Anda di halaman 1dari 2

RSIA RAHAYU MEDIKA

Jl. PekuloSukomukti No.09 Kebaman, Srono - Banyuwangi


Telp. 081336061547, ( 0333 ) 3911 542
E-mail : RSIARAHAYUMEDIKA@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK RAHAYU MEDIKA SRONO
NOMOR : RS.RM/ /KEP/2019

TENTANG

PEDOMAN OBAT YANG DIBAWA PASIEN KE RUMAH SAKIT UNTUK


PENGGUNAAN SENDIRI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK RAHAYU MEDIKA
SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK RAHAYU MEDIKA SRONO

Menimbang :a. Bahwa untuk meningkatkan keselamatan pasien perihal penggunaan


obat yang dibawa pasien perlu dilakukan rekonsiliasi terhadap obat
yang dibawa pasien;
b. Bahwa untuk maksud diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan
Direktur RSIA Rahayu Medika tentang pelayanan obat yang dibawa
pasien.
a.

Mengingat : a. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang


Kesehatan;
b. Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
di Rumah Sakit;
c. Permenkes No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BU DAN ANAK RAHAYU


MEDIKA SRONO TENTANG PEDOMAN PEDOMAN OBAT YANG
DIBAWA PASIEN KE RUMAH SAKIT UNTUK PENGGUNAAN SENDIRI
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK RAHAYU MEDIKA SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI
KESATU : Buku pedoman Pedoman obat yang dibawa pasien ke rumah sakit untuk
penggunaan sendiri rsia rahayu medika sebagai pedoman penyelenggaraan
organisasi kefarmasian di instalasi farmasi rsia rahayu medika

Standar penulisan formulir rekonsiliasi dan daftar obat yang dibawa dari
KEDUA : rumah.

KETIGA :1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki
apabila ada perubahan yang mendasar serta dapat ditinjau ulang setiap tiga
tahun sekali
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Banyuwangi
Tanggal : Januari 2019
DIREKTUR
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK RAHAYU
MEDIKA SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

dr. Muh.NovanAffandy, Sp.OG