Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR JAWABAN SISWA

PELAKSANAAN UAMBN BK MA (GLADI BERSIH)


TAHUN AJARAN 2018/2019

Provinsi : JAWA BARAT Kode : 32


Kabupaten / Kota : KAB. TASIKMALAYA Kode : 3206
Madrasah : MA CIKUYA NPSN : 69976337
Mata Pelajaran : Fikih Jurusan : IPS

Nama Siswa : Dede Perdi


No. Ujian : 169.18.69.976.337 NISN : 0006095187
Sesi : 1 Server : 1
Hari / Tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jam ke / Waktu : 07:50 s.d. 08:08 WIB

1. E 11. C 21. E 31. D 41. E


2. C 12. C 22. A 32. C 42. C
3. B 13. A 23. E 33. C 43. C
4. B 14. A 24. B 34. B 44. D
5. D 15. D 25. E 35. B 45. D
6. C 16. B 26. B 36. E 46. D
7. E 17. D 27. B 37. C 47. C
8. D 18. B 28. C 38. C 48. D
9. E 19. D 29. C 39. E 49. C
10 B 20. B 30. B 40. B 50. C
.

Tanda Tangan Peserta,


KAB. TASIKMALAYA, 26 Februari 2019

Tanda Tangan

( Dede Perdi )
No. Ujian : 169.18.69.976.337

Mengetahui,
Proktor Pengawas

Tanda Tangan Tanda Tangan

( ) ( )
NIP. NIP.