Anda di halaman 1dari 26

MAZURA BINTI MOHAMAD

NAMA : ………………………………………………………..

TAHUN : …………………………….

NOTA
PECUTAN
TERAKHIR
UPSR
MATA PELAJARAN : MATEMATIK

“ BERILMU, BERAMAL DAN BERBAKTI ”


“ BERILMU, BERAMAL DAN BERBAKTI ”

Disediakan oleh : Cikgu Mazura binti Mohamad


SK. Batu Empat
MAZURA BINTI MOHAMAD

KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 NOMBOR DAN OPERASI 1–5


2.0 PECAHAN 6–8
3.0 PERPULUHAN 9 – 10
4.0 PERATUS 10 – 11
5.0 WANG 11
6.0 MASA DAN WAKTU 11 - 12
7.0 PANJANG 13
8.0 JISIM 13
9.0 ISIPADU CECAIR 13
10.0 RUANG 14 – 16
* Bentuk Dua Dimensi

* Bentuk Tiga Dimensi

11.0 KOORDINAT 17
12.0 NISBAH 18
13.0 PENGURUSAN DATA 19
14.0 KEBOLEHJADIAN 20
15.0 MAKLUMAT TAMBAHAN 21 – 24
* Perkaitan Antara Tajuk-tajuk

* Kata Kunci ( + , - , x , ÷ )

* Sistem 24 Jam
MAZURA BINTI MOHAMAD

1.0 NOMBOR DAN OPERASI

dalam dalam
angka perkataan

5 429 307 = Lima juta empat ratus dua


puluh sembilan ribu tiga ratus
tujuh

1.1) Nilai tempat


5 2 0 1 4 3 7
juta sa Jawapan : perkataan
puluh ratus
ratus puluh
ribu
ribu
ribu

1.2) Nilai digit/nilai


*** Apakah digit yang
5 2 01 4 3 7 mewakili nilai tempat
ratus ribu? ***

5 000 000 7 2
0 400
200 000 30

1 000

1
MAZURA BINTI MOHAMAD

1.3) Cerakinkan PISAHKAN nombor mengikut nilai


tempat atau nilai digit

mengikut
nilai tempat
a) 43 901 = 4 puluh ribu + 3 ribu +
tempat
9 ratus + 0 puluh + 1 sa

b) 43 901 = 40 000 + 3 000 + 900 + 0 + 1


mengikut
nilai digit

1.4) Bundarkan tempat

miskin 0,1,2,3,4 +0

kaya 5,6,7,8,9 +1

Contoh : Bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat.

i). ii).
6 kaya = + 1
3 miskin = + 0

+1 +0

3 4 6 219 3 4 3 719
3 5 0 000 = 350 000 3 4 0 000 = 340 000

2
MAZURA BINTI MOHAMAD

1.5) Selesaikan masalah

✓ Selisih / beza
✓ Julat / rebat
✓ Perlu ditambah Tolak
✓ Perlu dikurang (-)

✓ Lebihnya
✓ Kurangnya

1
1 dozen = 12 dan 2 dozen = 6

Nombor yang tiada baki


apabila dibahagikan
dengan 2
( Contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14…..
(((
((
1.6) Nombor genap
Nombor yang berbaki 1
apabila dibahagikan
dengan 2
( Contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13…..
……)

1.7) Nombor ganjil


3
MAZURA BINTI MOHAMAD

Nombor lebih daripada 1


dan hanya boleh dibahagi
dengan 1 dan dirinya sendiri.

1.8) Nombor perdana

1.9) Operasi Bergabung (BODMAS)

+,-,X,÷,( ) Simbol
>
Maksud
lebih daripada
< kurang daripada

Contoh :

a). 100 -9 X 5 = b). 22 X (48 – 6 ) =

4
MAZURA BINTI MOHAMAD

1.10) PERPULUHAN JUTA

TUKAR
a). Nombor bulat Perpuluhan juta

3 500 000 = 3 5 0 0 0 0 0 ÷ 1 000 000


= 3.5 juta.

TUKAR
b). Perpuluhan juta Nombor bulat

3.5 juta = 3.5 X 1 000 000


= 3 500 000.

1.11) PECAHAN JUTA

TUKAR
a). Nombor bulat Pecahan juta
3 200 000 = 3 2 0 0 0 0 0 ÷ 1 000 000
= 3.2 juta = 3 2 juta = 3 1 juta.
10 5

TUKAR
b). Pecahan juta Nombor bulat
1 1
3 juta = 3 X 1 000 000
5 5
16
= X 1 000 000
5
= 3 200 000.

5
4
MAZURA BINTI MOHAMAD

2.0 PECAHAN

1 pengangka

4 penyebut

Pecahan wajar pengangka lebih kecil


daripada penyebut.
1 2 7 5
contoh: 2 , 3 , 9 , 11

Pecahan tak wajar pengangka yang sama atau


lebih besar daripada penyebut.
5 8 9 13
contoh: 5 , 8 , 7 , 11

2.1) Tukarkan kepada nombor bercampur.

1
2 3
-2
1

pecahan tak wajar nombor bercampur

6
MAZURA BINTI MOHAMAD

2.2 ) Tukarkan kepada pecahan tak wajar.

nombor bercampur pecahan tak wajar

2.3) Pecahan Setara


✓ pecahan yang sama nilai
✓ gunakan ‘x’ atau ‘ ÷’ (tengok terus pada petak sifir…)

i)

ii)

2.4) Pecahan Termudah


➢ gunakan ‘÷’ sahaja

i)

7
MAZURA BINTI MOHAMAD

2.5) Operasi (
➢Ulangkaji dengan membuat latihan melibatkan operasi
di atas.

i) +,- : samakan penyebut

ii) :
2 1 2
× darab terus CONTOH : X =
7 9 63

iii) ÷ :* 0perasi ‘÷’ tukarkan kepada ‘x‘

* Tukarkan pengangka dan penyebut


(terbalikkan)
2 2 4 2 1 1
CONTOH : ÷4 = ÷ = X =
3 3 1 3 4 6

2.6) Tukarkan pecahan kepada perpuluhan


0.8
5 4 4 8
Contoh : atau = = 0.8
X2
-0 5 X2 10

40
-40
..

2.7) Tukar perpuluhan kepada pecahan


Contoh :

8
MAZURA BINTI MOHAMAD

3.0) PERPULUHAN

angka perkataan

23.509 = Dua puluh tiga perpuluhan


lima sifar sembilan

3.1) Nilai tempat

1 2 5. 7 0 4
perseribu
ratus Titik Jawapan : perkataan
perpuluhan perseratus ( 3 t.p )
puluh
( 2 t.p )
sa persepuluh
( 1 t.p ) 1 t.p = satu tempat perpuluhan
2 t.p = dua tempat perpuluhan
3 t.p = tiga tempat perpuluhan

3.2) Nilai digit (dalam pecahan dan perpuluhan)

1 2 5 . 7 9 4

100 Titik
perpuluhan
20

9
MAZURA BINTI MOHAMAD

3.3) Operasi

+ - × ÷
1 1 1 1
.

susun titik perpuluhan 3 3.27


( x dan ÷ : 10 , 100 , 1 000 )
ikut lajur

4.0) PERATUS ( % )
x 100%
4.1) Tuliskan dalam peratus

4.1) Peratus Keuntungan

Contoh : harga kos / modal / beli / asal = RM 20


harga jual = RM30
Pengiraan:
RM30 RM10 x 100% = 50%
- RM20 RM20
RM10

10
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

4.2) Peratus Kerugian

Contoh : harga kos /modal / beli / asal = RM 20


harga jual = RM10
Pengiraan:
RM20 RM10 x 100% = 50%
-RM10 RM20
RM10

RM = RM43.25
5.0) WANG
sen = 4 325 sen

5.1) Tulis dalam angka


RM43.25

5.2) Tulis dalam perkataan


Empat puluh tiga ringgit dua puluh lima sen

5.3 Penyelesaian masalah


- Faham apa maklumat soalan dan garis kata kunci.
- Sekiranya perlu lakarkan maklumat yang diberi supaya lebih jelas.

6.0 MASA DAN WAKTU

a.m. ( pagi )
Sistem 12 jam
p.m. ( petang/malam )

Sistem 24 jam

Dalam perkataan Dalam angka

Jam dua puluh lima belas Jam 2015

11
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

Tempoh = Waktu Akhir - Waktu Mula

Waktu Akhir = Waktu Mula + Tempoh

Type equation here. Waktu Mula = Waktu Akhir - Tempoh

Kalau soalan tanya waktu/pukul MESTI ada a.m. atau p.m.

503 503
Cara pengiraan:
4 2012 4 2013
- 20 - 20
1 1
Tahun lompat 0 0
12 13
Februari = 29 hari -1 2 -1 2
.. 1 baki
4 tahun sekali
Tahun lompat

1 60 1 60 1 24

Minit Saat Jam Minit Hari Jam

1 7 1 12

Minggu Hari Tahun Bulan

1 dekad = 10 tahun

1 abad = 100 tahun

12
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

7.0 PANJANG
X 10 X 100 X 1 000

1 cm = 10 mm 1 m = 100 cm 1 km = 1 000 m

÷ 10 ÷ 100 ÷ 1 000

1 0 1 00 1 000
cm mm m cm m
km

X 1 000
1 000
m mm
1 m = 1 000 mm

÷ 1 000

8.0 JISIM
X 1 000
1 000
1 kg = 1000 g kg g

÷ 1 000

9.0 ISIPADU CECAIR

X 1 000
1 000
1 l = 1 000 ml l m l
÷ 1 000

13
MAZURA BINTI MOHAMAD

10.0 RUANG

10.1 Bentuk Dua Dimensi


bucu

jejari

diameter

Nama segi empat segi empat segi tiga segi tiga segi tiga bulatan
sama tepat sama sisi sama kaki bersudut
tegak

paksi 4 2 3 1 0 terbanyak/infiniti
simetri

Poligon : Bentuk tertutup yang terdiri daripada 3 sisi


lurus atau lebih dan tiada sisi melengkung.

# pentagon : 5 sisi = 5 bucu = 5 paksi simetri = 5 sudut cakah


# heksagon : 6 sisi = 6 bucu = 6 paksi simetri = 6 sudut cakah
# heptagon : 7 sisi = 7 bucu = 7 paksi simetri = 7 sudut cakah
# oktagon : 8 sisi = 8 bucu = 8 paksi simetri = 8 sudut cakah
1. Garisan selari
BENTUK BILANGAN PEPENJURU
2. Garisan
segi tiga 0
serenjang
segi empat 2

pentagon 5

heksagon 9

heptagon 14

oktagon 20

Semua bentuk dua dimensi mempunyi 1 permukaan rata


/ satah sahaja.

14
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

10.2 Bentuk Tiga Dimensi

Nama Kon piramid tapak segi piramid tapak segi silinder kubus kuboid Sfera
empat sama empat tepat
bucu 1 5 5 0 8 8 0
permukaan rata / satah 1 5 5 2 6 6 0
permukaan melengkung 1 0 0 1 0 0 1
tepi 1 8 8 2 12 12 0

10.3 Prisma

prisma segi empat tepat prisma segi empat sama prisma segi tiga
* 8 bucu * 8 bucu * 6 bucu
* 12 tepi * 12 tepi * 9 tepi
* 6 permukaan * 6 permukaan yang sama * 2 permukaan segi tiga
* 3 permukaan segi empat
* 2 tapak

10.4 Perimeter
➢ Jumlah panjang sisi (tambah)
➢ Mula tangtu… habis tangtu… ( lakar kelopak bunga)

10.5 Luas

lebar lebar Luas = Panjang x Lebar

panjang
panjang

Luas = tapak x tinggi


2
tinggi tinggi

tapak tapak

15
MAZURA BINTI MOHAMAD

10.6 Isi padu

➢Jumlah ruang yang dipenuhi oleh sesuatu


objek

Isi padu = P X L x T
= Luas x Tinggi

Luas = Isi padu ÷ ( Panjang / Lebar / Tinggi )

Tinggi = Isi padu ÷ Luas ( P x L )

Lebar = Isi padu ÷ Luas ( P x T )

Panjang = Isi padu ÷ Luas ( L x T )

kubus kuboid

16
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

11.0 KOORDINAT

Paksi x adalah jarak mengufuk dari asalan, 0 (0,0)


Paksi y adalah jarak mencancang dari asalan, 0 (0,0)

9
baris
8
N yang sama
7

6
paksi
5
mencancang
4

3
M lajur
2
P O yang sama
1

0 x
1 2 3 4 5 6 7 8 9

asalan paksi
mengufuk

a). Koordinat bagi titik-titik

i) M (1,2)
ii) N (2,7)
iii) O (7,1)
iv) P (2,1)

b). Jarak di antara titik M dengan N.

Jarak mengufuk ialah 2 – 1 = 1unit


Jarak mencancang ialah 7 – 2 = 5 unit

17
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

Sudut
(i) Sudut tirus (ii) Sudut tegak (iii) Sudut cakah

12.0 NISBAH

*** Nisbah tiada unit ***

Terdapat 3 bacaan nisbah .

i) Kawasan berlorek kepada kawasan tidak berlorek


Nisbah satu kepada tiga.
1:3

ii) Kawasan tidak berlorek kepada seluruh rajah


3:4 Nisbah tiga kepada empat.

iii) Seluruh rajah kepada kawasan berlorek


4:1 Nisbah empat kepada satu.
empat

18
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

13.0 PENGURUSAN DATA

13.1 Piktograf
13.2 Carta Palang
Kekerapan
13.3 Carta Pai
Nilai maksimum (besar)

Nilai minimum (kecil)

Julat ( Nilai maksimum – nilai minimum )

Mod ( kekerapan tertinggi /peratus tertinggi )


Min/Purata

Median ( nilai data yang berada di tengah )


- disusun secara tertib menaik/menurun)

Min / Purata = Jumlah kuantiti (..+..+..+)

Bilangan kuantiti

Jumlah = Purata x bilangan kuantiti

Bilangan Kuantiti = Jumlah kuantiti

Purata

19
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

14.0 KEBOLEHJADIAN

➢ Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa atau perkara


berlaku.
➢ Terdapat 5 kebolehjadian peristiwa :

i ) Mustahil perkara yang tidak mungkin berlaku.

ii) Besar kemungkinan kemungkinan sesuatu perkara itu


berlaku adalah tinggi.

iii) Kecil Kemungkinan kemungkinan sesuatu perkara itu


berlaku adalah rendah.

iv) Sama kemungkinan kemungkinan sesuatu perkara itu


mungkin berlaku atau mungkin tidak
berlaku.

v ) Pasti sesuatu perkara itu pasti berlaku.

Contoh peristiwa dan kebolehjadian.

i ) Satu hari ada 25 jam. Mustahil

ii ) Cahaya matahari panas di siang hari Besar kemungkinan

iii) Mendapat 6A dalam peperiksaan UPSR tanpa mengulangkaji


pelajaran Kecil kemungkinan

iv) Dapat nombor ganjil daripada balingan dadu Sama


kemungkinan

v ) Bulan Mac ada 31 hari Pasti

20
0
MAZURA BINTI MOHAMAD

15.0 MAKLUMAT TAMBAHAN

PERKAITAN ANTARA TAJUK-TAJUK

Ingat tau……
betul…betul…betul

PECAHAN 1 1 3 1 1 1
2 4 4 5 10 8
PERPULUHAN 0.5 0.25 0.75 0.2 0.1 0.125

PERATUS 50 % 25 % 75 % 20 % 10 % 12.5 %

JISIM 500 g 250 g 750 g 200 g 100 g 125 g


( kg dan g )
ISIPADU CECAIR 500 m 250 m 750 m 200 m 100 m 125 m
(  dan m )
PANJANG 500 m 250 m 750 m 200 m 100 m 125 m
( km dan m )
PANJANG 50 cm 25 cm 75 cm 20 cm 10 cm 12.5 cm
( m dan cm )
NOMBOR BULAT 500 000 250 000 750 000 200 000 100 000 125 000

MASA DAN WAKTU 30 minit 15 minit 45 minit 12 minit 6 minit


( jam dan minit )

21
MAZURA BINTI MOHAMAD

KATA KUNCI

TAMBAH ( + )

# cari jumlah # mendeposit


# hasil tambah/bertambah
# lebih besar/lebih daripada
# lebih banyak
# terima/dapat
# kesemuanya/semua sekali
# selepas/lambat/lewat/kemudian
# waktu akhir/tamat/tiba/selesai ( waktu mula + tempoh masa )
# perimeter ( tambah semua sisi )

TOLAK (-)

# beza # rebat
# selisih
# kurang daripada/lebih kecil
# berapa kurangnya
# berapa lebihnya
# berapa perlu ditambah
# berapa perlu ditolak
# dikeluarkan/dibuang/tumpah
# menggunakan
# beri kepada
# baki/yang tinggal/yang masih ada
# sebelum/lebih cepat/awal
# tempoh masa ( waktu tamat – waktu mula )
# waktu mula ( waktu tamat – tempoh masa )
# julat ( nilai maksimum – nilai minimum )

22
MAZURA BINTI MOHAMAD

KATA KUNCI

DARAB ( x )
# darab
# kali
# hasil darab
# cari jumlah kesemuanya
# beri satu kuantiti, cari banyak/jumlah
# daripada ( tajuk pecahan dan peratus )
# jumlah bagi sesuatu kuantiti ( Jumlah = Purata X Bilangan Kuantiti )
# luas = panjang X lebar
# Isipadu = panjang X lebar X tinggi
# Isipadu = Luas X Tinggi/Panjang/Lebar

BAHAGI ( ÷ )
# bahagi
# hasil bahagi
# baki dari operasi bahagi
# kongsi bersama
# diagihkan sama rata
# dipotong sama rata
# beri banyak, cari satu kuantiti
# purata ( Purata = Jumlah ÷ Bilangan )
# bilangan kuantiti ( Bilangan Kuantiti = Jumlah ÷ Purata )

23
MAZURA BINTI MOHAMAD

Sistem 24 Jam

Sistem 24 jam Sebutan


Jam 0000 Jam dua puluh empat
Jam 0100 Jam satu
Jam 0001 Jam sifar sifar sifar satu
Jam 0705 Jam tujuh sifar lima
Jam 0125 Jam satu dua puluh lima
Jam 1300 Jam tiga belas
Jam 1330 Jam tiga belas tiga puluh

** Rujukan Buku Teks Matematik Tahun 1 hingga Tahun 6 **

24