Anda di halaman 1dari 2

Aneka DOA agar di Mudahkan Memahami Apapun..... 1.

Doa agar di Beri Kemudahan


Allaahumma laa sahla illaa maa ja’altahu sahlan wa anta taj’alul hazna idzaa syi’ta sahlan.
Artinya : “Ya Allah! Tidak ada Kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan Mudah. Sedang
yang Susah bisa Engkau jadikan Mudah, apabila Engkau menghendakinya.” 2. Doa Kelancaran
Lisan oleh Nabi Musa Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani
yafqohu qoulii’ Artinya : “Ya Rabbku, Lapangkanlah untukku dadaku, dan Mudahkanlah
untukku urusanku, dan Lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka Mengerti
perkataanku”. (QS. Thoha: 25-28) 3. Doa Memohon Tambahan Ilmu Pengetahuan Robbi zidnii
'ilman warzuqnii fahman. Artinya : “Ya Allah, tambahkanlah kepada saya Ilmu dan berilah saya
Pengertian yang baik”. 4. Doa di beri Pemahaman seperti para Nabi Bismillah hirrohmanirrahim,
Allahumma alhimnii ilman, afqohu bihi awamiroka, warzukni fahman nabiyina wakhifdol
mursaliina wailhamal malaikatul muqorrobin birohmanika ya arhamar roohimiiin Artinya :
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allahuma ya Allah
turunkanlah Ilham kepadaku ilmu makrifat, agar aku dapat Memahami dan Mengerti akan
perintah-perintahmu, Anugerahilah kami rizki berupa Kemampuan Memahami, sebagaimana
Pemahaman nabi-nabimu dalam menjaga risalahnya dan Kemampuan memahami ilham-ilham
atau sinyal-sinyal dari para malaikat yang Dekat sekali kepadaMu. Ya Allah Anugerahilah kami
rohmat wahai Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. 5. Doa di beri Kematapan Hati
dan Pemahaman yang Baik Allaahumma akhrijnaa min zhulumaatil wahmi, wa akrimnaa bi
nuuril fahmi, waftah ‘alainaa bi ma’rifatil ‘ilmi, wa hassin akhlaaqonaa bil hilmi, wa sahhil lanaa
abwaaba fadhlika, wan syur ‘alainaa min khozaaini rohmatika, ya arhamar rohimiina. Artinya :
“Ya Allah, Keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan/prasangka, Muliakanlah kami dengan
Cahaya kepahaman, Bukakanlah kepada kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah/baguskanlah
diri kami dengan Akhlak yang baik, Mudahkanlah untuk kami pintu-pintu Anugrah-Mu,
bentangkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmat-Mu, ya Tuhan Maha Pengasih sekalian
yang berkasih sayang". 6. Doa di beri Pemahaman seperti para Nabi Fafahhamnaa haa
sulaimaana wa kullan atainaa haa hukman wa 'ilman wa sakhkharnaa ma'a daawuudal-jibaala
yusabbihna wath-thoiro wa kunnaa faa'iliin, yaa hayyu yaa qoyyuumu yaa robba muusaa wa
haaruuna wa nuuhin wa ibroohiima wa 'iisaa wa muhammadin shollallaahu 'alaihi wasallama wa
'alaihim ajma'iin, akrimniy bijuudatil-hifzhi wa sur'atil-fahmi warzuqnil-hikmata wa ma'rifal-ilmi
wa tsabaatadz-dzihni wal-'aqli wal-hukmi bihaqqi sayyidinaa muhammadin shollallaahu 'alaihi
wasallam. Artinya : “Maka Kami telah memberikan Pengertian kepada Sulaiman tentang hukum
(yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan Ilmu dan
telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung, semua bertasbih bersama Daud, dan Kamilah
yang melakukanya, Ya Tuhan Yang Maha Hidup, Ya Tuhan Yang Maha terus-menerus
menolong hambanya, Ya Tuhan Yang Menguasai Musa, Harun, Nuh, Ibrohim, Isa dan
Muhammad saw. dan Shalawat dan Keselamatan atas mereka semuanya, Muliakanlah saya
dengan Hapalan yang baik, Pemahaman yang cepat dan berikanlah saya hikmah, ilmu
pengetahuan, Hati yang kokoh, Akal dan Hukum yang kuat dengan hak tuanku Nabi Muhammad
saw”. 7. Doa di beri Pemahaman yang Mudah Allaahumma sholli wasallim 'alaa sayyidinaa
muhammadin sholaatan tukhrijunii bihaa min zhulumaatil-wahmi watukrimunii binuuril-fahmi
watuwadhihu lii maa usykila hatta yufhama innaka ta'lamu wa laa a'lamu wa anta 'allaamul-
ghuyuubi. Artinya : “Ya Allah, Limpahkanlah Shalawat dan Keselamatan kepada Nabi
Muhammad saw. yang dengan shalawat tersebut Engkau keluarkan saya denganya dari
Kegelapan dan Kebimbangan, Engkau muliakan saya dengan Cahaya kepahaman dan Engkau
jelaskan bagi saya apa-apa yang sulit, sehingga dapat saya Mengerti, sesungguhnya Engkau
Yang Maha Mengetahui dan saya tidak Mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui
Yang Ghaib”. 8. Doa di Mudahkan dalam Mengingat Allaahumma innii astaudi'uka maa
'allamtaniihi fardudhu ilayya 'inda haajatii ilaihi wa laa tansaniihi yaa robbal-'aalamiina. Artinya
: “Ya Allah sesungguhnya saya menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan
kepada saya dan Kembalikanlah kepada saya sewaktu saya butuhkan kembali dan janganlah
Engkau Lupakan saya kepada ilmu itu, Wahai Tuhan seru sekalian alam”. Wallahu a’lam
bishawab.. Agar Lebih Baik dalam Pemahamannya maka gunakan Metode : Belajar apapun
Lebih Mudah Memahami dan Mengingatnya Diposkan oleh dHealer di 1:00 AM

Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub