Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS SWOT

(Strength, Weakness, Opportunity, Threats)


KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
S1 – Guru mencukupi dan terlatih W1 – Kelemahan matematik asas bagi segelintir pelajar
S2 – Pentadbiran sekolah yang proaktif W2 – Kurang komitmen pelajar– malas menyiapkan
S3 – Sekolah satu sesi tugasan dan latihan
S4 – Bilik darjah mencukupi W3 – Kekurangan tenaga pengajar dari opsyen
Matematik

PELUANG (OPPORTUNITY) CABARAN (THREATS)


O1 – Panitia yang proaktif T1 – Pengaruh luar yang negatif
O2 – Sokongan daripada PPD, PIBG dan komuniti T2 – Sikap negatif pelajar itu sendiri yang mengganggap
setempat Matematik adalah matapelajaran yang amat susah
T3 – Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti
tambahan
T4 – Bebanan tugas guru
T5 – Panitia tidak dibekalkan kemudahan ‘laptop’ untuk
guru
STRATEGI PENINGKATAN UTAMA
KOMPONEN TINDAKAN

Keperluan Utama: Matlamat:

1. Mengukuhkan asas Matematik A1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran


2. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
Matematik
pembelajaran Matematik
B1. Meningkatkan kualiti dan kuantiti gred murid
3. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid.
C1. Memastikan pelajar memahami konsep asas
(wajib) Matematik

Punca/Faktor Penyumbang: Objektif:

A1. Kemahiran asas matematik adalah lemah di kalangan A1. Peningkatan 3 % pencapaian Matematik setiap
pelajar. tahun.
B1. Kurang latihan dan ulang kaji di rumah. B1. Semua guru Matematik mahir dengan sukatan
C1. Pelajar kurang berkeyakinan dalam mata pelajaran C1. Setiap pelajar akan meningkat peratus lulus
matematik secara umumnya sebanyak 3 peratus dalam setiap
ujian/peperiksaan.
D1. Sekurang-kurangnya 40% pelajar lulus