Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran dan

Sejarah Tahun 4 Zamrud


Kelas
Zaman Prasejarah ( Mengenal pasti alat dan kegunaannya dalam
Tema/Tajuk masyrakat Prasejarah.

Masa 7.45-8.15 pagi

Standard Kandungan:
Fokus 3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusi prasejarah.

Standard Pembelajaran:
3.14. Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua daripada empat
peralatan prasejarah

K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu dicontohi


Semasa pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Objektif  Mengenal pasti alatan
 Mengenal pasti kegunaan setiap peralatan dalam
kehidupan manusia prasejarah
 Murid dapat menceritakan sikap manusia prasejarah yang
perlu dicontohi.

Aktiviti 1. Guru memaparkan sebilah kapak sebagai set induksi dan


mengaitkan dengan pembelajaran tajuk hari ini.
2. Guru menayangkan lima contoh gambarperalatan pada
zaman pra sejarah.
 Batu
 Kayu
 Tempurung kelapa
 Kulit haiwan
 Daun kelapa atau kulit siput
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang jenis alatan dan
kegunaan yang digunakan oleh masyarakat
4. Guru meminta murid membentangkan hasil dapatan tentang
sikap dan nilai manusia prasejarah yang perlu dicontohi
5. Pengukuhan (pemulihan dan pengayaan)
6. Penilaian

EMK Nilai Murni – Berani, kreatif, rajin


KPS - Elemen Asas Sejarah
Dimensi Kewarganegaraan – Perkongsian Nilai
TMK – belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Bahan Maujud, gambar, buku teks, kad manila dan kertas mahjung,
alat tulis dan buku rujukan.
Penilaian Pengajaran dan B1D3E2, B6D1E2
Pembelajaran .
DSP
Refleksi 17 orang daripada 24 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN


Set Induksi (5 minit) Nilai Murni BBM

1. Guru memaparkan sebilah kapak Kreratif Bahan Maujud


kepada murid-murid. (Kapak Kayu)

EMK
2. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang bahan maujud yang dipaparkan -TKP *DSP
oleh guru. B1D3E2
KB
 Apakah jenis alatan yang
-Menjana Idea
dipaparkan kepada kamu?
menghubung kait

 Apakah kegunaan alatan ini?

 Adakah manusia zaman


prasejarah menggunakan alatan
ini dalam kehidupan mereka
seharian

3. Murid menjawab soalan penilaian yang


dikemukakan oleh guru.

4. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.

Aktiviti (20 minit)


1. Guru memaparkan beberapa keping EMK BBM
Peta minda
gambar kepada murid-murid.
KB Gambar
2. Murid-murid meneliti setiap jenis gambar
menjana idea
dan berbincang secara kumpulan. menjelas

3. Murid-murid menggunakan kad manila


*DSP
dan kertas mahjung untuk mencatat
B6D1E2
hasil kerja menggunakan peta minda. Mengetahui nilai
murni dan
4. Murid akan membentangkan menghargai

jawapan di hadapan kelas dan guru kehidupan

memberi penegasan terhadap hasil

kerja murid.

5. Murid diminta untuk bermain permainan

kotak beracun.

6. Guru memberi penegasan terhadap

aktiviti murid.

Penutup (5 minit) Nilai


1. Guru merumuskan isi-isi penting dalam beretika mulia,
menghormati
Pelajaran hari ini. dan
jati diri.

2. Murid diminta sentiasa mengamalkan

nilai murni

3. Setiap murid diminta menyiapkan lembaran

kerja yang diedarkan oleh guru.

Instrumen Penilaian

(B1D3E2)
1. Namakan alatan di bawah.

_______________________________ _____________________________

BAND 6 (B6D1E2)

1. Nyatakan sikap manusia prasejarah

2. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan sedia ada kamu cuba lakonkan satu situasi
manusia zaman prasejarah mengikut kumpulan berdasarkan kad rangkai kata yang diberikan
oleh guru. Aktiviti kotak beracun

Berani Berusaha Sabar Rajin Kreatif