Anda di halaman 1dari 4

Ujian Praktek Bahasa Jawa

“PIDHATO”

Nama : Afifah Zery Afrilia

Kelas : IX-F

No.Absen : 36

Sekolah Menengah Pertama Negeri 35

Jalan Rungkut Asri Nomor 22

Surabaya
Reng-Rengan :

1. Salam pambuka : “Assalamualaikum wr.wb”


2. Purwaka : “Aturaken matur suwun kagem ibu guru lan
renceng-rencang”
3. Isi : “Minurut pengamatan kula raosaken akhir-
akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri”
4. Dudutan : “Wonten jaman sakniki sampun kathah
“pengikisan kebangsaan nasionalisme”
5. Pengarep-arep : “Masalah-masalah meniko saget diicalaken
lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta”
Indonesia.”
6. Panutup : “Kula raos meniko saget kulo sampekaken,
wassalamualaikum wr.wb”
Hargai Indonesia

Assalamualaikum wr.wb

Kula aturaken matursuwun kagem ibu guru basa jawa


lan rencang-rencang sedanten ingkang sudi nyisihaken wedalipun
ngrawuhi pidhato meniko.

Saderek-saderek sedanten......

Minurut pengamatan kulo raosaken akhir-akhir meniko


kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih
puniko negeri tercinta “indonesia”. Hal meniko sanget ngerisauaken
yen diterus-terusaken. Saget dados masalah ingkang serius.

Saderek-saderek kawulo mudho sedanten......

Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan”


kebangsaan nasionalisme!. Hal meniko disebabaken kathah kawulo
mudho ingkang ngelalekaken jatidiripun dados wargo indonesia
sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan
utawi budoyo-budoyo barat ingkang ndugi saking media cetak,
elektronik, ingkang rupo : acara-acara televisi, majalah, surat kabar,
utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luwar
negeri. Disebabaken regonipun luwih mirah lan kuwalitasipun luwih
sae.

Saderek-saderek sebongso lan setanah air....


Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget
mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” indonesia meniko
kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang
produksi indonesia, menghormati jasanipun poro pahlawan lan poro
pejuang, tindak dhateng museum-museum nasional utawi monumen-
monumen perjuangan.

Kula raos meniko ingkang saget kula sampekaken.. mugi-


mugi ndatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi
nguataken roso nasionalisme kito sedanten. Bok bilih wonten ceweting
atur ingkang kirang mirsani ing panggalih panjenengan, kula nyuwun
agunging samodra pangaksami. Matur nuwun

Wassalamualaikum wr.wb