Anda di halaman 1dari 1

BIMBINGAN MATEMATIKA

 (3x  8 x  4)dx adalah ….


2
1. Hasil dari
2. Hasil dari  4( x  2)(2 x  3)dx adalah ….
2 1 2
3. Hasil dari  (  4  5 )dx adalah ….
x x x
Hasil dari  ( x  4 x)(2 x  12 x  8) dx adalah ….
2 3 2 5
4.
5. Hasil dari  ( x  2) ( x 2  4 x  9) 4 dx adalah ….
3x  2
6. Hasil dari  ( dx adalah ….
(3 x  4 x  5) 3
2

2x  2
7. Hasil dari  ( 2 dx adalah ….
x  2x  6
8. Turunan dari y = 5 cos 3x + 2 sin 6x adalah ….
9. Turunan dari f(x) = cos3(3-2x) adalah ….
10. Turunan dari y = 5 sin x cos x adalah ….
11. Turunan dari y = (3x + 4) sin (4 - 3x) adalah ….
1  cos x
12. Turunan dari y = adalah ….
sin x

13. Jika f(x) = sin3(3x + ) maka nilai dari f’(0) = ….
6
14. Nilai maksimum dari f(x) = 3 3 sin x – 3 cos x untuk 0  x < 2 adalah ….
15. Titik maksimum dari f(x) = 2 cos x + 2 3 sin x untuk 0  x < 2 adalah ….

BIMBINGAN MATEMATIKA

 (3x  8 x  4)dx adalah ….


2
1. Hasil dari
2. Hasil dari  4( x  2)(2 x  3)dx adalah ….
2 1 2
3. Hasil dari  (  4  5 )dx adalah ….
x x x
Hasil dari  ( x  4 x)(2 x  12 x  8) dx adalah ….
2 3 2 5
4.
5. Hasil dari  ( x  2) ( x 2  4 x  9) 4 dx adalah ….
3x  2
6. Hasil dari  ( (3x
 4 x  5) 3
2
dx adalah ….

2x  2
7. Hasil dari  ( 2 dx adalah ….
x  2x  6
8. Turunan dari y = 5 cos 3x + 2 sin 6x adalah ….
9. Turunan dari f(x) = cos3(3-2x) adalah ….
10. Turunan dari y = 5 sin x cos x adalah ….
11. Turunan dari y = (3x + 4) sin (4 - 3x) adalah ….
1  cos x
12. Turunan dari y = adalah ….
sin x

13. Jika f(x) = sin3(3x + ) maka nilai dari f’(0) = ….
6
14. Nilai maksimum dari f(x) = 3 3 sin x – 3 cos x untuk 0  x< 2 adalah ….

15. Titik maksimum dari f(x) = 2 cos x + 2 3 sin x untuk 0  x < 2 adalah ….

Anda mungkin juga menyukai