Anda di halaman 1dari 10

UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________


SENARAI SEMAK
PENILAIAN FORMATIF MATEMATIK
PEMULIHAN KHAS PAHANG

Nama :_____________________ Tahun :_________

KEMAHIRAN SUDAH BELUM CATATAN

13.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.

13.2 Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi.

13.3 Mengklasifikasikan bentuk dua dimensi.

13.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.

Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang


102
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Suaikan.

1.
Segi empat tepat

2.
Bulatan

Segi empat sama


3.

4. Bintang

5. Segi tiga

13.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.


5
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
103
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Tandakan (√) pada jawapan yang betul.

1. Segi empat sama


Bulatan

2. Segi tiga
Segi empat sama

3. Segi tiga
Segi empat tepat

4. Bulatan
Bintang

Segi tiga
5. Segi empat tepat

13.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.


5
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
104
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Tandakan √ pada bentuk yang mempunyai ciri-ciri berikut.

Contoh :

Ciri-ciri

Penjuru √

Sisi √

Sisi
Melengkung

13.2 Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi.


7
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
105
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Tulis jawapan yang betul.

1. Segi tiga ada ……. sisi.


Segi tiga ada ……. penjuru.

2. Segi empat sama ada ……. sisi.


Segi empat sama ada ……. penjuru.

3. Bulatan ada ……. sisi melengkung.


Bulatan ada ……. penjuru.

4. Bintang ada ……. sisi.


Bintang ada ……. penjuru.

Segi empat tepat ada ……. sisi.


5. Segi empat tepat ada ……. penjuru.

13.2 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.


5
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
106
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Warnakan objek yang sama bentuk.

1.

2.

3.

4.

5.

13.3 Mengklasifikasikan bentuk dua dimensi.


5
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
107
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Suaikan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

13.3 Mengklasifikasikan bentuk dua dimensi.


5
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
108
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Warnakan bentuk-bentuk ini. Gunting dan lekatkan bentuk-bentuk ini di


muka surat 110.

13.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.

Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang


109
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

13.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.


13
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
110
UNIT 13 : BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D) PENILAIAN FORMATIF

Nama: _____________________________ Tarikh : ____________________

Warnakan bentuk-bentuk berikut.

hijau kuning ungu merah


biru

13.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.


9
Modul Penilaian Formatif Matematik Pemulihan Khas JPN Pahang
111