Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA
Pendidikan Kesihatan MINGGU
PELAJARAN
KELAS 4 MASA
TARIKH HARI
Hargai Diri
KOD
KOD STANDARD STANDARD
1.2 1.2.1
KANDUNGAN PEMBELAJAR
AN

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. menyatakan cara menjaga
Menyatakan sekurangnya 2 cara menghargai diri.
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
mengharga diri
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid disoal perubahan pada diri ketika akil baligh


PERMULAAN
2. Jawapan murid dikaitkan dengan tajuk pembelajaran hari ini.

3. Murid diterangkan dengan cara menghargai diri berdasarkan buku teks


AKTIVITI UTAMA
4. Murid membina peta ithink berdasarkan cara menghargai diri
AKTIVITI
5. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
PEMBELAJARAN
ALAF 21
 Three Stray,
 P. One Stay
 Peta I-Think
Koperatif  Round Table  Pembentanga
 Role  Lain – lain :
 Think, Pair – n Hasil
 PBL Share
Play/Main _______________________________
Peranan Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Deklamasi
 Gallery walk
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyi
an
 PM.
Masalah
 Buku
teks  Internet  Lain-lain :
BAHAN BANTU  Radio / TV
 Kad  Eksperimen ________________________
 Bola
BELAJAR (BBB) manila  Gambar
 Field Marker __________________________________
 Powerpoi /cerita _________________________________
nt

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

1
 Membuat  Membuat
 Membanding
KEMAHIRAN  Menghubungkait Inferens Keputusan
beza
 Menginterpretasi  Membuat  Membuat
BERFIKIR  Mengkategori
 Mencipta Analogi Ramalan Rumusan
 Menjana Idea  Mentafsir  Menilai

 Hasil
PENILAIAN  Lembaran Kerja  Lisan
Pembentangan
 Pemerhatian  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &  Kuiz
 Tugasan individu /
 Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek
kumpulan
 Senarai semak
 Ujian

 Pemikiran Kritikal
 Komunikasi
 Kreativiti dan
ELEMEN 6K  Kolaboratif
inovatif
 Karektor
 Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi


latihan pengayaan / pengukuhan.
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
 Mesyuarat /
 Cuti Rehat / Cuti
REFLEKSI Kursus
Sakit
Aktiviti pengajaran &  Program
 Cuti Bencana /
pembelajaran ditangguhkan Sekolah
kerana …. Cuti Khas
 Mengiringi
 Cuti Peristiwa /
Murid Keluar
Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

PEMULIHAN
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID
PENGAYAAN