Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A

Jawab semua soalan

1. Surat di bawah merupakan luahan perasaan seorang pesakit AIDS yang meninggal dunia
di kaki lima sebuah kedai di lorong gelap. Surat ini ditemui dalam genggamannya.

Sesiapa yang terbaca surat ini, saya memohon jasa baik anda untuk menguruskan
pengebumian jenazah saya. Sejak saya berhijrah ke bandar metropolitan ini, saya
mula menjalani kehidupan bebas. Saya berjinak-jinak dengan dadah dan
bergelumang dengan maksiat. Akhirnya, saya jatuh sakit. Berat badan saya
semakin susut, hilang selera makan, batuk-batuk dan demam yang berpanjangan.
Saya telah disahkan sebagai penghidap AIDS. Setelah mengetahui hal ini, timbul
rasa kesal di hati. Saya juga berasa sengsara, terhina dan berdosa. Saya tidak
dipedulikan oleh kawan-kawan, ahli keluarga dan masyarakat sekeliling.

Anda sekalian, jadikan ini sebagai iktibar. Sayangilah diri anda.

(a) Apakah perasaan anda setelah membaca kisah di atas?

…………………………………………………………………………………...……………….

(1 markah)

(b) Apakah tiga pengajaran yang anda peroleh daripada kisah tersebut ?

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

iii) …………………………………………………………………………………...…………...

(3 markah)

(c) Nyatakan dua cara AIDS merebak.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)

(d) Selain daripada kesan masalah kesihatan dan gangguan emosi , ramalkan dua kesan
lain yang lazimnya dihadapi oleh penghidap AIDS.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)
(e) Sebagai seorang individu yang prihatin, bagaimanakah anda boleh membantu
penghidap AIDS.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)

2. Gambar dibawah menunjukkan pertengkaran antara suami dan isteri.

(a) Wajarkah tindakan di atas? Beri dua alasan anda.

…………………………………………………………………………………...……………….

…………………………………………………………………………………...……………….

…………………………………………………………………………………...……………….

(3 markah)

(b) Berikan tiga kesan jika perkara seperti ini terus berlaku dalam sesebuah rumahtangga

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

iii) …………………………………………………………………………………...……………

(3 markah)

(c) Huraikan dua cara menyelesaikan masalah di atas.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

(4 markah)
3. Gambar di bawah ini merujuk kepada amalan kitar semula 3R.

(a) Berdasarkan gambar di atas, huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh rakyat
Malaysia dalam usaha menjaga alam sekitar melalui program kitar semula,

i) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

(4 markah)

(b) Berikan dua kebaikan penggunaan kaedah kitar semula kepada alam sekitar.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)

(c) Selain program kitar semula, nyatakan dua langkah yang dapat diambil oleh kerajaan
untuk memelihara dan memulihara alam sekitar yang telah tercemar.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)

(d) Cadangkan dua tindakan yang boleh anda lakukan bagi menyokong program kitar
semula

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)
4. Rajah di bawah menunjukkan 5 Prinsip Rukun Negara.

Kepercayaan kepada Tuhan

Keluhuran Perlembagaan
Kesetiaan kepada Raja dan
Negara

Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan kesusilaan

(a) Jelaskan kenapa prinsip Kesetiaan Kepada Raja dan Negara dalam Rukun Negara
penting kepada rakyat Malaysia ?

i) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

…………………………………………………………………………………...…………...

(4 markah)

(b) Bagaimana anda mengamalkan prinsip di 4 (a) dalam kehidupan seharian?.

i) …………………………………………………………………………………...…………...

ii) …………………………………………………………………………………...…………...

(2 markah)

(c) Pelbagai aktiviti boleh dijalankan sempena Sambutan Hari Kemerdekaan di peringkat
sekolah. Nyatakan dua contoh aktiviti tersebut .

i) …………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………..….
(2 markah)
.
(d) Nyatakan dua kebaikan kepada negara jika rakyat mengamalkan prinsip tersebut?

i) …………………………………………………………………………………………………

ii) …………………………………………………………………………………………………

(2 markah)
5. Dr. Beth ialah seorang pakar bedah Malaysia. Dia telah lama bertugas di luar negeri.
Baru-baru ini , kerajaan Malaysia telah menawarkannya untuk berkhidmat di Malaysia.
Dr. Beth tahu pendapatan yang akan diterimanya kurang daripada apa yang
diterimanya sekarang.

Pada pendapat anda , wajarkah Dr. Beth terima tawaran kerajaan Malaysia? Beri hujah
anda secara terperinci berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari.

(10 markah)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………….. ………………………………
(RATHAI A/P RAGUPATHY) (PN. LEE CHOOI PING)
Guru Mata Pelajaran Guru Kanan Kemanusiaan
SKEMA UJIAN 1 PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 2018

Soalan Butiran Markah


1
a) Sedih / Pilu / Simpati 1
b) - Perlu menyayangi dan menghargai nyawa 1
- Mengamalkan cara atau gaya hidup sihat 1
- Tidak terlibat dalam aktiviti penagihan dadah 1
- Tidak terlibat dalam hubungan seks rambang / seks dengan orang yang 1
tidak diketahui latar belakang dan taraf kesihatannya / pelacuran
- Tidak berkongsi alat peribadi yang boleh tercemar oleh darah seperti 1
berus gigi , pisau cukur dan lain-lain
- Menjalani ujian darah harus dilakukan secara teliti sebelum menjalankan 1
pemindahan darah
- menggalakkan bakal pasangan suami isteri menjalani ujian darah 1
sebelum mendirikan rumah tangga
[Mana-mana jawapan munasabah] [Mak3 m]
c) - Pemindahan darah yang tercemar 1
- Hubungan seks rambang atau seks dengan orang yang 1
tidak diketahui latar belakang dan taraf kesihatannya
- Perkongsian jarum suntikan dadah 1
- Bayi dalam kadungan ibu yang dijangkiti HIV atau AIDS 1
- Pemindahan organ yang tercemar 1
[Mana-mana jawapan munasabah] [Mak2 m]
d) - Dipandang rendah dan disisihkan oleh anggota keluarga dan 1
masyarakat 1
- Sukar mendapat pekerjaan atau tempat di institusi pengajian tinggi 1
- Hilang mata pencarian [Mak2 m]
[Mana-mana jawapan munasabah]
1(e) - Memberi sumbangan wang 1
- Tidak menyisihkan mereka 1
- Tidak menghina mereka 1
- Memberikan sokongan moral 1
[Mana-mana jawapan munasabah] [Mak2 m]

Soalan Butiran Markah


2
a) Tidak wajar 1
Alasan
- mempengaruhi emosi anak-anak 1
- anak-anak akan terabai 1
- pelajaran anak-anak merosot 1
- hubungan keluarga tidak rapat 1
[Mak 3 m]
[mana-mana jawapan munasabah]

b) H1 Berlaku penceraian 1
H1 Berlaku kemalangan dan kecederaan 1
H1 Berlaku permusuhan antara kedua belah keluarga 1
1
H4 Anak-anak menjadi mangsa penderaan
1
H5 Dipandang serong/hina oleh msyarakat

[mana-mana jawapan munasabah] [Mak 3 m]

c) F1 Sentiasa berbincang dalam menyelesaikan masalah 1


H1 Mengambil tahu akan masalah keluarga yang dihadapi dan 1
sentiasa berfikiran positif
F2 Meluangkan masa yang lebih bersama isteri supaya mereka rasa 1
Lebih disayangi
H1 Isteri berasa dan dapat berkongsi masalah yang dihadapi 1
bersama suami
F1 Berjumpa dengan pakar kaunseling 1
H1 Mendapatkan nasihat dalam menyelesaikan masalah keluarga 1
yang dihadapi

[mana-mana jawapan munasabah]

[Mak 2 m]
3 N1 Peka terhadap isu-isu alam sekitar 1
a) H1 Rakyat Malaysia harus prihatin terhadap persoalan berkaitan alam 1
sekeliling dengan mengitar semula bahan buangan bagi
mengurangkan pencemaran alam sekitar
1
N2 Menyayangi dan menghargai alam sekitar 1
H2 Rakyat Malaysia harus sedar tentang keperluan memelihara alam
sekitar dengan mengitar semula bahan buangan
1
N3 Rasional 1
H3 Rakyat Malaysia harus berfikir dan bertindak wajar dengan mengitar
semula bahan buangan untuk mengurangkan pencemaran alam
sekitar.
b) Mengekalkanbekalansemulajadidaripadaterusditeroka 1
Mengelakkankemusnahan habitat flora dan fauna 1
[Mana-mana jawapan munasabah]

c) Menjalankankempenmencintaialamsekitar 1
Menguatkuasakanundang-undangberkaitanpencemaranalamsekitar 1
[Mana-mana jawapan munasabah]
d) Mengasingkanbarang yang ingindibuangmengikutwarna tong kitarsemula 1
Mempratikkandalamkehidupanseharian 1
Menasihatirakan-rakan agar mengaplikasikankitarsemula 1
[Mana-mana jawapan munasabah]
4
a) 1
H1 Menyatupadukan rakyat d bawah satu pentadbiran/
sistem raja berperlembagaan
H2 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong/Raja-raja dan 1
Yang Dipertua Negeri adalah lambang perpaduan rakyat.
H3 Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong adalah 1
ketua negara/lambing kedaulatan negara/imej/maruah
pemimpin negara.
H4 Menjamin kestabilan politik/keamanan/keselamatan 1
H5 Rakyat harus hidup bersama dan saling hormat-menghormati. 1
H6 Menjamin perpaduan 1
H7 Menjamin ketaatan/kesetiaan rakyat kepada pemimpin 1
dan negara
H8 Bangga akan negara. 1

[Mak 3 M]

b) 1
H1 Tidak mengeluarkan kata-kata kesat/caci maki kepada
Raja-raja Melayu/ Pemerintah/pemimpin.
H2 Memberi pendapat terhadap pemerintah mengikut saluran yang 1
betul.
H3 Tidak melibatkan diri dalam mana- mana aktiviti yang 1
dilakukan oleh perusuh/penentang
H4 Menghormati peraturan dan undang- undang negara / 1
hormati pemimpin
H5 Berdiri tegak semasa lagu negarak dinyayikan. 1
H6 Membaca ikrar Rukun Negara. 1
[Mak 3 M]

c)
H1 Pertandingan lagu patriotik/puisi/drama/sketsa 1
H2 Membuat bendera Malaysia daripada bahan kitar semula 1
H3 Pertandingan hiasan kelas tema patriotik 1
H4 Mencipta logo tema hari kemerdekaan 1
H5 Ceramah tentang kemerdekaan 1
Lain-lain jawapan munasabah
[Mak 2 M]
(d )
H1 Negara akan aman damai 1
H2 Rakyat akan hidup harmoni 1
H3 Pembangunan negara akan berjalan lancar 1
H4 Ekonomi negara akan berkembang 1
H5 Menaikkan imej negara 1
H6 Pelancong luar akan suka datang ke negara kita 1
Lain-lain jawapan munasabah.
[Mak 2 M]

Soalan Butiran Markah


5 Wajar menerima tawaran. 1

Nilai cinta akan negara. 1


Dr.Beth perlu berasa bangga untuk berkhidmat dalam negara tercinta. 1
Dr.Beth perlu mengutamakan kepentingan negara tercinta melebihi 1
kepentingan diri walaupun diberi pendapatan yang lebih lumayan di luar
negara.

Nilai sanggup berkorban untuk negara. 1


Dr. Beth perlu menunjukkan kerelaan untuk kembali ke tanahair 1
terutamanya apabila perkhidmatannya benar-benar diperlukan oleh
kerajaan.
Dr.Beth perlu sedar bahawa tawaran kerajaan itu merupakan peluang 1
keemasan kepada dia untuk mencurahkan kebaktian kepada tanahair.

Nilai taat setia kepada raja dan negara. 1


Dr.Beth perlu menunjukkan kesetiaan berkekalan kepada negara di mana 1
dia menuntut ilmu.
Dr.Beth kini perlu berjasa kepada negara sendiri atas dasar terhutang budi 1
lagipun dia sudah lama berkhidmat di luar negara dan kini giliran berkhidmat
di negara sendiri.
[Mana-mana jawapan munasabah] [Mak10 m]

atau
Tidak wajar menerima tawaran.
Nilai rasional. 1
Dr. Beth boleh berfikir akan kepentingan mengutamakan aspek
pembangunan kerjaya yang dimilikinya sekarang. 1
Dr. Beth sudah selesa dengan pendapatan lumayan sekarang yang 1
mampu untuk menampung semua komitmen kewangan yang dimilikinya
buat masa kini. 1

Nilai cinta akan negara. 1


Dr. Beth boleh menunjukkan rasa sayang kepada negara dengan memberi 1
sumbangan kepada negara melalui kaedah lain.
Antaranya , Dr. Beth boleh bertindak mengirimkan sebahagian kecil 1
pendapatan yang diperolehinya di luar negara balik ke Malaysia.

Nilai tanggungjawab terhadap keluarga. 1


Dr. Beth perlu melaksanakan kewajipan terhadap keluarga dengan mencari 1
rezeki di luar negara.
Dr. Beth terpaksa bekerja di luar negara demi menampung keperluan diri 1
dan seisi keluarga yang ingin hidup mewah.

[Mana-mana jawapan munasabah] [Mak4 m]