Anda di halaman 1dari 2

1225/1 Kertas Model

SPM 3

7 Gambar yang berikut menunjukkan pelarian Rohingya yang terkandas di perairan negara
baru-baru ini.

(a) Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh negara-negara ASEAN dalam
membantu golongan pelarian Rohingya.
1.

11.

[4 markah]
(b) Nyatakan dua cara kerajaan Malaysia dapat membantu
golongan ini.
i.

ii.

[2 markah]
(c) Kebanyakan pelarian Rohingya ini terdiri daripada golongan wanita dan kanak-
kanak. Jelaskan dua kesan yang mungkin akan dialami oleh mereka apabila terpaksa
meninggalkan negara sendiri dan menjadi pelarian di negara lain.
i.

ii.

[4 markah]

© Sasbadi Sdn. Bhd. !139288-X) 9 KERTAS MODEL SKEMA AKTUAL SPM


Pel'Uiidlkiui MomJ