Anda di halaman 1dari 8

DOKUMEN NEGARA

Paket A DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)


Kompetensi Keahlian : Budidaya Ikan Air Tawar
Kode : F039
Hari/tanggal : Selasa/24 Maret 2009
Alokasi Waktu : 120 menit (pukul 08.00 s.d 10.00)
Jenis soal : Pilihan Ganda
Jumlah soal : 40 Soal

Petunjuk Umum :

1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan
jawaban
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya.
6. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
7. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,
rusak atau tidak lengkap!
8. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung lainnya.
9. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
10. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
11. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian

SELAMAT BEKERJA

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 1 /8


1. Debit air yang masuk ke dalam kolam akan berdampak langsug terhadap
parameter kualitas air khususnya dengan meningkatnya….
A. Oksigen larut
B. Suhu
C. kecerahan
D. Nitrogen
E. alkalinitas

2. Kandungan oksigen terlarut dalam kolam pembesaran ikan akan berpengaruh


terhadap….
A. Nafsu makan ikan
B. Pertumbuhan ikan
C. Kecepatan memijah ikan
D. Perkembangbiakan ikan
E. Perkembangan gonad induk ikan

3. Parameter kualitas air yang mudah dipantau pada kolam budidaya ikan air tawar
adalah ….
A. Suhu dan DO
B. pH dan DO
C. DO dan CO2
D. Kecerahan dan suhu
E. NH3 dan H2S

4. Persyaratan suhu air yang baik untuk budidaya ikan adalah ….


A. 33 - 38° C
B. 29 - 32° C
C. 25 - 30° C
D. 20 - 25° C
E. 10 - 20° C

5. Alat yang digunakan untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam


bak adalah....
A. Pompa air
B. Automatic heather
C. Disolved oksigen
D. Blower
E. slinometer

6. Kandungan O2 terlarut yang paling baik untuk pemeliharaan benih di kolam


adalah....
A. 6 – 8 ppm
B. 4 – 5 ppm
C. 2 – 3 ppm
D. 1 – 2 ppm
E. 9 – 10 ppm

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 2 /8


7. Ciri-ciri induk ikan patin yang terserang penyakit white spot adalah....
A. Adanya bintik-bintik putih pada bagian tubuh
B. Adanya luka pada bagian tubuh
C. Bentuk tubuh kurus
D. Pendarahan paada bagian sirip ekor
E. Tubuh terasa kasar bagian kepala besar

8. Penyebab penyakit yang biasanya mengakibatkan bercak merah pada sirip dan
tubuh ikan adalah bakteri ....
A. Ichthyopthirius multfilis
B. Herpes
C. Bacillus sp
D. Tricodina sp
E. Aeromonas sp

9. Pemasangan automatic heater pada wadah dan media budidaya di bak,


akuarium/fiberglass bertujuan untuk ....
A. Meningkatkan oksigen terlarut
B. Meningkatkan suhu
C. Meningkatkan kecerahan
D. Menstabilkan pH
E. Menstabilkan suhu

10. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kandungan oksigen dalam packing


/ kemasan kantong plastik yang diisi benih ikan yang akan dikirim ke suatu tempat
adalah....
A. Menurunnya suhu air dalam packing/kemasan
B. Meningkatnya kandungan pH dalam air packing/kemasan
C. Jarak pengangkutan terlalu jauh
D. Ukuran dan kepadatan benih ikan dalam packing/kemasan
E. Menurunnya kandungan NH3 dalam air packing/kemasan

11. Penangkutan benih ikan secara tertutup dapat dilakukan....


A. Keranjang plastik
B. Kantong plastik
C. Jerigen
D. Ember
E. Drum plastik

12. Penyebab ikan stress pada saat pengangkutan adalah....


A. Kepadatan ikan yang tinggi
B. Ukuran ikan yang bervariasi
C. Pengangkutan ikan yang cukup jauh
D. Kandungan oksigen terlarut rendah
E. Kandungan ammonium dalam air rendah

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 3 /8


13. Pertimbangan penerapan teknologi dalam pembenihan ikan secara intensif adalah
A. Harga benih ikan yang relatif tinggi
B. Permintaan benih ikan yang tinggi
C. Sulitnya mendapat benih ikan
D. Menurunnya kualitas benih ikan
E. Menurunnya kondisi lingkungan pembenihan ikan

14. Bahan desinfektan yang diperlukan dalam menyiapkan kolam ikan lele adalah....
A. Karbol
B. Alkohol
C. Betadin
D. Kaporit
E. Detergen

15. Padat penebaran ikan pada kolam air tenang sangat dipengaruhi oleh....
A. Luas kolam dan volume air kolam
B. Daya dukung kolam dan luas kolam
C. Volume air kolam dan daya dukung kolam
D. Oksigen terlarut dan daya dukung kolam
E. Jenis ikan dan bentuk kolam

16. Penebaran benih ikan ke kolam yang baik dilakukan pada saat....
A. Air kolam berwarna hijau
B. Suhu air kolam tinggi
C. Meningkatnya suhu air kolam
D. Menurunnya suhu air kolam
E. Suhu air kolam rendah

17. Pembesaran ikan mas di kolam air deras memiliki padat penebaran yang tinggi
karena....
A. Volume air banyak
B. Debit air tinggi
C. Kolam luas
D. Kandungan oksigen terlarut tinggi
E. Suhu air stabil

18. Pemanenan ikan dilakukan pada saat suhu air kolam rendah, hal ini bertujuan
agar....
A. Ikan masih segar
B. Kandungan ammonium masih rendah
C. Kandungan lumpur dalam kolam rendah
D. pH air kolam tinggi
E. ikan tidak mengalami stress

19. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kelayakan usaha


(fisibility study) usaha budidaya ikan adalah....
A. Pasar, keamanan, budaya dan tenaga kerja
B. Pasar, sosial, budaya dan tenaga kerja
C. Pangsa pasar, modal dan tempat
D. Pasar, keamanan, budaya dan teknis
E. Ekonomi, keamanan, budaya dan tenaga kerja

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 4 /8


20. Jenis makanan yang baik diberikan pada larva ikan lele umur 3 – 7 hari adalah
A. Cacing sutera (tubifex)
B. Phytoplanton
C. Daphnia
D. Moina
E. artemia

21. Fitoplankton yang umum dan mudah dibudidayakan saat ini untuk benih ikan air
tawar adalah....
A. Chlorella
B. Nannochlropsis
C. Rotifer
D. Brachionus
E. Daphnia

22. Bahan dasar untuk kultur daphnia adalah....


A. Kompos
B. Pupuk urea
C. Pupuk kotoran ayam
D. Pupuk kotoran kambing
E. Pupuk KCl

23. Jenis makanan yang dibutuhkan oleh larva ikan lele dumbo umur 1 – 2 hari adalah
....
A. Kuning telur ayam
B. Phytoplanton
C. Daphnia
D. Moina
E. Yolk sack

24. Ciri-ciri morfologi induk betina pada ikan patin yang matang gonad adalah....
A. Bagian perut membengkak, kelamin membesar dan berwarna memerah dan
gerakan reltif lambat
B. Bagian tubuh membesar, kelamin membengkak dan berwarna memerah dan
gerakan relatif lambat
C. Bagian perut membesar, kelamin membengkak dan berwarna memerah dan
gerakan relatif lambat
D. Bagian badan membesar, kelamin membengkak dan berwarna memerah dan
gerakan relatif lambat
E. Bagian perut membesar, kelamin memerah dan berwarna membengkak dan
gerakan relatif lambat

25. Jika pemeiharaan induk patin dilakukan di kolam padat penebaran....


A. 6 kg/m²
B. 5 kg/m²
C. 4 kg/m²
D. 3 kg/m²
E. 2 kg/m²

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 5 /8


26. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepataan kematangan gonad induk ikan di
kolam adalah....
A. Lingkungan, pakan dan hormon
B. Cahaya, lingkungan, pakan dan horman
C. Kesuburan kolam, pakan, lingkungan dan hormon
D. Cahaya, pakan dan hormon
E. Kesuburan kolam, pakan dan lingkungan

27. Untuk mempercepat kematangan gonad induk patin diberi pakan dengan
kandungan....
A. Protein 10 – 12%, kadar karbohidrat 25 – 30% dan kadar lemak
10 -12%
B. Protein 15 – 20%, kadar karbohidrat 10 – 12% dan kadar lemak
10 -12%
C. Protein 20 – 25%, kadar karbohidrat 10 – 12% dan kadar lemak
10 -12%
D. Protein 25 – 30%, kadar karbohidrat 10 – 12% dan kadar lemak
10 -12%
E. Protein 35 – 40%, kadar karbohidrat 10 – 12% dan kadar lemak
10 -12%

28. Induk ikan patin dinyatakan telah matang gonad jika hasil kanulasi....
A 75% telur memliki diameter 1 mm
B 75% telur memliki diameter 2 mm
C 90% telur memliki diameter 2 mm
D 90% telur memliki diameter 1 mm
E 95% telur memliki diameter 2 mm

29. Jumlah kakaban yang dibutuhkan untuk pemijahan induk betina ikan lele dumbo
seberat 1 kg sebanyak....
A 1 – 2 buah kakaban
B 4 – 5 buah kakaban
C 7 – 8 buah kakaban
D 9 – 10 buah kakaban
E 11 – 14 buah kakaban

30. Syarat kelenjar hipofisa ikan donor yang akan disuntik ke dalam tubuh induk ikan,
saat pemijahan secara semi buatan adalah….
A. Ikan donor telah dewasa, memiliki kekerabatan (family) dekat dan ikan
yang tidak baru memijah
B. Ikan donor telah dewasa, segar, matang gonad dan ikan yang tidak baru
memijah
C. Ikan donor telah dewasa, matang gonad, memiliki kekerabatan (family)
dekat dan ikan yang tidak baru memijah
D. Ikan donor telah dewasa, segar, matang gonad dan ikan yang tidak baru
memijah
E. Ikan donor telah dewasa, segar, memiliki kekerabatan (family) dekat
dengan resepien dan ikan yang tidak baru memijah

31. Wadah yang paling sesuai untuk pemijahan ikan lele secara semi buatan adalah....
A. Akuarium kaca

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 6 /8


B. Bak fiberglas
C. Bak semen
D. Kolam tanah
E. Jaring terapung

32. Warna telur pada tingkat kematangan gonad (TKG) IV adalah....


A. Putih bening
B. Kuning bening
C. Kuning kecoklatan
D. Coklat
E. Kuning tua

33. Kisaran dosis hormon buatan/artificial yang akan disuntikkan ke dalam tubuh ikan
lele adalah sebanyak....
A. 0,1 – 0,2 ml/kg induk
B. 0,3 – 0,4 ml/kg induk
C. 0,5 – 0,6 ml/kg induk
D. 0,7 – 0,8 ml/kg induk
E. 0,9 – 1,0 ml/kg induk

34. Kualitas air yang baik untuk penetasan telur ikan lele dumbo adalah….
A. O2 = 4 – 5 ppm, ammonium < 0.01 ppm, suhu = 28 - 31°C dan pH = 3,5 – 5,5
B. O2 = 3 – 5 ppm, ammonium < 0.1 ppm, suhu = 28 - 31°C dan pH = 6,5 – 7,5
C. O2 = 6 – 8 ppm, ammonium < 0.5 ppm, suhu = 28 - 31°C dan pH = 6,5 – 7,5
D. O2 = 6 – 8 ppm, ammonium < 0.1 ppm, suhu = 20 - 25°C dan pH = 2,5 – 4,5
E. O2 = 6 – 8 ppm, ammonium < 0.1 ppm, suhu = 28 - 31°C dan pH = 6,5 – 7,5

35. Suhu air yang baik untuk penetasan telur ikan mas adalah....
A. 28°C - 30°C
B. 20°C - 25°C
C. 24°C - 27°C
D. 23°C - 25°C
E. 24°C - 26°C

36. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian pakan paa larva
ikan adalah ….
A Gerakan larva ikan
B Ukuran pakan dan bukaan mulut ikan
C Kelengkapan organ pencernaan larva
D Kebiasaan makan larva
E Jenis makan ikan

37. Peningkatan suhu akan mempengaruhi parameter kualitas air dalam budidaya ikan
yaitu menurunnya kandungan...
A. Ammonium
B. Oksigen terlarut
C. pH
D. Karbondioksida
E. Alkalinitas

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 7 /8


38. Untuk memperbaiki kulitas air pada pemeliharaan larva ikan patin di bak /
akuarium dapat dilakukan dengan cara….
A Menyipon kotoran di dasar wadah, menambah air dan memasang aerasi
B Menyipon kotoran di dasar wadah, menambah air dan memasang aerasi dan
mengoptimalkan suhu air
C Menambah air, memasang aerasi dan mengoptimalkan suhu air
D Menyipon kotoran di dasar wadah, memasang aerasi dan mengoptimalkan
suhu air
E Menyipon kotoran di dasar wadah, menambah air dan mengoptimalkan suhu
air

39. Bentuk pakan buatan yang diberikan pada ikan mas ukuran 50 – 100 gr adalah….
A. Lembaran
B. Crumble
C. Pelet
D. Tepung
E. Butiran

40. Salah satu teknik pemasaran yang dilakukan untuk memperluas pangsa pasar
adalah ....
A. Bekerjasama dengan tengkulak besar
B. Berkeliling setiap hari mencari pembeli
C. Menghubungi aparat pemerintah untuk membantu penjualan
D. Menghubungi dan menawarkan pada supplayer ikan
E. Rajin ke pasr untuk menjual ikan

F039-PAKET A-08/09 Hak Cipta pada Depdiknas STK - 8 /8