Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup 1 Tanaman Hiasan-Penanaman ( Tahun 4

)

Mata pelajaran Tarikh Kehadiran Masa Kelas Bilangan Murid Tajuk

: Kemahiran Hidup : 2 Ogos 2010 : 12/12 : 10.30 pagi. hingga 11.30 pagi. ( 1 jam) : 4 BESTARI : 12 orang : 1.7 Tanaman Hiasan

Pengetahuan sedia ada

:

1. Murid-murid mengetahui jenis tanaman hiasan 2. Murid-murid telah mengenalpasti kaedah menyedia medium penanaman. Objektif pengajaran ; Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis tanaman hiasan dengan betul setelah mendengar penerangan guru. 2. Melakukan langkah-langkah menyediakan medium penanaman dengan tepat dan betul seperti yang ditunjukkan oleh guru.

Kemahiran berfikir : Membanding beza, mengkategori, menyelesaikan masalah. Bahan bantu mengajar : Buku teks, baldi, sudip tangan, tanah loam, bahan organik, pasir sungai, pasu plastik Penerapan nilai murni : 1. Ketelitian 2. Berdisiplin 3. Memberi perhatian 4. Kerjasama 5. tekun

Guru menerangkan maksud tanaman hiasan 2. Perkembangan Langkah 1 ( 10 minit) Tanaman hiasan ditanam untuk mencantikkan dan mengindahkan halaman rumah 1. demonstrasi. Catatan Guru mengajak murid menyanyi lagu ³Bunga duhalaman Rumah ku´ KBKK: menjan a idea. konstruktif dan komunikatif. tekun . konstektual. Strategi: Kemah iran Berfikir . 3. Guru bersoalajawab dengan pelajar mengenai lagu dan bersoal jawab dengan pelajar. Induktif. soal jawab. Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan topik pengajaran & pembelajaran. Murid memberikan contoh-contoh tanaman hiasan /pokok bunga BBM: slide Power Point Nilai: Memberi perhatian. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran : Langkah Masa Set Induksi ( 5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. pemikira n kreatif Nilai: Memberi perhatian. Guru menyanyi bersama pelajar lagu ³Bunga Di Halaman Rumahku´ 2.2 Strategi P&P : Deduktif.

dan sekateur. Memasukkan medium ke dalam bekas penanaman 4. yang boleh mencantikkan halaman rumah. KBKK : Banding beza & mengkategori Nilai: Ketelitian Strategi: kemahiran berfikir. Menyediakan bahan-bahan dan alatan tangan.2:1 3. Langkah 2 (15 minit) Guru menunjukkan langkah menyediakan medium penanaman: 1. serampang tangan. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan langkahlangkahmenyediakan medium penanaman.3 atau sesuatu tempat. Guru menunjukan demonstrasi langkahlangkah menyediakan medium penanaman di hadapan murid . 2. Slide Power Point. Guru memberi peluang kepada murid untuk menanyakan soalan aktiviti menyedia BBM :. 6. KBKK : menyelesaikan Contoh jawapan: Bunga raya Bunga Ros Bunga kertas Bunga kekwa Strategi: Deduktif & soal jawab masalah. Menyukat bahan mengikut nisbah 3. 7. Murid menyaksikan langkah-langkah menyediakan medium penanaman tanaman hiasan dengan menggunakan slide Power Point 5. kemahiran . medium penanam. penyiram. Kontekstual .

Guru bertindak sebagai pemerhati dan membetulkan setiap kesilapan yang dilakukan oleh murid. 4. pasir sungai. pasu plastik KBKK: Mengkategori & Menyelesai masalah. Nilai Murni: Kerjasama Strategi: Konstruktif & demonstrasi. mendengar dan demonstrasi. Murid bekerjasama dalam kumpulan melakukan langkah- ABM: pokok hiasan. . murid berada dalam kumpulan iaitu seramai 4 orang bagi setiap kumpulan. Penilaian. Guru membuka peluang kepada murid untuk mencuba kaedah menyediakan medium penanaman. 5. Langkah 3 (15 minit) Amali langkah-langkah menyediakan medium penanaman oleh murid : 1. . 2.murid dapat menyatakan 3 bahan yang digunakan untuk menyedia medium penanaman dengan tepat setelah mendengar penerangan guru. 3. Guru menyediakan set alatan dan bahan yang lengkap kepada murid.4 medium penanaman. bahan organik . baldi. tanah loam.

BBM: Lembaran soalan Nilai: Memberi perhatian. Guru membuka sesi soal jawab dengan memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat. Murid menjawab dan mengisi tempat kosong pada lembaran yang diberikan. . Pengukuhan (10 minit) Penilaian / pengukuhan . Murid diberi lembaran kerja berkaitan penanaman tanaman hiasan. 2. Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini kepada murid 2. 1.kerjas ama dan ketelitian Strategi: Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. soal jawab. guru menyoal murid secara rambang mengenai konsep dan BBM : Nota ringkas Nilai : Perhatian dan kerjasama Strategi : Membuat rumusan.5 langkah menyedia medium semaian mengikut penerangan dan demonstrasi yang telah diberikan oleh guru. 3. Penutup ( 5 minit ) Rumusan isi pelajaran:  Kepentingan penanaman tanaman hiasan.rujuk lampiran 1 & 2 1.

Aktiviti susulan.6 Melakukan langkahlangkah menyediakan medium penanaman tanaman hiasan. kepentingan penjagaan tanaman hiasan. guru meminta murid merumuskan isi pelajaran. 3. Guru mengedarkan nota ringkas dan meminta murid mengulang kaji di rumah serta menyimpan nota. . 4.Murid-murid diminta mengumpulkan gambargambar tanaman hiasan yang berkaitan topik pelajaran hari ini.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful