Anda di halaman 1dari 9

JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

TEKS KHUTBAH

Tajuk :

KESUNGGUHAN BERIBADAH SELEPAS RAMADAN

Tarikh Dibaca :

3 SYAWAL 1440H/
7 JUN 2019M

Disediakan oleh :

Cawangan Khutbah Dan Latihan


Bahagian Pengurusan Masjid
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
Khutbah Jumaat Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan

KESUNGGUHAN BERIBADAH SELEPAS RAMADAN


7 Jun 2019M / 3 Syawal 2019M

ْ‫ وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُسِنَا وَم ِن‬،ِ ‫ُوب ِإلَيْه‬
ُ ‫ نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت‬،ِ‫ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰه‬
ِ ‫تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر‬
.‫شدًا‬ َ ْ‫ م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَن‬،‫ات أَ عْمَالِنَا‬
ِ َ ‫سَي ِئ‬

‫ ا َ َّلله َُّم‬،ُ ‫سو ْلُه‬


ُ َ ‫ وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر‬،ُ ‫ك لَه‬
َ ْ ‫أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي‬
.ِ‫َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْن‬
ِ ‫ص‬

ْ ِ ‫ ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس‬،َ‫ ا َِّتقُو ْا اللّٰه‬،ِ ‫ فَيَا عِبَاد َ اللّٰه‬،ُ ‫أَ َّما بَعْد‬
‫ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َت ِه ِ لَع َ َّلكك ُ ْم‬
.َ‫تُفْلِحُون‬

‫ﭷﭸﭹﭺﭻ‬
‫ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓ‬
‫ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ‬
Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
dengan berusaha memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan dan
menjauhkan diri daripada perkara yang dilarangNya. Mudah-mudahan kita
menjadi golongan yang mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT serta selamat
di dunia dan di akhirat.

Pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang
bertajuk: Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan.

1
Khutbah Jumaat Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan

Sidang jemaah yang dirahmati Allah,


Seiring dengan berlalunya bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan,
maka bermulalah persoalan sejauh mana momentum kebaikan, kebajikan
dan amal ibadah yang pernah dilakukan dalam bulan Ramadan dapat
diteruskan? Adakah ia akan berakhir begitu sahaja setelah bergemanya
takbir hari raya? Atau apakah Ramadan berhasil meningkatkan ketakwaan
dan keimanan kita? Semua persoalan ini penting untuk dijadikan sebagai
renungan kepada diri kita.

Kehadiran bulan syawal bukan sekadar bulan kemenangan, kegembiraan


dan kemeriahan tetapi ia bulan kesinambungan ibadah dan amalan kebaikan
yang pernah dilakukan sebelum ini. Jika amalan dan tingkah laku yang
dipamerkan adalah selari sebagaimana dalam bulan Ramadan bermakna
kita telah berjaya dengan tarbiahnya. Tetapi jika apa yang berlaku adalah
sebaliknya bermakna kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi.
Ingatlah bahawa momentum kebaikan yang telah dilatih selama sebulan ini
perlu diteruskan sebagaimana firman Allah di dalam surah Muhammad ayat
33:

‫ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah
dan taatlah kepada Rasulullah, dan janganlah kamu batalkan amal-amal
kamu!

Sidang jemaah yang dirahmati Allah,


Oleh itu, demi memastikan tarbiah Ramadan kekal sepanjang masa, maka
kita perlu meletakkan kefahaman yang jelas bahawa segala amalan kebaikan
yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah kerana tanggungjawab kita
2
Khutbah Jumaat Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan

sebagai hamba Allah SWT dan bukannya kerana bulan-bulan atau perayaan
tertentu. Dengan itu, segala rutin yang telah dilalui sepanjang Ramadan akan
terus berkesinambungan pada bulan-bulan seterusnya. Di samping
mengukuhkan diri dengan kefahaman tersebut, kita juga boleh meneruskan
kesinambungan ibadah dengan beberapa amalan kebaikan seperti:

Pertama: Melakukan puasa sunat enam hari di bulan syawal

Ganjaran yang diperolehi bagi sesiapa yang mengamalkan puasa enam hari
dalam bulan syawal adalah sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari RA berkata bahawa Rasulullah

SAW bersabda:

َّ ‫ل ك َانَ كَصِ يَا ِم‬


ِ‫الدهْر‬ ٍ ‫م َنْ صَام َ رَمَضَانَ ث َُّم أَ ت ْب َع َه ُ س ًِّتا م ِنْ ش ََّوا‬
Maksudnya: Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia
melanjutkan dengan puasa enam hari di bulan syawal, nilainya sama dengan
dia berpuasa selama setahun.

Walaupun ia adalah amalan sunat, namun kita tidak wajar mengambil ringan
perbuatan tersebut. Kerana berdasarkan hadis ini, seseorang yang berpuasa
di bulan Ramadan kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal bererti
nilainya sama dengan dia berpuasa selama setahun. Oleh itu, sangat rugi
kalau kita mensia-siakan atau terlepas mengamalkan puasa enam hari di
bulan syawal.

Kedua: Meneruskan Bacaan Al-Quran dan Menghadiri majlis-majlis ilmu


Berusahalah untuk terus melazimi tadarus Al-Quran dan menghadirkan diri
ke majlis-majlis ilmu seperti kuliah agama, ceramah dan lain-lain. Ini kerana
program-program tersebut dapat memberi motivasi dan menyegarkan fikiran
3
Khutbah Jumaat Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan

serta memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan dan


kebajikan. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Ighathatul-Lahfan:

Duduk dalam majlis-majlis orang yang soleh akan merubah kamu daripada
enam perkara kepada enam perkara. Daripada keraguan menjadi yakin.
Daripada sikap riya’ menjadi ikhlas. Daripada lalai menjadi orang yang
sentiasa berzikir. Daripada orang yang cinta kepada dunia menjadi orang
yang cinta kepada akhirat. Daripada orang yang takabur menjadi orang yang
tawaduk. Daripada orang yang sentiasa berniat buruk menjadi orang yang
memberi nasihat.

Ketiga: Memohon pertolongan daripada Allah SWT


Sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia tidak dapat dipisahkan
daripada pertolongan Allah SWT. Doa adalah senjata bagi umat Islam
setelah berusaha bersungguh-sungguh. Di saat kita tidak mampu untuk
melakukan sesuatu setelah habis berusaha, maka mohonlah kepada Allah
SWT supaya diberikan hidayah dan taufik-Nya secara berterusan. Dengan
usaha dan kekuatan doa tersebut kita pasti dapat meneruskan amalan
kebaikan dan kebajikan yang telah dilakukan. Antara doa-doa yang boleh
diamalkan seperti di dalam surah Ali Imran ayat 8:

‫ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ‬
Maksudnya: (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami!
Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk
kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu;
sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya.

Sidang jemaah yang dirahmati Allah,

4
Khutbah Jumaat Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan

Jika kita boleh meraih dan memelihara pahala di bulan Ramadan, maka
begitulah juga sepatutnya yang kita lakukan di bulan-bulan seterusnya.
Berusahalah untuk mempertahankan nilai takwa yang telah dipupuk
sepanjang Ramadan. Jangan dibiarkan kebaikan yang telah dilakukan terbiar
begitu sahaja tetapi perlu ditambah agar nilai pahalanya tetap berterusan.
Semoga Allah SWT menerima segala amalan dan kebaikan yang telah kita
lakukan dalam bulan Ramadan yang lalu. Semoga Aidilfitri kali ini dapat
mencipta dan mengekalkan momentum amal ibadah yang telah kita lalui.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah
sekalian untuk menghayati beberapa perkara berikut sebagai panduan dan
pedoman bersama:

Pertama: Bulan syawal menguji sejauh mana keberkesanan latihan


Ramadan yang dilalui seorang muslim.

Kedua: Ukuran sejauh mana matlamat Ramadan berjaya dicapai adalah


melalui cerminan amalan dan tingkah laku yang dipamerkan pada bulan
syawal dan seterusnya.

Ketiga: Rebutlah peluang untuk mengekalkan momentum Ramadan dengan


melakukan amalan seperti puasa sunat enam hari di bulan syawal, membaca
Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu dan istiqamah beramal ibadah
kepada Allah SWT khususnya solat subuh secara berjemaah.

Firman Allah SWT di dalam surah An Nahl ayat 91:

‫ﭷﭸﭹﭺﭻ‬

5
‫‪Khutbah Jumaat‬‬ ‫‪Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan‬‬

‫ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ‬
‫ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ‬
‫‪Maksudnya: Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah‬‬
‫)‪Allah apabila kamu berjanji; dan janganlah kamu merombak (mencabuli‬‬
‫‪sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah), sedang‬‬
‫‪kamu‬‬ ‫‪telah‬‬ ‫‪menjadikan‬‬ ‫‪Allah‬‬ ‫‪sebagai‬‬ ‫‪Penjamin‬‬ ‫‪kebaikan‬‬ ‫;‪kamu‬‬
‫‪sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan.‬‬

‫كي ِْم‪،‬‬
‫ات وَالذِكْر ِ الْح َ ِ‬ ‫ن ال ْعَظِي ْم‪ ِ،‬وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ‬
‫ن الآي َ ِ‬ ‫بَارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَلكَك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ‬

‫ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ‬


‫السمِي ُع ال ْع َلِي ْم ُ‪ .‬أَ قُو ْ ُ‬‫ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ‬
‫وَتَق ََّب َ‬

‫ات‪ ،‬الأَ حْ يَاء ِ م ِْنْه ُ ْم‬ ‫ات‪ ،‬وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ‬ ‫ل ِ ْي وَلكَك ُ ْم‪ ،‬وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِي ْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ‬

‫حي ْم ُ‪.‬‬ ‫وَالأَ مْوَات‪ ،‬فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ‬
‫الر ِ‬

‫‪‬‬ ‫‪KHUTBAH KEDUA‬‬

‫السلَام ُ عَلى َ َّ‬


‫الني ِ ِي‬ ‫الصلَاة ُ و َ َّ‬
‫الصالِ ح ِينَ وَنَاصِر ِ ال ْمَظْلُوم ِينَ‪ ،‬و َ َّ‬ ‫الحمْد ُ لِلّٰه ِ ر َ ِ‬
‫ب ال ْع َالم َي ِنَ‪ ،‬وَل ِِي َّ‬
‫ن‪ ،‬وَعَلَى َّ‬
‫التاب ِع ِينَ‬ ‫صحَابِه ِ َّ‬
‫الطاهِرِي َ‬ ‫صفْوَة ِ ال ْمُرْسَلِينَ و َِإم َا ِم ال ْم َُّتق ِينَ ‪ ،‬وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ‬
‫الْأَ م ِينِ‪َ ،‬‬
‫ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِينِ‪.‬‬
‫وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ‬

‫ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ‪ ،‬وَأَ شْهَد ُ َّ‬


‫أن سَيِد َن َا‬ ‫ك لَه ُ‪ ،‬ال ْمَل ِ ُ‬ ‫أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ‬
‫لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ‬
‫مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ‪َّ ،‬‬
‫الصادِقُ ال ْوَعْد ُ ا ْلأَ م ِينُ‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫‪Khutbah Jumaat‬‬ ‫‪Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan‬‬

‫جم َاعَِ ِ‪ ،‬وَكُونُوا‬ ‫أَ َّما بَعْد ُ‪ ،‬فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ‪ ،‬ا َِّتق ُوا اللّٰه َ ح ََّق تَقْوَاه ُ‪ ،‬وَح َافِظُو ْا عَلى َ صَلَاة ِ الْك َ‬
‫ِإخْ وَان ًا م ُت َح َابِينَ فِي اللّٰه ِ‪ .‬وَاع ْلَم ُوا أَ نَ اللّٰه َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ‬
‫سه ِ‪ ،‬وََ َََّّ‬
‫ل اللّٰه ُ تَع َالَى فِي مُحْكَم ِ تَنْز ِيلِه ِ‪:‬‬
‫سه ِ‪ ،‬فَق َا َ‬
‫بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُسَب ِحَِ ِ بِق ُ ْد ِ‬

‫ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ‬

‫ﮀ‬
‫ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ‬
‫ل‬ ‫ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ‬ ‫ا َ َّلله َُّم َ‬
‫ص ِ‬
‫ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِنَا‬
‫ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ‬
‫سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ‬
‫مج ِيْدٌ‪.‬‬ ‫ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ‬
‫ك حَمِيْدٌ َ‬ ‫ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ‬

‫ض‬
‫ار َ‬
‫ن الم َ ْهدِيِينَ ‪ :‬أَ بِي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَعُثْم َانَ وَعَل ٍِي‪ ،‬و َ ْ‬
‫شدِي َ‬ ‫ن الْخل ُُف َاء ِ َّ‬
‫الرا ِ‬ ‫الله َُّم ع َ ِ‬
‫ض َّ‬‫ار َ‬
‫وَ ْ‬
‫ض ع ََّنا م َعَه ُ ْم‬
‫ار َ‬
‫ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ْ ِن و َ ْ‬ ‫الله َُّم ع َنْ سا ئِر ِ َّ‬
‫الصح َابَِ ِ أَ جْم َع ِينَ‪ ،‬وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ‬ ‫َّ‬
‫ك ي َا أَ ك ْر َم َ الْأَ ك ْرَم ِينَ‪.‬‬
‫ك و َِإحْ سَان ِ َ‬
‫ك وك َرَم ِ َ‬
‫بِمَن ِ َ‬

‫ات الأَ حْ يَاء ِ مِْنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ‬


‫ات‪.‬‬ ‫الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ وَالمُسْل ِم َ ِ‬
‫ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤْم ِن َ ِ‬ ‫َّ‬

‫الص َّحِ ِ و َ َّ‬


‫السلَامَِ ِ م َل ِككَكنَا ككباوه د ُول ِي يڠ مَهَا م ُوليا‬ ‫ق وَال ْهِد َايَِ ِ و َ ِ‬ ‫الله َُّم أَ ي ِ ْد بِد َوَا ِم َّ‬
‫التو ْف ِي ْ ِ‬ ‫َّ‬
‫سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ‪ ،‬الس ُلطَان ع َبْد ُ اللّٰه رِعَاي َِ ُ الد ِي ْن الكم ُصْ طَفَى ب ِاللّٰه‬
‫َاج أَ حْم َد شَاه الكمُسْت َع ِي ْن باللّٰه‪.‬‬
‫شَاه ا ب ْ ِن المرحوم سُلْطَان ح ِ‬
‫ك ككباوه د ُول ِي يڠ مَهَا م ُوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ‪،‬‬
‫وَك َذل ِ َ‬
‫حو ْم الكم ُت َوَك ِلْ عَلَى‬
‫ْت الكمَر ْ ُ‬
‫حاجه عَزِي ْزَةْ أَ م ِي ْنَِ ْ م َيْمُو ْنَِ ْ ِإسْ كَنْدَرِ يَِ ْ بِن ِ‬ ‫تُونكو(‪)Tunku‬‬

‫اللّٰه سُلْطَان ِإسْ كَنْد َْر الحَاج‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫‪Khutbah Jumaat‬‬ ‫‪Kesungguhan Beribadah Selepas Ramadan‬‬

‫ات وَال ْم ُؤْم ِنِينَ‬ ‫الله َُّم احْ ف َْظ عُلَمَاءَه ُ وَوُز َرَاءَه ُ وَقُضَاتَه ُ وَع َُّمالَه ُ وَرَعَاي َاه ُ م ِ َ‬
‫ن ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ‬ ‫َّ‬
‫حم َ َّ‬
‫الرا ِحم ِينَ ‪.‬‬ ‫ك ي َا أَ ْر َ‬
‫ات ب ِرَحْمَت ِ َ‬
‫وَال ْمُؤْم ِن َ ِ‬

‫ن وَأَ م َانٍ‪،‬‬ ‫الله َُّم اجْ ع َلْ بلََد َن َا م َالِيز ِي َا آم ِنا ً م ُ ْطم َئ ًِّنا‪ ،‬سَ خَاء ً رَخ َاءً‪ ،‬د َار َ ع َ ْد ٍ‬
‫ل و َِإيمَانٍ‪ ،‬وَأَ ْم ٍ‬ ‫َّ‬
‫وَسَا ئ ِر َ بِلَادِ الْكمُسْل ِمِينَ‪.‬‬

‫الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُِل مَك َا ٍ‬
‫ن وَحِيْنٍ‪ ،‬وان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ الد ِينَ‪ ،‬وَاخْذ ُلْ‬ ‫َّ‬
‫ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ‪ ،‬وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ‪.‬‬
‫ل كَل ِمَت َ َ‬
‫ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ‪ ،‬وَأَ ع ْ ِ‬
‫م َنْ خَذ َ َ‬

‫ات‬ ‫ن ُّ‬
‫الظلُم َ ِ‬ ‫ل َّ‬
‫السلا ِم‪ ،‬وَنَج ِنَا م ِ َ‬ ‫الله َُّم أَ ل ِْف بَيْنَ قُلُوبنَِا‪ ،‬وَأَ صْ ل ِحْ ذ َاتَ بَي ْن ِنَا‪ ،‬وَاهْدِنَا سُب ُ َ‬
‫َّ‬
‫ك لَنَا فِي أَ سْمَاعِنَا‪ ،‬وَأَ بْصَارِن َا‪،‬‬‫ظه َر َ مِْنْهَا وَم َا بَطَنَ‪ ،‬و َب َارِ ْ‬
‫ِش م َا َ‬
‫النورِ‪ ،‬وَجَنِب ْنَا الْف َوَاح َ‬ ‫ِإلَى ُّ‬
‫ن‬ ‫اب َّ‬
‫الرحِيم ُ‪ ،‬وَاجْ عَل ْنَا شَاكِر ِي َ‬ ‫الت َّو ُ‬
‫ك أَ ن ْتَ َّ‬ ‫وَقُلُوبنَِا‪ ،‬وَأَ زْوَاجِنَا‪ ،‬وَذ ُر َِّياتنَِا‪ ،‬وَت ُْب عَلَي ْنَا ِإ َّن َ‬
‫ََِة ِ‬
‫حسَن َِ ً وَفِي الآ ِ‬ ‫لِنِعَمِكَ‪ ،‬مُث ْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ‪ ،‬قَابِلِينَ لَهَا وَأَ ت َِّمه َا عَلَي ْنَا‪ .‬ر َ َّبنَا آتنَِا فِي ُّ‬
‫الدن ْيَا َ‬
‫َاب َّ‬
‫النارِ‪.‬‬ ‫حسَن َِ ً وَق ِنَا عَذ َ‬
‫َ‬

‫عِبَاد َ اللّٰهِ‪،‬‬

‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ‬

‫ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ‬

‫فَا ْذك ُر ُوا اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ‪ ،‬وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ‪ ،‬وَاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْط ِك ُ ْم‬
‫وَلَذِك ْر ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ‪ ،‬وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ‪.‬‬

‫‪8‬‬