Anda di halaman 1dari 7

RBT TINGKATAN 3

APLIKASI MEKATRONIK

1. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik.

- Nyatakan satu maksud reka bentuk mekatronik dengan tepat.

2. Mengenal pasti elemen mekatronik

- Senaraikan empat elemen mekatronik yang terdapat dalam produk yang diberikan dengan betul dan sila
buka produk tersebut dengan menggunakan alat tangan yang disedaikan.

#Aktiviti membuka produk mekatronik yang sedia ada,kaedah PAK21 ( I see, I think, I wonder / gallery
walk / survey )

BIL PRODUK ELEMEN

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 1


2

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 2


4

3. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada.

- Terangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada dengan lengkap.

BIL Produk : mesin basuh automatic

Elemen Fungsi

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 3


Produk : Dron
2

Elemen Fungsi

Produk : Alat Kawalan Jauh ( kereta mainan )


3

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 4


Elemen Fungsi

Produk : Penyegar udara


4

Elemen Fungsi

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 5


4. Menghasilkan Gambar Rajah Blok ( Block Diagram ) Produk Mekatronik Sedia Ada.
- Hasilkan gambar rajah blok bagi produk mekatronik yang diberikan.

A. Mesin basuh automatic

B. Dron

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 6


C. Alat Kawalan jauh ( kereta mainan )

D. Penyegar Udara

Basri Efendi bin Masri – Johor pg. 7