Anda di halaman 1dari 46

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan

Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Simptomalogi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Simptomalogi
Gangguan
MCQ Pemikiran Aplikasi Rendah
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

1. Gangguan Proses Pemikiran bagi pesakit Psikiatri biasanya melibatkan


perkara berikut:
i. Delusi
ii. Halusinasi.
iii. Flight of ideas.
iv. Tought Blocking.

A. i dan ii
B. i dan iv
C. ii dan iii
D. iii dan iv D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Simptomatologi Psikiatrik
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Simptomatologi R
Psikiatrik

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

2 Berikut adalah beberapa manifestasi gangguan pemikiran: Jawapan

I. Euphoria
II. Keresahan
III. Flight of ideas
IV. Pressure of speech
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item
Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Etiologi dan
Klasifikasi
MCQ Pemikiran Kefahaman Gangguan Tinggi
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

3 Delusi kebesaran (grandiose) biasanya boleh terdapat pada pesakit:


i. Mania.
ii. Depresi.
iii. Skizofrenia.
iv. Gangguan Anxieti.

A. i dan ii
B. i dan iii B
C. ii dan iv
D. iii dan iv
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Etiologi dan Klasifikasi Gangguan Kondisi Psikiatri

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Etiologi dan
Klasifikasi
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan Rendah
Kondisi
Psikiatri
JAWAPAN: A / B / C/ D

4 Dalam kajian Biokimia Otak, penyakit Afektif dikaitkan dengan:


i. Dopamin.
ii. Adrenalin.
iii. Seretonin.
iv. Norepinefrin.

A. i dan ii
B. i dan iii B
C. ii dan iv
D. iii dan iv
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus Diploma Pembantu Perubatan


Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Etiologi & Klasifikasi Gangguan Psikiatri
Sub Topik : Etiologi Psikiatrik

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Etiologi S
& Psikiatrik
Pemahaman

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

5 Di antara etiologi gangguan psikiatrik adalah termasuk Jawapan

I. faktor genetik
II. gangguan fizikal
III. tahap persekolah
IV. faktor pemakanan
A I & II A
B I & III
C II & III
D III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pengambilan Riwayat (Psikiatrik)
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Pengambilan S
& Riwayat
Pemahaman (Psikiatrik)

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

6 Berikut adalah beberapa kaedah yang perlu diamalkan semasa Jawapan


mengambil riwayat pesakit psikiatrik:

A Guna soalan tertutup sahaja


B Gunakan non-directive approach B
C Hadkan masa pengambilan riwayat
D Berikan ubat sedatif sebelum pengambilan riwayat

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus Diploma Pembantu Perubatan
Kod Kursus : B08
Tahun :2
Semester :2
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pemeriksaan Status Mental
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Pemeriksaan T
& Status
Pemahaman Mental

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

7 Berikut adalah beberapa jenis halusinasi: Jawapan

I. visual
II. auditori
III. kesakitan
IV. kekebasan
A I & II A
B I & III
C II & IV
D III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item
Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Pemeriksaan Status Mental.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Pemeriksaan
MCQ Pemikiran Kefahaman Tinggi
Status Mental
JAWAPAN: A / B / C/ D

8 Penilaian status mental merangkumi pemeriksaan gangguan:


i. Persepsi.
ii. Eliminasi.
iii. Pemikiran.
iv. Bentuk badan pesakit.
A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv C

D. iii dan iv
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Analisis Skizofrenia. Sederhana
JAWAPAN: A / B / C/ D

9 Di antara tujuan pemeriksaan status mental dilakukan adalah:


I. Mengetahui sejarah penyakit lalu.
II. Menilai keadaan psikotik pesakit.
III. Mengenali latar belakang keluarga.
IV. Merancangan tindakan perawatan pesakit.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV C

D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Aplikasi Skizofrenia Rendah
JAWAPAN: A / B / C/ D

10 Penyakit skizofrenia boleh diklasifikasikan kepada jenis-jenis berikut:


I. Simple
II. Elusional
III. Delusional
IV. Hebefrenik

A. I dan II
B. I dan IV B
C. II dan III
D. III dan IV
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Kefahaman Skizofrenia Tinggi
JAWAPAN: A / B / C/ D

11 Jenis halusinasi yang biasa terdapat dalam penyakit Skizofrenia:


I. Sentuhan.
II. Kebesaran.
III. Penglihatan.
IV. Pendengaran.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Skizofrenia.

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pemikiran Analisis Skizofrenia. Sederhana
JAWAPAN: A / B / C/ D

12 Di antara tujuan pemeriksaan status mental dilakukan adalah:


i. Mengetahui sejarah penyakit lalu.
ii. Menilai keadaan psikotik pesakit.
iii. Mengenali latar belakang keluarga.
iv. Merancangan tindakan perawatan pesakit.

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv C

D. iii dan iv
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Afektif
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan R
Afektif

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

13 Di antara ciri-ciri pesakit yang mengalami gangguan afektif ialah Jawapan


termasuk
A banyak bercakap
B terlalu aktif bergerak
C kurang penglibatan sosial C
D kelihatan riang dan gembira

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Organik Mental
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Penilaian Gangguan R
Organik
Mental

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

14 Faktor-faktor penyebab penyakit organik mental adalah termasuk Jawapan


………

I. kecederaan otak
II. intoksikasi dadah
III. penyakit serebrum
IV. kekurangan zat makanan
A I, II & III A
B I. II & IV
C I, III & IV
D II, III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian


Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Penyalahgunaan dadah/pergantungan

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Penyalahgunaan Sederhana
dadah/pergantunga
n
JAWAPAN: A / B / C/ D
15 Akibat penagihan dadah boleh dilihat dari 4 sudut, KECUALI Jawapan
A. akibat ke atas penagih.
B. akibat ke atas keturunan. B
C. akibat ke atas masyarakat.
D. akibat ke atas keluarga penagih.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Penyalahgunaan dadah/Pergantungan
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pengingatan Pengetahuan Penyalahgunaan T
& dadah
Pemahaman

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

16 Bahan yang kerapkali di jumpai di kalangan kes penyalahgunaan Jawapan


dadah termasuk ………..
I. Heroin
II. Morfin
III. Pethidine
IV. Phenorbarbitone
A I & II A
B I & IV
C II & III
D III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Pergantungan dadah
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Pergantungan R
dadah

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

17 Berikut adalah mengenai pergantungan dadah: Jawapan


A Gejala-gejala akan timbul jika tidak mengambil dadah. A
B Daya tahan akan menurun jika tidak mengambil dadah.
C Berhenti segala aktiviti berkaitan dengan pengambilan dadah.
D Mengambil bahan-bahan lain untuk menggantikan dadah
asal.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Anxieti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF


Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..
Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Anxieti
JAWAPAN: A / B / C/ D
18 Anxieti ialah perasaan bimbang akan terjadinya sesuatu. Salah satu etiologi Jawapan
gangguan ini adalah

A. kesibukan.
B. tekanan emosi. B
C. pergaulan sosial.
D. pengaruh kawan.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan neurotik
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Aplikasi Gangguan R
neurotik
JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)

19 Semasa peperiksaan status mental pesakit neurosis, ciri-ciri Jawapan


seperti berikut perlu ditelitikan:

I. Tidak ada insight


II. Personaliti mundur
III. Halusinasi auditori
IV. Sedar dengan realiti
A I & II
B I & III
C II & IV C
D III & IV

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D
20 Gangguan Psikoseksual Fetishisme bermaksud Jawapan
A. pendedahan kemaluan kepada orang lain.
B. penarikan seksual terhadap objek yang tidak sesuai. B
C. menikmati kepuasan seks dengan cara menyakiti pasangan.
D. suka mengintai orang mandi / melihat orang yang tidak berpakaian.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Tinggi
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D
21 Gangguan Psikoseksual Voyeurisme bermaksud Jawapan
A. pendedahan kemaluan kepada orang lain.
B. hubungan seksual dengan sejenis bagi lelaki
C. menikmati kepuasan seks dengan cara menyakiti pasangan.
D. suka mengintai orang mandi / melihat orang yang tidak berpakaian. D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Psikoseksual

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Aplikasi Gangguan Rendah
Psikoseksual
JAWAPAN: A / B / C/ D
22 Di antara rawatan yang diberikan kepada pesakit yang mengalami gangguan Jawapan
psikoseksual adalah
A. Psikoterapi. A
B. Elektroencepalogram.
C. Elektroconvulsi terapi.
D. CT scan bahagian kepala.

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
23 Diagnosa perbezaan bagi pesakit yang mengidap gangguan personaliti Jawapan
adalah
A. Id personaliti.
B. ego personaliti.
C. multiple personaliti.
D. paranoid personaliti. D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Sederhana
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
24 Berikut adalah di antara etiologi gangguan personaliti. Jawapan
I. Persekitaran.
II. Faktor keturunan.
III. Pengaruh kawan sebaya.
IV. Tahap pendidikan.
A. I dan ii A
B. Ii dan iii
C. Iii dan iv
D. I dan iv

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik Sistem Saraf
Sub topik Gangguan Personaliti

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama : ………………………………………. Kumpulan : ….………………………………..


Jenis Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Gangguan Tinggi
Personaliti
JAWAPAN: A / B / C/ D
25 Rawatan bagi pesakit yang mengalami gangguan personaliti adalah Jawapan
i. meditasi
ii. lawatan sosial.
iii. terapi tingkahlaku.
iv. terapi elektro konvulsif.

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. Iii dan iv C
D. i dan iv

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Kea
Item
√ √ √ √ √ √ √ √

Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Tahun :2
Semester : II
Kod Subjek : MABS 2212
Topik : Gangguan Personaliti
Sub Topik :

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Nama: Liew Chee Foh Kumpulan: Sains Perubatan

Jenis Item Klasifikasi Konstruk Tajuk Aras Kesukaran


Item
MCQ Pemikiran Penilaian Gangguan R
Personaliti

JAWAPAN: A / B / C / D (Single Response)


26 En. P, 32 tahun datang ke Jabatan Pesakit Luar hospital psikiatrik Jawapan
dengan ciri-ciri mudah tersinggung, kelihatan mencurigai kepada
sekeliling dan kurang bercakap.

Diagnosis awal En. P termasuk ………

A skizofrenia
B psikosis akut
C gangguan obsesif-kompulsif
D gangguan personaliti paranoid D

Pengetahuan/Pengawasan Peperiksaan/Sederhana

Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian


Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Komponen Kesukaran Penting Keadilan
Item

Rumusan: Item diterima / ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Psikiatrik
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Kanak-kanak
JAWAPAN: A / B / C/ D

27 Gangguan perkembangan adalah satu gangguan yang disebabkan oleh


kegagalan ;

A. intelektual
B. fungsi otak B
C. untuk bersosial
D. untuk membesar
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Psikiatrik
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Kanak-kanak
JAWAPAN: A / B / C/ D

28 Dari aspek epidemiologi, gangguan perkembangan lebih predominant di


kalangan;

A. lelaki muda A
B. Wanita muda
C. lelaki berumur
D. Wanita berumur
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Perkembangan
JAWAPAN: A / B / C/ D

29 Diagnosa perbezaan gangguan perkembangan termasuk;


i. aphasia
ii. gangguan berbahasa
iii. terencat akal

A. i sahaja
B. ii dan iii
C. i dan iii
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Perkembangan
JAWAPAN: A / B / C/ D

30 Satu daripada etiologi gangguan perkembangan adalah faktor;

A. sosial
B. genetik B
C. rohani
D. persekitaran
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian
Kursus : Diploma Pembantu Perubatan
Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

31 Gangguan emosi pada kanak-kanak atau remaja dimanifestasikan oleh;


i. kebosanan ikut aktiviti
ii. enggan pergi ke sekolah
iii. anhedonia
A. ii sahaja
B. i dan ii
C. i dan iii
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

32. Satu daripada etiologi gangguan emosi adalah;


A. terlalu dimanjakan
B. terlalu ramai kawan
C. pengaruh media massa
D. keluarga yang bermasalah D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman T
Emosi
JAWAPAN: A / B / C/ D

33 Satu daripada ubat berikut boleh digunakan untuk merawat kes gangguan
emosi yang mengalami depresi major;
A. Tablet Imipramine A
B. Tablet Thioridazine
C. Tablet Haliperidol
D. Tablet Carbamazipine
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

34 Gangguan tingkahlaku kanak-kanak adalah gangguan yang


mempamerkan kelakuan;
i. desruptif
ii. liar
iii. kasar

A. i sahaja
B. ii sahaja
C. iii sahaja
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

35 Gangguan tingkahlaku kanak-kanak menunjukkan manifestasi tingkahlaku


spesifik seperti;
i. mencuri
ii. vandalisme
iii. lari dari rumah
iv. kejam terhadap binatang
A. i dan ii
B. iii dan iv
C. ii dan iv
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

36. Etiologi gangguan tingkahlaku kanak-kanak termasuk;


i. faktor genetik
ii. kemiskinan
iii. IQ rendah
A. i sahaja
B. ii sahaja
C. iii sahaja
D. Semua yang di atas D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman T
Tngkahlaku
JAWAPAN: A / B / C/ D

37 Rawatan psikofarmakologi untuk gangguan tingkahlaku kanak-kanak


yang agresif adalah;
A. Tablet Haliperidol
B. Tablet Imipramine
C. Tablet Thioridazine
D. Tablet Carbamazepine D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Psikotik
JAWAPAN: A / B / C/ D

38. Gangguan psikotik kanak-kanak didefinisikan sebagai gangguan;

A. fizikal
B. psikologikal
C. akal terencat
D. fizikal dan psikologikal D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
Gangguan
MCQ Pengingatan Kefahaman S
Psikotik
JAWAPAN: A / B / C/ D

39. Rawatan psikoterapi yang berkesan melibatkan kanak-kanak yang


mengalami gangguan psikotik adalah;
A. terapi individu
B. terapi keluarga
C. terapi pembelajaran
D. terapi individu dan keluarga D
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian

Kursus : Diploma Pembantu Perubatan


Kod. Kursus :
Tahun :2
Semester : II
Kod. Subjek : MABS 2212
Topik : Sistem Saraf
Sub topik : Psikiatrik Kanak-kanak

Nama : Kumpulan : Praktis Psikiatri

BORANG PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Jenis Klasifikasi Aras


Konstruk Tajuk
Item Item Kesukaran
MCQ Pengingatan Kefahaman Terencat akal S
JAWAPAN: A / B / C/ D

40 Tahap terencat akal dinilai berdasarkan paras IQ. Kanak-kanak yang


mempunyai paras IQ kurang daripada 25 ditafsirkan sebagai terencat
akal;
A. teruk A
B. ringan
C. sederhana
D. kurang memuaskan
Keakuran Ketepatan dan Kejelasan Kesesuaian
Komponen
Kurikulum Spesifikasi Peluang Konstruk Tajuk Kesukaran Penting Kead
Item
/ / / / / / / / /
Rumusan: Item diterima /ditolak / item dalam perhatian