Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.2 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik toe-tug walk secara individu dan pergerkan lipan secara berkumpulan. Contoh aktiviti:

1 Pergerakan haiwan

Toe-Tug Walk dan 2.1.1 Menerangkan cara mengekalkan imbangan dalam imbangan dinamik Toe-Tug Walk secara indivudu dan Permainan kecil :
pergerakan Lipan pergerkan lipan secara berkumpulan.
Lumba Lipan

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.2 Melakukan imbangan static satu dan tiga tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras secara individu dan Contoh aktiviti:
berpasangan.
2 Imbangan Statik 1. Variasi
imbangan

2.1.2 menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat gravity semasa melakukan pelbagai 2. Variasi
imbangan static, dinamik dan songsang. aras
imbangan

Persembahan :
5.1.5 mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikal.
Imbangan kami

Gimnastik Asas 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan. Contoh Aktiviti:

1. Variasi
imbangan
Imbangan Songsang 2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat gravity semasa melkaukan pelbagai songsang
imbangan static, dinamik dan songsang.
2. Dirian
kepala
dengan
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran. sokongan

Permainan Kecil :
Kami Lagi Lama

MINGGU Gimnastik Asas 1.2, 2.2 dan 5.2 1.2.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah.

3 Contoh Aktiviti:

Hambur Tangan 2.2.1 Menyatakan lakuan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. 1. Balak
tumbang

2. Lari dan
5.2.3. Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti. melejang

Persembahan :

Hambur tangan

Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Melakukan putaran roda.

Contoh Aktiviti :

Putaran Roda 2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat gravity semasa melakukan putaran roda, guling depan dan guling belakang 1. Gelung
Warna

2. Menyeber
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran. ang
sempadan

Permainan kecil :

Roda Berputar

MINGGU Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1..3.2 Melakukan guling depan berterusan. Contoh Aktiviti :

4 1. Turun
Bukit
Guling Depan 2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat gravity semasa melakukan putaran roda, guling depan dan guling belakang.
Berterusan 2. Gulingkan
saya
5.2.5 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Permainan kecil :

Lumba Guling
Depan Berterusan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.3 Melakukan guling belakang posisi straddle berterusan Contoh Aktiviti :

5 1. Straddle
Chair
Guling Belakang 2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat gravity semasa melakukan putaran roda, guling depan dan guling belakang.
Posisi Straddle 2. Bantu
Berterusan Saya

5.2.5 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti Permainan Kecil :

Juara Straddle

Gimnastik Asas 1.2, 2.4 dan 5.1 1.4.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah Contoh Aktiviti:
dan campur.
1. Aksi gayut

Bergayut dan 2. Ayun


mengayun 2.4.1 Menyatakan perbezaan jenis genggaman dengan arah ayunan. Saya

Permainan Kecil :

5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktiviti. Bakul sasaran

CUTI PERSEKOLAHAN SEMPENA HARI WILAYAH (01.02.2018)

Gimnastik Asas 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah
dan campur.
Bergayut dan ayun
– tangan genggam
Bergayut dan Ayun campur
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

MINGGU GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda.

6 Menguji kekuatan
tangan dan putaran
Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda. dengan bantuan
rakan

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU GImnastik Asas 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda. Putaran roda
sendirian
7
Putaran roda 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Aksi Kreatif Saya


1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2018

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

8 Aksi Kreatif Saya


1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

Jom ke Sawah
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

9
Kembara Hutan 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pergerakan Berirama 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang didengar.

Robot Rabat 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang didengar.

2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.

5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan
10 Menghantar bola
(Kategri Serangan) dengan tangan atau
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. kaki

Menghantar bola
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan
Menerima hantaran
(Kategori Serangan) dengan tangan atau
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai jarak. kaki

Menerima Hantaran
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.1 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.
Permainan
11 Mengelecek bola
(Kategori Serangan) dengan tangan atau
2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola. kaki

Mengelecek Bola
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan.
Permainan
Mengadang rakan
(Kategori Serangan)
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

Mengadang
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU 12

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.
Permainan
13
(Kategori Serangan)
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan pihak lawan.

Memintas dan
Menguasai Bola 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
Permainan

(Kategori Serangan)
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.

Melakukan Takel
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
Permainan
14
(Kategori Serangan)
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.

Melakukan Takel
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran Asas 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.6 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
Permainan

(Kategori Serangan)
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah pergerakan bola.

Menjaring
5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI


KSSR TAHUN 4 2020

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan. Servis
Permainan menggunakan
15 tangan atau raket
(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Atas Bahu


5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.
Permainan

(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Atas Bahu


5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

MINGGU Olahraga Asas 1.10 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.

16 (Kemahiran Asas
Lompatan)
2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat


5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.10 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

(Kemahiran Asas
Lompatan)
2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki.
Permainan
17 Servis
(Kategori Jaring) menggunakan bola
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola. kecil

Servis Menggunakan
Kaki 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki. Servis
Permainan menggunakan bola
takraw
(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Servis Menggunakan
Kaki 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI


KSSR TAHUN 4 2020

CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Permainan
18
(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Menerima Servis
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Permainan

(Kategori Jaring)
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar bola.

Menerima Servis
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

CUTI SEMPENA HARI PEKERJA

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.4 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.
Permainan
19
(Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Gerak Kaki
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
Permainan
Pukulan pepat
(Kategori Jaring) menggunakan
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah. tangan

Pukulan Pepat
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

CUTI SEMPENA HARI WESAK

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
Permainan
20 Pukulan pepat
(Kategori Jaring) menggunakan raket
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Pukulan Pepat
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
Permainan menggunakan
tangan
(Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Pukulan Kilas
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI


KSSR TAHUN 4 2020

STANDARD CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN AKTIVITI

MINGGU Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
Permainan menggunakan raket
21
(Kategori Jaring)
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

Pukulan Kilas
5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

Kemahiran Asas 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.
Permainan
Teknik setting bola
(Kategori Jaring) tampar
2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola.

Mengumpan Bola
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.4 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam.
Permainan
22 Balingan bola kecil
(Kategori Memadang)
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.

Membaling Bola-Arah
Pusingan Jam 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.2 1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Memukul
Permainan menggunakan
pemukul plastik
(Kategori Memadang) 2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan menahan bola.

Memukul Bola 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN (12.06.2018)

MINGGU Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.
Permainan
23
(Kategori Memadang)
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan balingan sisi.

Membaling Bola-Gaya
Sisi 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Kemahiran Asas 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.
Permainan

(Kategori Memadang)
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola dari arah sisi pada pelbagai aras.

Menangkap Bola-Arah
Sisi 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan.

26 (Kemahiran Asas
Berlari)
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.


Berlari Lurus dan
Selekoh

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.

27 (Kemahiran Asas
Berlari)
2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.


Berlari Berganti-Ganti

MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Berlari pelbagai
halangan
28 (Kemahiran Asas
Berlari)
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.

Berlari Beritma
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

29
Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.

5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. Mengenal alatan
Kesenggangan khemah
30
2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
Mendirikan Khemah

5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.
Kesenggangan
31 Memasang khemah

2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.


Mendirikan Khemah

5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.4 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan
32
2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
Pandu Arah

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.14 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan

2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.


Pandu Arah

5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
Kesenggangan
33
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
Ting-ting Gula Batu permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
Kesenggangan
35
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
Laga Ayam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.

5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

MINGGU Komponen 3.6, 4.6 dan 5.4 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Latihan Ujian
Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK). SEGAK
36

Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Komponen 3.6, 4.6 dan 5.2 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Kecergasan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).
37 Latihan Ujian
SEGAK

Kecergasan Fizikal 3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.

Latihan Ujian SEGAK 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.3 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dengan rotasi pinggul.

(Kemahiran Asas Membaling objek


Balingan) leper/ceper seperti
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan, lontaran, lemparan dan rejaman. gelung besar/kecil

Melempar/Merejam
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

MINGGU Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.

38 (Kemahiran Asas
Lompatan)
2.10.1 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu jarak atau ketinggian.

Berlari dan Melompat


5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.

(Kemahiran Asas
Lompatan)

2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat

5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

MINGGU Olahraga Asas 1.10, 2.10 dan 5.2 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.

39 (Kemahiran Asas
Lompatan)
2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat dengan selamat.

Berlari dan Melompat


5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.

Olahraga Asas 1.11, 2.11 dan 5.1 1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk. Membaling objek
leper/ceper seperti
(Kemahiran Asas gelung besar/kecil
Balingan)
1.11.2 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri.

Melontar bola kecil


Membaling/Melontar atau gelung
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan semasa membaling, melontar, melempar dan merejam
dengan jarak.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

40
Mengira Kadar Nadi 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.

5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.

Merekod Data 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi pemulihan.
Kecergasan

5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.

41
Meningkatkan Suhu 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Badan dan Kadar
Pernafasan
5.2.1 Merekod data kecergasan.

Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.

Meningkatkan Kadar 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan.
Nadi dan Keanjalan
Otot
5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Konsep Kecergasan 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan.

42
Menyejukkan Badan 4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskan badan dan menyejukkan badan.

5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Komponen 3.3, 4.3 dan 5.3 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahu, tangan dan bahagian atas badan dengan lakuan
Kecergasan yang betul.

Regangan 4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa regangan.

5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR TAHUN 4 2020


CADANGAN
MINGGU ASPEK/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU Komponen 3.5, 4.5 dan 5.2 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan.
Kecergasan
43
3.5.2 Merekod ukuran tinggi dan berat badan.
Mengukur Tinggi dan
Menimbang Berat

Merekod Data 4.5.1 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal.
Komposisi Badan

5.2.1 Merekod data kecergasan.

Komponen 3.2, 4.2 dan 5.2 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam suatu jangka masa yang ditetapkan.
Kecergasan
Berlari jarak
sederhana
4.2.1 Menyatakan kapasiti aerobik yang tinggi dapat membantu pemulihan pernafasan dan kadar nadi selepas
Kapasiti Aerobik senaman. Melompat tali
skipping

5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
44

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Separa Cangkung
Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.

Daya Tahan dan 5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Kekuatan Otot

Ringkuk Tubi Separa

MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
45

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Jengkit Kaki
Setempat

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Lentik Belakang
Ubah Suai

MINGGU Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.
46
Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Hamstring Curl

Komponen 3.4, 4.4 dan 5.2 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah
Kecergasan suai, hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit tubi berulang kali dalam jangka masa 20-30 saat.

Daya Tahan dan 4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.
Kekuatan Otot

5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
Tekan Tubi/ Bangkit
Tubi