Anda di halaman 1dari 1

Panduan Kajian Audit Hijau

Tajuk: PELAKSANAAN AUDIT HIJAU KEA RAH MELESTARIKAN IPG KPM MELAKA

Biodata ahli kumpulan: KDC KDPM KEMAS Amb Nov 2012

Kandungan Tugasan/Laporan:

1. PENGENALAN:
 Tujuan audit hijau:
- Mengenal pasti masalah berkaitan alam sekitar di kawasan IPG
- Mengetahui tahap pelaksanaan dan penerapan Pendidikan Alam Sekitar di IPG
- Memberi cadangan mengatasi masalah yang telah dikenalpasti
- Kesedaran terhadap kepentingan pemuliharaan alam sekitar kawasan IPG
 Isu kajian
 hubungkait dengan konsep kelestarian alam.

2. OBJEKTIF: ( pilih yang bersesuaian dengan kajian anda )


Kajian Audit Hijau ini dilaksanakan adalah untuk
i. Mengenal pasti aspek atau amalan berkaitan.......
a. Pengurusan sumber: air, elektrik, tenaga kerja/sumber manusia.
b. Pencemaran: bau, bunyi, air, udara, tanah dll.
c. Penyenggaraan kawasan persekitaran.
d. Pengurusan sumber terbuang:tong sampah, sisa pepejal, bahan boleh kitar semula
seperti plastik, kertas, kayu, logam, perabot, kompos dll.
e. Budaya sihat/ gaya hidup sihat warga IPG KPM Melaka (makanan, riadah, rehat).
ii. Meningkatkan kesedaran warga kampus terhadap amalan ......
iii. Menghayati sikap/nilai.......

3. LOKASI
- Sertakan pelan lokasi / gambar kawasan.

4. Tinjauan:
4.1 Kaedah tinjauan
 Pemerhatian / senarai semak, Soal selidik, Temubual
4.2 Analisis data: jadual, graf....
4.3 Dapatan / bukti
 Gambar
 Ulasan/rumusan

5. Cadangan Tindakan Susulan:


6. Refleksi individu- kepentingan, kekuatan, kelemahan cadangan penambah baikan bagi aktiviti ini

PAS:AS2050D/KDC KDPM KEMAS Amb Nov 2012/fy/Mac2015

Anda mungkin juga menyukai