Anda di halaman 1dari 2

PK01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program :

2. Tarikh :

3. Hari / Masa :

4. Tempat :

5. Objektif :

6. Sasaran :

7. Butiran aktiviti :

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :


A. Kehadiran para jemputan, ibubapa dan komuniti amat memberangsangkan.
B. Aktiviti yang di sediakan bersesuaian dan bertepatan dengan para tetamu.
C. Gerai-gerai jualan berjaya menarik selera dan minat para tetamu.
D. Kebersamaan dan kerjasama di kalangan guru merupakan faktor utama kekuatan
program.
E. Hubungan baik antara sekolah dengan komuniti luar dan agensi lain adalah
menyumbang kepada kejayaan program.

8.2 Kelemahan Program :


A. Keadaan cuaca yang tidak baik.
B. Masalah parkir kenderaan yang terhad menyebabkan para jemputan tidak dapat
memanfaatkan banyak masa di program tersebut.

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


A. Meluaskan lagi promosi program kepada agensi swasta.

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 MAC 2013 00
……………………… ……………………. …………………..

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


01 MAC 2013 00