Anda di halaman 1dari 3

PELAN STRATEGIK

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) TAHUN 2019


Bil. Program/ Aktiviti Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Indikator Pencapaian
Sumber
1. Saringan Penempatan  Menentukan penempatan murid Guru Pendidikan Januari / Tiada  Sekurang-
Murid ke Program mengikut tahap dan kompetensi Khas / Guru Februari kurangnya 35%
Pendidikan Inklusif kognitif yang setara di kelas aliran Aliran Perdana MBK dapat
perdana mengikuti PPI
2. Seminar Kesedaran /  Meningkatkan kesedaran ibu bapa Penyelaras PPI / Januari / Tiada  Ibu bapa tahu dan
Taklimat Program tentang PPI Guru Pendidikan Februari cakna pelaksanaan
Pendidikan Inklusif Khas PPI
kepada ibu bapa
3. Sudut Info Program  Menjadi sumber rujukan umum Penyelaras PPI / Jan - Nov RM 50/  Stakeholders
Pendidikan Inklusif orang awam/ stakeholders Guru Pendidikan PCG mengetahui
(pemegang taruh) Khas P. Khas kewujudan sudut
PPI
4. Program “Show Off” PPI  Mengetengahkan bakat dan Penyelaras PPI / Jan - Nov Tiada  Murid dapat
kebolehan murid PPI di hadapan Guru Pendidikan menonjolkan bakat
masyarakat Khas / PPM / dan kebolehan diri
Guru Aliran kepada umum
Perdana
5. Pentaksiran  Mengukur pencapaian murid PPI Semua Guru Mei & Okt Tiada  Peratusan lulus
 PASR menguasai kemahiran 3M Bahasa Melayu dalam pentaksiran
 PKSR mengikut tahap dan kompetensi Pendidikan Khas meningkat daripada
 PBS murid. tahun sebelumnya.
6. Apresiasi PPI  Memberi penghargaan kepada Guru Pendidikan Okt. RM 100/  Semua stakeholder
stakeholders yang terlibat dalam Khas/ Guru Arus PCG mendapat
PPI Perdana P.Khas penghargaan
daripada sekolah

Disediakan oleh:

(NORMY BINTI ABOO HASSAN)


Penyelaras
Program Pendidikan Inklusif (PPI)
SK SUNGAI DUA
PELAN TAKTIKAL / OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN 2019
Sektor/ PPD/ Sekolah SK Sungai Dua JADUAL 3
Bidang/ Unit Kurikulum
Nama Program/ Projek Saringan Penempatan Murid PPI
Objektif Menentukan penempatan murid PPI mengikut tahap dan kompetensi kognitif yang setara di kelas aliran perdana
Tarikh/ Tempoh Januari / Februari
Kumpulan Sasaran Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang sesuai
Tanggungjawab Penyelaras PPI
Proses Kerja 1. Perbincangan dengan Guru Pendidikan Khas/ PK P.Khas MBK yang sesuai dan berpotensi mengikuti PPI di kelas
aliran perdana.
2. Melaksanakan saringan menggunakan instrumen/ soalan PSKR arus perdana yang setara dengan keupayaan
kognitif MBK.
3. Perbincangan dengan pentadbir sekolah dan guru aliran perdana/ guru kelas aliran peradana.
4. Perbincangan dan persetujuan ibu bapa MBK.
5. Penempatan MBK mengikuti PPI.
Kekangan  Kesediaan dan penerimaan guru aliran perdana
 Kesediaan MBK
 Kesediaan dan penerimaan ibu bapa
Pemantauan Pentadbir/ PPD/ JPN/ BPKhas
Penilaian Laporan dokumentasi
Pelan Kontigensi PK P.Khas
Penambahbaikan  Menyebarluas tentang PPI dari semasa ke semasa kepada warga sekolah dan stakeholder.

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN TAKTIKAL / OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN 2019
Sektor/ PPD/ Sekolah SK Sungai Dua JADUAL 3
Bidang/ Unit Kurikulum
Nama Program/ Projek Seminar Kesedaran/ Taklimat PPI
Objektif Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang PPI
Tarikh/ Tempoh Januari / Februari
Kumpulan Sasaran Ibu bapa Murid PPKI dan Aliran Perdana
Tanggungjawab Penyelaras PPI
Proses Kerja 1. Perbincangan dengan pentadbiran pelaksanaan seminar / taklimat
2. Mengadakan seminar/ taklimat kepada ibu bapa dalam mana-mana perjumpaan diadakan
3. Post mortem
Kekangan  Kesediaan dan penerimaan ibu bapa
Pemantauan Pentadbir/ PPD/ JPN/ BPKhas
Penilaian Laporan dokumentasi
Pelan Kontigensi PK P.Khas
Penambahbaikan  Menyebarluas tentang PPI dari semasa ke semasa kepada ibu bapa MBK dan aliran perdana

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai