Anda di halaman 1dari 3

KEMAHIRAN Menulis

TINGKATAN 3 Akik
MASA 9.30 – 10.30 pagi
TEMA Sukan dan Rekreasi
TAJUK Memacu Mutu Sukan Negara
STANDARD 4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan betul mengikut
PEMBELAJARAN konteks
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1. Murid membaca petikan dan menyenaraikan peribahasa yang
OBJEKTIF terdapat dalam petikan tersebut serta membincangkan maksudnya.
2. Murid membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi.

Ilmu PKJR: HP 3.1.3 Menyatakan implikasi sekiranya tidak


menggunakan tali pinggang keledar dengan betul.- Aktiviti 7,
EMK halaman 28-29.
Nilai - Rasional, berwaspada
Sistem Bahasa - Sintaksis dan tatabahasa
Video
BBM BAM
Buku Teks (halaman 32)
1. Murid menonton satu klip video peribahasa
https://youtu.be/L9RJNc48Li0
2. Guru meminta pelajar menyebut semula peribahasa yang
terdapat dalam lagu.
3. Guru meminta pelajar membaca petikan yang terdapat
dalam Buku Teks m/s 32 dan menandakan peribahasa yang
terdapat dalam petikan. (PA21-Baca dan Tanda)
4. Murid menyatakan peribahasa yang telah ditanda.
5. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
6. Setiap kumpulan membaca petikan dan mengenal pasti
peribahasa yang terdapat dalam petikan dan
membincangkan maksud peribahasa. (Aktiviti Bahagian A
AKTIVITI
BAM PKJR)
7. Guru meminta murid membina ayat berdasarkan peribahasa
yang terdapat dalam petikan yang diberikan (Aktiviti
Bahagian B BAM PKJR).
8. Murid membacakan ayat yang telah ditulis dan guru
memberikan penilaian.

PENGAYAAN:
- Murid membina ayat menggunakan peribahasa yang terdapat
dalam rencana (Buku Teks m/s 32)
PEMULIHAN:
- Murid mencari maksud peribahasa yang diberikan oleh guru.

Murid menyenaraikan lima peribahasa serta menyatakan maksud


PENUTUP
peribahasa tersebut.

REFLEKSI
Maksud peribahasa

1. malang tidak berbau


– kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba

2. melepaskan batuk di tangga


- melakukan sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh

3. sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.


– sebelum melakukan sesuatu perkara hendaklah difikirkan dahulu baik dan buruk
agar tidak berlaku penyesalan di hari kelak.

4. hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih


- Jika kita hendak melakukan sesuatu, kita akan menyempurnakannya
dengan sedaya upaya kita dan demikian juga sebaliknya