Anda di halaman 1dari 2

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 196090300111002

PROGRES TUGAS SEISMOLOGI 4

1. Bursting

Waveform Bursting

Spektral Frekuensi 3,8Hz

Spektogram Frekuensi 5,2Hz

2. Gempa Vulkanik A
tP P wave = 05.178 s
tS S wave = 09.082 s
S-P = 3,904 s (kategori Vulkanik Dalam

Waveform Gempa Vulkanik A


P S
Spektral Frekuensi 1,12Hz

Spektogram Frekuensi 3,2Hz

3. Gempa Tremor Harmonik

Waveform Tremor Harmonik

Spektral Frekuensi 1,8Hz

Spektogram Frekuensi 1,9Hz