Anda di halaman 1dari 1

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU TAHUN 2 & 3

SARINGAN LITERASI BAHASA MELAYU

MEMBACA SARINGAN 1 2020

TAHUN 2

BIL NAMA KONSTRUK CATATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GURU
1 BRONAIDY AWIT / / / / / / / / / / / / Menguasai
2 EVERLYN ALVIRA / / / / / / / / / / / / Menguasai
3 GWYNETH ARABELLA

TAHUN 3

BIL NAMA KONSTRUK CATATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GURU
1 CYNTHIA / / / / / / / / / / / / Menguasai

MENULIS SARINGAN 1 2020

TAHUN 2

BIL NAMA KONSTRUK CATATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GURU
1 BRONAIDY AWIT / / / / / / / / / / / / Menguasai
2 EVERLYN ALVIRA / / / / / / / / / / / / Menguasai
3 GWYNETH ARABELLA

TAHUN 3

BIL NAMA KONSTRUK CATATAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GURU
1 CYNTHIA / / / / / / / / / / / / Menguasai