Anda di halaman 1dari 3

Terima kasih pengerusi majlis.

Yang dihormati Pensyarah Kursus Pengucapan Awam, Tuan Haji Mohamad Roslan Bin
Ghazali.

Rakan-rakan dan hadirin sekalian.

Selamat sejahtera dan salam perpaduan.

Pada hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan saya yang bertajuk “Membanteras
Pencemaran Alam Sekitar”.

1. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan adalah amat penting untuk


kemajuan sesebuah negara. Namun, pembangunan yang tidak diseimbangkan dengan
kemampuan alam sekitar sudah semestinya akan menyebabkan timbulnya pelbagai isu
berkenaan kualiti alam sekitar yang semakin merosot. Oleh itu, pelbagai langkah drastik
perlu diambil sebelum nasi menjadi bubur. Persoalannya, apakah langkah yang boleh
diambil untuk mengatasi pencemaran alam sekitar?. Jawapannya terletak pada kita
semua. Tidak kira siapa, yang pasti semua pihak mempunyai tanggungjawab bagi
mengatasi masalah ini.

Hadirin Sekalian,

1. Pepatah Melayu ada mengatakan “tiada penyakit yang tiada penawarnya”. Oleh
sebab itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah
pencemaran alam. Pertama, melalui pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar
boleh diterapkan kepada para pelajar sejak dibangku sekolah lagi. Hal ini kerana
pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum di institusi pendidikan. Para pelajar
seharusnya diterapkan dengan nilai menghargai dan menjaga alam sekitar. Pendidikan
alam sekitar boleh diberikan dengan cara mengajar generasi muda tentang cara
menjaga alam sekitar melalui langkah seperti kitar semula, guna semula,dan
sebagainya.

2. Seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah pencemaran alam ialah melalui


amalan harian di rumah. Setiap anggota keluarga perlu bertanggungjawab dalam
memastikan agar amalan harian yang dilakukan tidak membawa kesan kepada alam
sekitar. Antara contoh amalan yang boleh dilakukan oleh anggota keluarga untuk
mengatasi pencemaran alam ialah dengan tidak membuang sampah di merata-rata
tempat dan tidak melakukan pembakaran terbuka yang mencemarkan udara. Dalam hal
ini, ibu bapa sendiri menjadi teladan. Maka anak-anak juga terpengaruh dan terikut-ikut
dengan sikap ibu bapa. Melalui ini, nescaya pencemaran alam sekitar akan dapat
diatasi.

Hadirin sekalian,

3. Selain itu, kempen juga boleh diadakan untuk mengatasi masalah pencemaran
alam yang berlaku. Kempen boleh disalurkan kepada masyarakat umum melalui dua
cara iaitu media massa bercetak dan media massa elektronik. Melalui media massa
bercetak, artikel dan rencana mengenai cara mengatasi pencemaran alam harus
disediakan untuk memudahkan pembaca mengetahui langkah terbaik menguruskan
alam sekitar. Melalui media massa elektronik pula, iklan tentang penjagaan dan langkah
mengatasi pencemaran alam sekitar boleh disiarkan melalui internet, televisyen, radio,
dan sebagainya. Iklan-iklan yang dihasilkan haruslah lebih menarik dan kreatif untuk
memberi kesedaran kepada masyarakat umum. Seperti yang kita semua ketahui, media
masa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua
pengguna.Oleh itu,dengan adanya pendedahan media masa tentang isu pencemaran
alam, masyarakat umum akan lebih peka dalam menangani masalah pencemaran.

4. Kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar di negara kita harus


ditangani dengan segera dan usaha ini memerlukan kerjasama padu daripada semua
pihak. Kita haruslah menjaganya dengan penuh tanggungjawab kerana alam sekitar
tidak sepatutnya dikorbankan dalam pemodenan dan pembangunan sesebuah negara.
Alam sekitar yang terpelihara atau dijaga dengan baik akan menjadikan hidup kita lebih
sihat dan selesa. Mudah-mudahan generasi akan datang dapat menikmati keindahan
dan kelestarian alam sekitar yang dianugerahkan kepada manusia.

Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai