Anda di halaman 1dari 4

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU SK HUA HIN ENGLISH

SIBU KALI PERTAMA 2020

TARIKH : 07 JANUARI 2020

MASA : 2.00 PETANG

TEMPAT : BILIK GERAKAN,

KEHADIRAN : Semua Guru Bahasa Melayu

AGENDA MESYUARAT:

1. UCAPAN KETUA PANITIA


2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT LALU
3. ISU-ISU BERBANGKIT
4. RPH / RPT / DSKP
5. UJIAN DIAGNOSTIK
6. KEPUTUSAN UPSR 2019 / TARGET PENCAPAIAN BAHASA MELAYU UPSR 2020
7. PELAN OPPM
8. PBD
9. SUDUT PIDATO / PANITIA / KELAS
10. PERTANDINGAN BERCERITA
11. HAL-HAL LAIN

1. UCAPAN KETUA PANITIA


1.1 Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang dapat hadir ke
mesyuarat panitia Bahasa Melayu kali pertama untuk tahun 2020
1.2 Mengucapkan syabas dan tahniah diatas segala usaha keras guru untuk meningkatkan
pencapaian Bahasa Melayu pada tahun lalu.
1.3 Menekankan mata pelajaran Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran paling penting
sebagai tunjang utama mata pelajaran yang lain.
1.4 Guru perlu merangka perancangan untuk penambahbaikan tahun lalu.
1.5 Harapan Ketua Panita agar guru-gur u dapat meningkatkan prestasi subjek Bahasa
Melayu untuk tahun 2020
2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU
2.1 Pengesahan minit mesyuarat lalu : Cikgu Dominic
2.2 Disokong oleh Cikgu Sofian

3. ISU-ISU BERBANGKIT
3.1 Tiada isu berbangkit

4. RPH / RPT / DSKP


4.1 Semua guru perlu menyediakan dan melengkapkan Rancangan Pengajaran Harian, DSKP
Dan Rancangan Pengajaran Tahunan yang terkini.
 RPT & DSKP boleh disediakan dalam bentuk ‘QR Code’ atau secara dicetak
4.2 Format penulisan RPH
 Mengikut format yang telah ditetapkan
 Perlu mengikut aras dan tahap kemampuan murid.
 Guru menulis objektif pdp pada papan putih atau kad manila.
 Penulisan refleksi/ impak adalah wajib
 Penulisan refleksi mestilah ditulis dalam bentuk bilangan murid yang menguasai
dan tidak menguasai
 Penulisan RPH mesti menerapkan Pendidikan Sivik mengikut ketetapan nilai
murni dan diterapkan sebulan sekali (pada minggu ke-4)
 Menerapkan PKJR dalam Pdpc seminggu sekali dan juga dalam penulisan RPH
 Jika terdapat guru yang mempunyai dua kali waktu BM, RPH boleh dibuat sekali
tetapi dinyatakan masa bagi setiap waktu tersebut.
4.3 Penetapan buku kerja
 Hanya digunakan untuk murid Tahap 2 sahaja
4.4 Papan kenyataan Bahasa Melayu-
 Cadangan menyediakan sudut BM di bahagian belakang kelas. Topik yang
disediakan perlu sentiasa dikemaskini mengikut tema / bulan.
 Sudut Panitia BM di papan kenyataan juga perlu dikemaskini.

5. UJAN DIAGNOSTIK

5.1 Dijalankan serentak untuk murid Tahun 5 & Tahun 6 pada waktu yang sesuai mengikut
guru subjek
5.2 Markah akan digunakan sebagai markah kedua untuk TOV
6. KEPUTUSAN UPSR / TARGET PENCAPAIAN UNTUK UPSR 2020
6.1 Terdapat peningkatan bilangan murid yang lulus BM pada 2019 (45 orang) berbanding
pada tahun sebelumnya
6.2 Guru BM Tahun 6 diminta untuk menetapkan target (bilangan murid lulus dan murid A)
6.3 Pada tahun ini terdapat 4 orang murid Tahun 6 berstatus MBK

7. PELAN OPPM
7.1 KP telah merangka pelan taktikal untuk tindakan semua guru-guru BM
7.2 Semua guru telah diagihkan tugasan untuk OPOP
7.3 KP juga membincangkan aktiviti-aktiviti sepanjang tahun

8. PBD
8.1 Guru subjek perlu menyediakan 3 kali pelaporan dan menyerahkan laporan tersebut
kepada penyelaras PBD mengikut takwim yang telah disediakan penyelaras
8.2 Guru subjek boleh menyediakan rekod transit mengikut kreativiti untuk maklumat dan
simpanan sendiri

9. SUDUT PIDATO / PANITIA / KELAS


9.1 Sudut Panitia – pembahagian tugas menghias papan notis dan mengemas kini maklumat
/ info akan diberikan kepada semua guru BM
9.2 Sudut BM di dalam kelas – guru subjek perlu mengemaskini sudut masing-masing
9.3 Sudut Pidato - program akan diteruskan untuk murid Tahap 2 sahaja. Pelaksanaan akan
dibuat pada setiap hari Khamis.

10. HAL-HAL LAIN


10.1 Pertandingan bercerita – pembimbing untuk pertandingan bagi Tahap 1 ialah Cikgu
Dayang Sadiah. Bagi Tahap 2 pula ialah Cikgu Muzalfah
10.2 Takwim BM – akan disediakan oleh KP
10.3 Penggunaan wang panitia (PCG) - Peruntukkan bagi tahun ini masih belum diketahui
jumlahnya.
10.4 Program Sinar pagi – guru subjek perlu sediakan modul / latihan bagi kegunaan guru
yang masuk pada waktu 0640 pagi. Selain itu guru BM juga boleh membuat bacaan buku
cerita dan merekodkan dalam Buku Rekod NILAM
Mesyuarat ditangguh pada pukul 3.30 petang.

DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH,

....................................... ......................................

(Pn Norhasmawati Rosli) ( Pn Muliati Majidi)

SETIAUSAHA PANITIA BAHASA MELAYU KETUA PANITIA BAHASA MELAYU