Anda di halaman 1dari 59

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan

Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Simptomalogi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Simptomalogi
Gangguan
MCQ Pemikiran Aplikasi Rendah
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

1. Gangguan Proses Pemikiran bagi pesakit Psikiatri biasanya melibatkan


perkara berikut:

A. Ilusi

B. Delusi

C. Halusinasi.

D. Tought Block D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Simptomatologi Psikiatrik
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Simptomatologi R
Psikiatrik

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

2 Berikut adalah beberapa manifestasi gangguan pemikiran: Jawapan

I. Euphoria
II. Keresahan
III. Flight of ideas
IV. Pressure of speech
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item
Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Etiologi dan
Klasifikasi
MCQ Pemikiran Kefahaman Gangguan Tinggi
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

3. Faktor fizikal yang boleh meningkatkan risiko penyakit mental kecuali:


A. Infeksi.
B. Melahirkan anak.
C. Kecederaan kepala.
D. D
Diet yang tidak seimbang.
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Etiologi dan
Klasifikasi
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan Rendah
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

4. Delusi kebesaran (grandiose) biasanya boleh terdapat pada pesakit:


I. Mania.
II. Depresi.
III. Skizofrenia.
IV. Gangguan Anxieti.

A. I dan II
B. I dan IV B
C. II dan III
D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Etiologi & Klasifikasi Gangguan Psikiatri
Sub Topik : Etiologi Psikiatrik

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Etiologi S
& Psikiatrik
Pemahaman

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

5 Di antara etiologi gangguan psikiatrik adalah termasuk Jawapan

I. faktor genetik
II. gangguan fizikal
III. tahap persekolah
IV. faktor pemakanan
A I dan II A
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pengambilan Riwayat (Psikiatrik)
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Pengambilan S
& Riwayat
Pemahaman (Psikiatrik)

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

6 Berikut adalah beberapa kaedah yang perlu diamalkan semasa Jawapan


mengambil riwayat pesakit psikiatrik:

A Guna soalan tertutup sahaja


B Gunakan non-directive approach B
C Hadkan masa pengambilan riwayat
D Berikan ubat sedatif sebelum pengambilan riwayat

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pemeriksaan Status Mental
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Pemeriksaan T
& Status
Pemahaman Mental

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

7 Berikut adalah beberapa jenis halusinasi: Jawapan

I. visual
II. auditori
III. kesakitan
IV. kekebasan
A I dan II A
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item
Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Pemeriksaan Status Mental.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Pemeriksaan
MCQ Pemikiran Kefahaman Tinggi
Status Mental
JAWAPAN: A / B / C/ D

8 Penilaian status mental merangkumi pemeriksaan gangguan:


I. Persepsi.
II. Pemikiran.
III. Eliminasi
IV. Bentuk badan pesakit.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III C

D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Analisis Skizofrenia. Sederhana
JAWAPAN: A / B / C/ D

9 Di antara tujuan pemeriksaan status mental dilakukan adalah:


I. Mengetahui sejarah penyakit lalu.
II. Menilai keadaan psikotik pesakit.
III. Merancangan tindakan perawatan pesakit.
IV. Mengenali latar belakang keluarga.
V.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III C

D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Aplikasi Skizofrenia Rendah
JAWAPAN: A / B / C/ D

10 Penyakit skizofrenia boleh diklasifikasikan kepada jenis-jenis berikut:


I. Simple
II. Elusional
III. Delusional
IV. Hebefrenik

A. I dan II
B. I dan IV B
C. II dan III
D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Kefahaman Skizofrenia Tinggi
JAWAPAN: A / B / C/ D

11 Jenis halusinasi yang biasa terdapat dalam penyakit Skizofrenia:


I. Sentuhan.
II. Kebesaran.
III. Penglihatan.
IV. Pendengaran.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Analisis Skizofrenia. Sederhana
JAWAPAN: A / B / C/ D

12 Di antara tujuan pemeriksaan status mental dilakukan adalah:


i. Mengetahui sejarah penyakit lalu.
ii. Mengenali latar belakang keluarga
iii. Menilai keadaan psikotik pesakit.
iv. Merancangan tindakan perawatan pesakit.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Afektif
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan R
Afektif

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

13 Di antara ciri-ciri pesakit yang mengalami gangguan afektif ialah Jawapan


termasuk
A banyak bercakap
B terlalu aktif bergerak
C kurang penglibatan sosial C
D kelihatan riang dan gembira

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Organik Mental
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Penilaian Gangguan R
Organik
Mental

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

14 Faktor-faktor penyebab penyakit organik mental adalah termasuk Jawapan


………

I. kecederaan otak
II. intoksikasi dadah
III. penyakit serebrum
IV. kekurangan zat makanan
A I, II & III A
B I. II & IV
C I, III & IV
D II, III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Penyalahgunaan dadah/pergantungan

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Penyalahgunaan Sederhana
dadah/pergantunga
n
JAWAPAN: A / B / C/ D
15 Akibat penagihan dadah boleh dilihat dari 4 sudut, KECUALI Jawapan
A. akibat ke atas penagih.
B. akibat ke atas keturunan. B
C. akibat ke atas masyarakat.
D. akibat ke atas keluarga penagih.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Penyalahgunaan dadah/Pergantungan
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Penyalahgunaan T
& dadah
Pemahaman

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

16 Bahan yang kerapkali di jumpai di kalangan kes penyalahgunaan Jawapan


dadah termasuk ………..
I. Heroin
II. Morfin
III. Pethidine
IV. Phenorbarbitone
A I dan II A
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pergantungan dadah
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Pergantungan R
dadah

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

17 Berikut adalah mengenai pergantungan dadah: Jawapan


A Gejala-gejala akan timbul jika tidak mengambil dadah. A
B Daya tahan akan menurun jika tidak mengambil dadah.
C Berhenti segala aktiviti berkaitan dengan pengambilan dadah.
D Mengambil bahan-bahan lain untuk menggantikan dadah
asal.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Anxieti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF


Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..
Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Anxieti
JAWAPAN: A / B / C/ D
18 Anxieti ialah perasaan bimbang akan terjadinya sesuatu. Salah satu etiologi Jawapan
gangguan ini adalah

A. kesibukan.
B. tekanan emosi. B
C. pergaulan sosial.
D. pengaruh kawan.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan neurotik
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan R
neurotik
JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

19 Semasa peperiksaan status mental pesakit neurosis, ciri-ciri Jawapan


seperti berikut perlu ditelitikan:

I. Sedar dengan realiti


II. Tidak ada insight
III. Personaliti mundur
IV. Halusinasi auditori
V.
A I dan II A
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D
20 Gangguan Psikoseksual Fetishisme bermaksud Jawapan
A. pendedahan kemaluan kepada orang lain.
B. penarikan seksual terhadap objek yang tidak sesuai. B
C. menikmati kepuasan seks dengan cara menyakiti pasangan.
D. suka mengintai orang mandi / melihat orang yang tidak berpakaian.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Tinggi
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D
21 Gangguan Psikoseksual Voyeurisme bermaksud Jawapan
A. pendedahan kemaluan kepada orang lain.
B. hubungan seksual dengan sejenis bagi lelaki
C. menikmati kepuasan seks dengan cara menyakiti pasangan.
D. suka mengintai orang mandi / melihat orang yang tidak berpakaian. D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Aplikasi Gangguan Rendah
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D

22 Di antara rawatan yang diberikan kepada pesakit yang mengalami gangguan Jawapan
psikoseksual adalah
A. Psikoterapi. A
B. Elektroencepalogram.
C. Elektroconvulsi terapi.
D. CT scan bahagian kepala.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
23 Diagnosa perbezaan bagi pesakit yang mengidap gangguan personaliti Jawapan
adalah
A. Id personaliti.
B. ego personaliti.
C. multiple personaliti.
D. paranoid personaliti. D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
24 Berikut adalah di antara etiologi gangguan personaliti. Jawapan
I. Persekitaran.
II. Faktor keturunan.
III. Pengaruh kawan sebaya.
IV. Tahap pendidikan.
A. I dan II A
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Tinggi
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
25 Rawatan bagi pesakit yang mengalami gangguan personaliti adalah Jawapan
I. meditasi
II. lawatan sosial.
III. terapi tingkahlaku.
IV. terapi elektro konvulsif.

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Personaliti
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Penilaian Gangguan R
Personaliti

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)


26 En. P, 32 tahun datang ke Jabatan Pesakit Luar hospital psikiatrik Jawapan
dengan ciri-ciri mudah tersinggung, kelihatan mencurigai kepada
sekeliling dan kurang bercakap.

Diagnosis awal En. P termasuk ………

A skizofrenia
B psikosis akut
C gangguan obsesif-kompulsif
D gangguan personaliti paranoid D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Psikiatrik
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Kanak-kanak
JAWAPAN: A / B / C/ D

27 Gangguan perkembangan adalah satu gangguan yang disebabkan oleh


kegagalan ;

A. intelektual
B. fungsi otak B
C. untuk bersosial
D. untuk membesar
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Psikiatrik
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Kanak-kanak
JAWAPAN: A / B / C/ D

28 Dari aspek epidemiologi, gangguan perkembangan lebih predominant di


kalangan;

A. lelaki muda A
B. Wanita muda
C. lelaki berumur
D. Wanita berumur
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Perkembangan
JAWAPAN: A / B / C/ D

29 Diagnosis perbezaan gangguan perkembangan termasuk;


I. aphasia
II. Sindrom Down
III. gangguan berbahasa
IV. terencat akal
V.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III C

D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Perkembangan
JAWAPAN: A / B / C/ D

30 Satu daripada etiologi gangguan perkembangan adalah faktor;

A. sosial
B. genetik B
C. rohani
D. persekitaran
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

31 Gangguan emosi pada kanak-kanak atau remaja dimanifestasikan oleh;


i. kebosanan ikut aktiviti
ii. enggan pergi ke sekolah
iii. anhedonia
A. ii sahaja
B. i dan ii
C. i dan iii
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

32. Satu daripada etiologi gangguan emosi adalah;


A. terlalu dimanjakan
B. terlalu ramai kawan
C. pengaruh media massa
D. keluarga yang bermasalah D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman T
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

33 Satu daripada ubat berikut boleh digunakan untuk merawat kes gangguan
emosi yang mengalami depresi major;
A. Tablet Imipramine A
B. Tablet Thioridazine
C. Tablet Haliperidol
D. Tablet Carbamazipine
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

34 Gangguan tingkahlaku kanak-kanak adalah gangguan yang


mempamerkan kelakuan;
I. desruptif
II. liar
III. kasar
IV. hipoaktif

A. I, II dan III A
B. I , II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

35 Gangguan tingkahlaku kanak-kanak menunjukkan manifestasi tingkahlaku


spesifik seperti:
I. mencuri
II. vandalisme
III. lari dari rumah
IV. tidak minat menonton telivisyen
A. I, II dan III A
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

36. Etiologi gangguan tingkahlaku kanak-kanak termasuk;


i. faktor genetik
ii. kemiskinan
iii. IQ rendah
A. i sahaja
B. ii sahaja
C. iii sahaja
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman T
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

37 Rawatan psikofarmakologi untuk gangguan tingkahlaku kanak-kanak


yang agresif adalah;
A. Tablet Haliperidol
B. Tablet Imipramine
C. Tablet Thioridazine
D. Tablet Carbamazepine D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Psikotik
JAWAPAN: A / B / C/ D

38. Gangguan psikotik kanak-kanak didefinisikan sebagai gangguan;

A. fizikal
B. psikologikal
C. akal terencat
D. fizikal dan psikologikal D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Psikotik
JAWAPAN: A / B / C/ D

39. Rawatan psikoterapi yang berkesan melibatkan kanak-kanak yang


mengalami gangguan psikotik adalah;
A. terapi individu
B. terapi keluarga
C. terapi pembelajaran
D. terapi individu dan keluarga D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Terencat akal S
JAWAPAN: A / B / C/ D

40 Tahap terencat akal dinilai berdasarkan paras IQ. Kanak-kanak yang


mempunyai paras IQ kurang daripada 25 ditafsirkan sebagai terencat
akal;
A. teruk A
B. ringan
C. sederhana
D. kurang memuaskan
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus :Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Etiologi dan Klasifikasi Sederhana
1 Pemahaman Gangguan Kondisi Tinggi
Aplikasi Psikiatri.

Item 1 Peraturan Permarkahan

Kejadian Penyakit Psikiatri boleh


menyerang semua golongan
manusia samada miskin atau kaya,
kanak-kanak atau orang dewasa.
A Nyatakan enam (6) Klasifikasi Asas Klasifikasi Asas penyakit mental: Markah
penyakit mental. 1. Terencat Akal 6
2. Gangguan Personaliti
3. Gangguan Mental
4. Gangguan Penyesuaian
5. Lain-lain Gangguan
6. Gangguan Tumbesaran
7. Lain-lain Gangguan Khusus
kepada kanak-kanak

(1 markah bagi setiap jawapan yang


tepat)

B Terangkan empat (4) Etiologi Etiologi penyakit Psikiatri: 8


penyakit Psikiatri. 1. Sindrom Organik Otak:
 Berlaku akibat dari
perubahan struktur otak
seperti adanya ketumbuhan,
kecederaan atau
kemerosotan.
 Boleh juga berlaku akibat
gangguan diluar otak seperti
dalam kes myxoedema dan
epilepsi.
 Bergantung kepada tiga
kriteria;
i. Gangguan
menyeluruh atau
khusus,
ii. Gangguan itu akut
atau kronik
iii. Penyebab gangguan
di otak itu menyeluruh
atau setempat

2. Konsep Psikoanalitik:
 Disebabkan oleh konflik
intrapsikik dalam diri yang
mengancam dan
merosakkan ego seseorang,
 Untuk mengawal minda,
mereka menggunakan
kaedah mekanisma helah
bela diri seperti penafian dan
projeksi.
 Berlakunya berbagai
pemikiran dan perlakuan
pelik.
3. Genetik:
 Kajian Keluarga Berisiko
tidak dapat mempastikan
samada kejadian Penyakit
Psikiatri disebabkan oleh
warisan atau Kesan
Persekitaran Keluarga.
 Kebanyakkan Kajian
menunjukkan 10 – 15% ahli
keluarga pesakit
Kemurungan Teruk akan
mengalami Gangguan Afektif
berbanding 1 – 2% populasi
lain. Manakala 68%
dikalangan monozygote dan
23% dwizygote.
 Menurut Sheilds (1980) anak
dari ibu/bapa Skizopherenia
mempunyai 13.8%,
manakala anak ibu& bapa
Skizopherenia mempunyai
36.6% peluang.
 Skizopherenia kerap berlaku
dikeluarga yang
mementingkan ibu
berbanding bapa.
 Asuhan boleh menyebabkan
berlakunya penyakit psikiatri;
terlalu mengongkong
mengakibatkan psikosis,
ambivalen menyebabkan
berlakunya skizopherenia.
4. Biokimia Otak:
 Kajian saintifik mendapati
adanya pengumpulan
reseptor amino biogenik di
bahagian otak pesakit
terutama sistem limbik, girus
hippokampal dan di pangkal
otak.
 Dopamin dikaitkan dengan
skizopherenia manakala
seretonin dan norepinefrin
dikaitkan dengan penyakit
afektif.
5.
6.
Gangguan psikiatrik berlaku akibat
dari berbagai penyebab.
C Terangkan setiap faktor penyebab Faktor penyebab: 6
berikut: 1. Faktor Predispose:
1. Faktor predispos.
2. Faktor presipitating.  Pengalaman awal dalam
3. Faktor perpetuate. kehidupan, bawaan
genetik, faktor fisikal,
psikologikal dan sosial
dari zaman bayi dan
kanak-kanak.
 Personaliti adalah faktor
predispose yang penting
kerana kaedah
menangani stress adalah
berbeza mengikut
personaliti.

2. Faktor Precipitating:
 Perkara-perkara yang
berlaku sejurus sebelum
berlakunya gangguan
dan kelihatan seperti
pencetus kepada
serangan gangguan.
Berbentuk samada
secara fisikal,
psikologikal atau secara
sosial.

3. Faktor Perpetuat:
 Kesan stigma dan
menarik diri dari aktiviti
sosial yang akan
mengekalkan
jangkamasa gangguan
asal.

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN


Kursus :Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Skizofrenia.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Skizofrenia. Sederhana
2 Pemahaman Tinggi
Aplikasi

Item 2 Peraturan Permarkahan

Seorang pesakit Skizofrenia telah


dibawa oleh keluarganya ke Hospital
dan dimasukkan ke wad.
A Nyatakan empat (4) Etiologi Etiologi Skizofrenia: 4
Skizofrenia. 1. Keturunan.
 Pesakit yang mempunyai
sejarah keluarga
skizophrenia.
2. Persekitaran.
 Tekanan.
3. Personaliti.
 Orang yang berbadan
asthenic.
 Personaliti schizoid.
4. Sosial.
 Tekanan psikososial.
B Terangkan tiga (3) tanda khusus Tanda khusus Skizofrenia: 6
Skizofrenia. 1. Tingkahlaku:
 Waxy flexibility
 Stupor
 Negativism
 Stereotyped
 Automatic obedience
2. Delusi:
 Idea rujukan
 Penghukuman
 Grandeer
 Somatik
 Cemburu
3. Emosi:
 Inappropriate affect
 Ambivalence
 Flattening of affect
 Depresi
 Elation
 Euforia
4. Halusinasi:
 Pendengaran
 Penglihatan
 Taktile
 Penghiduan
 Gastatory

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan)
C Terangkan pengurusan pesakit Pengurusan pesakit Skizofrenia di 6
Skizofrenia di Wad. Wad:
1. Antipsikotik:
 Low potency eg
Chlorpromazine 75mg –
300mg OD 3-4 minggu, if
pt hyperactive or agitated
 Haloperidol 1.5-3mg 2-
3dd-30mgdly,im 2-10mg
4-8 hourly.
2. High potency (mood) if pt is
withdrawn or lethargic eg.
Flupenthixol 3-9mg bd or18mg
OD.
3. Depot injection:
 Flupenthixol 50-300mg
2wkly, 400mg / wk
 Fluphenazine 12.5-
100mg 14-35 daily.
4. Terapi:
 Psychosocial
 Behavioural
 Family group
 Individual
 Social skills
 Rehabilitation therapies-
cara pulih kerja/riadah.

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan).

Kebanyakan pesakit Szikofrenia


masuk kembali ke hospital kerana
tidak makan ubat yang diberi.
D Nyatakan empat (4) sebab pesakit Sebab pesakit Szikofrenia enggan 4
Szikofrenia enggan makan ubat. makan ubat:
1. Poor insight / kesedaran.
2. Kesan Sampingan yang teruk.
3. Halusinasi pendengaran.
4. Delusi – grandiose.
5. Tidak ada sokongan / penyelian
oleh keluarga.
6. Tanda tanda dan gejala psikotik
berkurangan.
7. Kehabisan ubat – tidak pergi
untuk follow up.

(1 markah bagi setiap jawapan yang


tepat)

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN


Kursus :Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus :
Tahun :1
Semester :2
Kod Subjek :
Topik
Sub Topik

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PERUBATAN KECEMASAN

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Sederhana
Pemahaman Tinggi
Aplikasi

Item Peraturan Permarkahan

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN

Kursus :Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub Topik : Simptomalogi Gangguan Kondisi Psikiatri.

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Kumpulan : PRAKTIS PSIKIATRI

Jenis item Klasifikasi Item Konstruk Tajuk Aras kesukaran


MEQ Pemikiran Pengetahuan Simptomalogi Gangguan Sederhana
Pemahaman Kondisi Psikiatri Tinggi
Aplikasi

Item 1 Peraturan Permarkahan

1 Seorang pesakit mental telah


dibawa oleh anggota Polis ke
Hospital kerana menganggu orang
awam. Pakar Psikiatri telah
mengesahkan bahawa pesakit ini
mengalami penyakit Psikosis.
A Nyatakan perbezaan-perbezaan Perbezaan-perbezaan penyakit 6
antara penyakit Psikosis dan Psikosis dan Neurosis:
penyakit Neurosis. 1. Psikosis:
a. Pesakit tidak sedar
mengalami penyakit.
b. Sukar/enggan
bekerjasama.
c. Ciri psikotik nyata.
d. Contoh penyakit:
Skizopherenia,
Gangguan Afektif – Dwi
Kutub (Polar),
Kemurungan Major.

2. Neurosis:
a. Pesakit berusaha
menghilangkan
sengsaranya
b. Doctor shopping
c. Tiada ciri psikotik tetapi
merupakan obsesif dan
kompulsif
d. Contoh penyakit: Fobia,
OCD, Somatoform.

(3 markah bagi penghuraian Psikosis &


3 markah bagi penghuraian Neurosis).
Pesakit ini juga mengalami
Halusinasi.
B Terangkan empat (4) jenis Jenis-jenis Halusinasi: 8
Halusinasi. 1. Halusinasi Pendengaran – biasa
terjadi pada pesakit psikosis.
Melibatkan suara yang
mengkritik, mengulas dan/atau
mengarah kelakuan pesakit.
2. Halusinasi Penglihatan – biasa
terjadi pada pesakit yang
mengalami organik psikosis
terutama keracunan atau
keadaan berkaitan pengambilan
dadah
3. Halusinasi Kecapan dan Bauan
– menunjukkan pesakit
berkemungkinan mengalami
gangguan temporal lobe.
4. Halusinasi Sentuhan – biasa
berlaku kepada pesakit yang
mengalami organik psikosis
seperti ketagihan alkohol,
kokain dan penyalahan
amphetamine
1. Halusinasi Kinesthetik –
merangkumi perasaan
pergerakkan yang tidak berlaku
atau perasaan keluar dari badan
dan terapung melihat diri
sendiri.

(2 markah bagi setiap jawapan yang


yang tepat dengan penerangan)

C Terangkan tiga (3) pencegahan Nyatakan tiga (3) pencegahan 6


kejadian penyakit mental. kejadian psikologi bilazim dan berikan
dua (2) contoh setiap satu.
1. Pencegahan Primer
 Semasa mengandung
 Semasa pra sekolah
 Semasa sekolah
 Keluarga
 Pekerjaan
 Kawasan Perumahan
2. Pencegahan Sekunder
 Mengesan awal penyakit
dalam masyarakat
 Agensi-agensi lain, klinik
bergerak, befrienders
 Unit Perawatan Jiwa
 Perawatan Modern
3. Pencegahan Tertiari
 Kemudahan-kemudahan
untuk pesakit
 Kemudahan Pusat
Pemulihan Harian
 Memberi pertolongan sosial
 Rawatan berkelompok
 Penyeliaan Rawatan
 Klinik bergerak

(2 markah bagi setiap jawapan yang


tepat dengan penerangan).

Keakuran Ketepatan dan kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
item
/ / / / / / / / /

RUMUSAN : ITEM DITERIMA / ITEM DITOLAK / ITEM PERHATIAN