, menggunakan perkataan yang menghina
murid, memaki dan lain-lain)
12 Pengaruh rakan sebaya
(Contoh: Rakan ajak ponteng sekolah)
13 Gangguan rakan atau murid lain di sekolah
(Contoh: Mengejek, buli, gangguan seksual dan lain-lain)
14 Murid merasakan tiada keperluan hadir ke sekolah selepas habis peperiksaan
akhir tahun
(Murid berasa bosan, tiada aktiviti yang menarik disediakan, buku teks dah di
hantar dan lain-lain)

Anda mungkin juga menyukai