Anda di halaman 1dari 2

BIDANG TUGAS MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) SABK AL - HIDAYAH

PRESIDEN/KETUA UMUM

 Bertanggungjawab sebagai ketua bagi malaksanakan pentadbiran, penyusunan, dan


perancangan program-program bagi mencapai matlamat dan wawasan MPP.

 Berkuasa mamberi kata putus untuk pengesahan bagi semua aktiviti di bawah naungan MPP.

 Bertanggungjawab ke atas semua kerja dan urusan Jawatankuasa Kerja MPP serta
menyalaraskan setiap ahli jawatankuasa sentiasa berkerjasama dan bersatu padu dalam
menjalankan aktiviti bersama.

 Menjadi pegawai perhubungan yang rasmi dengan pihak pengurusan sekolah.

NAIB PRESIDEN/ TIMBALAN KETUA UMUM I,II,III

 Bertanggungjawab membantu tugas-tugas Presiden serta memantau aktiviti yang dijalankan


oleh ahli jawatankuasa yang lain.

 Mewakili Presiden dan memikul tanggungjawab Presiden semasa ketiadaannya.

SETIAUSAHA AGONG /SETIAUSAHA

 Merupakan individu yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam perlaksanaan pentadbiran


di Bilik Gerakan MPP dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden dan Naib
Presiden.

 Bertindak untuk melaporkan segala aktiviti yang dijalankan berkaitan dengan pentadbiran
Bilik Gerakan MPP.

 Menyediakan semua laporan dan penyata berkenaan tugasan dan kemajuan MPP untuk
dibentangkan kepada mana-mana bahagian apabila diperlukan.

 Bertanggungjawab terhadap semua urusan mesyuarat MPP termasuk menyediakan bilik


mesyuarat, penyediaan dokumen dalam mesyuarat, informasi mesyuarat dan lain-lain.

BENDAHARI KEHORMATAN

 Bertanggungjawab atas semua urusan kewangan MPP.

 Menyediakan anggaran belanjawan yang diperlukanuntuk sesuatu program kepada


jawatankuasa MPP.

 Bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan MPP untuk diperiksa oleh penasihat


MPP.
PERANAN DAN FUNGSI

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) ditubuhkan bagi memberi pendedahan dan


pengalaman kepada pelajar menjadi pemimpin di masa depan. MPP juga
berfungsi sebagai saluran bagi para pelajar mengemulakan masalah-masalah
mereka kepada pihak sekolah. Selain itu, MPP juga berfungsi sebagai duta
kecil sekolah yang akan menjadi AJK sambutan pelawat-pelawat luar ke
sekolah ini semasa berlangsungnya sesuatu acara. MPP juga berperanan
untuk menyelaraskan program pentarbiayahan pelajar.

OBJEKTIF UTAMA MPP

 Melahirkan barisan pemimpin pelajar yang berwibawa.

 Melatih sekumpulan kecil pelajar menjadi penghubungan di antara


pelajar dan pengurusan sekolah.

 Berusaha mempelbagaikan aktiviti pelajar.

 Menggalakkan penyertaan aktif pelajar dalam perlaksanaan setiap


aktiviti yang dirancang.

 Melatih dan mendidik pelajar menjadi duta kecil SABK AL HIDAYAH


yang dapat mengharumkan nama sekolah di peringkat yang lebih tinggi.