Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN AKTIVI

NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PADAWAN

Bilangan Keseluruhan Murid Dalam Sekolah 68

LELAKI PEREMPUAN
Bilangan Murid
37 31

Ada /
BIL AKTIVITI Tiada LELAKI PEREMPUAN

1 MESEJ 5 MINIT ANTIDADAH / PPDa 0 0 0

2 BILIK SUMBER / LALUAN PPDa / SUDUT PPDa 1 37 31

3 SAMBUTAN HARI / MINGGU ANTI DADAH 0 0 0

4 PENGAJARAN TAJUK PPDa DALAM SUBJEK KESIHATAN 4 37 31

5 SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD) 0 0 0

6 UJIAN URIN 0 0 0

7 KAUNSELING PPDa - DADAH 0 0 0

8 KAUNSELING PPDa - ROKOK 0 0 0

9 KAUNSELING PPDa - INHALAN 0 0 0

10 KAUNSELING PPDa - ALKOHOL 0 0 0

11 KAUNSELING PPDa - AIR KETUM 0 0 0

12 MEMBACA PERUTUSAN HADK 2018 0 0 0

13 MEWUJUDKAN JAWATANKUASA PPDa SEKOLAH 1 37 31

14 PROGRAM LAIN (JIKA ADA) 0 0 0

Sila tambah jika ada program lain.

DISEDIAKAN OLEH
TARIKH LAPORAN :

BORANG INI PERLU DIHANTAR KE PPD SEBELUM ATAU


BORANG PPDa SR 01 (SEKOLAH ME
LAPORAN AKTIVITI PPDa

OLAH KEBANGSAAN PADAWAN BESAR PAPAR KOD SEKOLAH XBA 4236

LAPORAN FASA 1

Bumiputera Bumiputera
Melayu Cina India Sabah Sarawak Lain-lain
0 0 0 65 0 3

PESERTA
BUMIPUTRA BUMIPUTRA PERATUS
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
SABAH SARAWAK

0 0

68 100

0 0

68 100

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

68 100

0 0

DISAHKAN OLEH
ANTAR KE PPD SEBELUM ATAU PADA 20 MEI (FASA 1) DAN 10 OKTOBER (FASA 2)
RANG PPDa SR 01 (SEKOLAH MENENGAH)

XBA 4236

CATATAN
LAPORAN AKTIVI

NAMA SEKOLAH

Bilangan Keseluruhan Murid Dalam Sekolah 0

LELAKI PEREMPUAN
Bilangan Murid
0 0

Ada /
BIL AKTIVITI Tiada LELAKI PEREMPUAN

1 MESEJ 5 MINIT ANTIDADAH / PPDa 0 0 0

2 BILIK SUMBER / LALUAN PPDa / SUDUT PPDa 0 0 0

3 SAMBUTAN HARI / MINGGU ANTI DADAH 0 0 0

4 PENGAJARAN TAJUK PPDa DALAM SUBJEK KESIHATAN 0 0 0

5 UJIAN URIN 0 0 0

6 KAUNSELING PPDa - DADAH 0 0 0

7 KAUNSELING PPDa - ROKOK 0 0 0

8 KAUNSELING PPDa - INHALAN 0 0 0

9 KAUNSELING PPDa - ALKOHOL 0 0 0

10 KAUNSELING PPDa - AIR KETUM 0 0 0

11 MEMBACA PERUTUSAN HADK 2018 0 0 0

12 MEWUJUDKAN JAWATANKUASA PPDa SEKOLAH 0 0 0

13 PROGRAM LAIN (JIKA ADA) 0 0 0

Sila tambah jika ada program lain.

DISEDIAKAN OLEH

TARIKH LAPORAN :
BORANG INI PERLU DIHANTAR KE PPD SEBELUM ATAU
BORANG PPDa SR 01 (SEKOLAH
LAPORAN AKTIVITI PPDa

KOD SEKOLAH

LAPORAN FASA 1

Bumiputera Bumiputera
Melayu Cina India Sabah Sarawak Lain-lain
0 0 0 0 0 0

PESERTA
BUMIPUTRA BUMIPUTRA PERATUS
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
SABAH SARAWAK

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

DISAHKAN OLEH
ANTAR KE PPD SEBELUM ATAU PADA 20 MEI (FASA 1) DAN 10 OKTOBER (FASA 2)
BORANG PPDa SR 01 (SEKOLAH RENDAH)

CATATAN