Anda di halaman 1dari 5

Tamadun India

Kepercayaan & nilai

Tamadun India merupakan tamadun tertua dan mengalami proses


peradaban yang sangat lama, proses ketamadunan itu sendiri memakan masa
yang panjang dari sudut pembentukan wilayah, jajahan kuasa dan pentadbiran.
Permulaan ketamadunan dengan kedatangan orang-orang Aryan di lembah
Indus.

Orang-Orang Aryan telah membawa satu budaya baru dan


meningkatkan tahap baru kepada masyarakat lembah Indus, pada saat inilah
awal mula Zaman Vedik yang merupakan zaman kepercayaan kepada tuhan
dan kehidupan masyarakat berasaskan cara hidup yang lebih baik.di saat inilah
lahirnya agama Hindu sebagai jalan kepadahidup yang sempurna.

Tertulis di kitab sejarah peralihan kuasa golongan pemerintah, Dinasti


Maurya kini dibawah pemerintahan Asoka. Asoka mengubah perluasan jajahan
kuasa dari sistem ketenteraan kepada sistem yang lebih lembut dan
menekankan kesejahteraan rakyat dan berdiri di atas prinsip keadilan umat
manusia. Asoka memberi penekanan kepada Agama Buddha sebagai asas
dalam sistem perluasan kuasa & pengaruh.

Asoka percaya pada jalan-jalan kebaikan dalam agama Buddha yang


dianutinya mampu mengangkat empayar ke hieraki yang lebih tinggi, rakyat
diajar bagaimana mengamalkan cara hidup berlandaskan ajaran Buddha.
Asoka menentang keras sistem Kasta yang diamalkan mengkastakan
golongan-golongan tertentu, ajaran Buddha yang dianutinya juga adalah
berasaskan penentangan golongan kesatria dan golongan Brahmin. Sistem
kasta yang dianggap terlalu rigid untuk sistem sosial masyarakat.

Dari sudut aspek kepercayaan, tamadun India melalui 5 aliran agama


Agama, bermula dari ajaran agama Hindu, Buddha, Jaina, Sikh dan akhir sekali
Islam yang datang 8 atau 7 tahun sebelum Masihi. Dan merupakan ajaran
agama yang terakhir didalam tamadun India.

Telah tertulis di kitab sejarah kemanisan kemerdekaan belum sempat


dirasanikmat sepenuhnya, jurang perbezaan kawasan, sektor pekerjaan
bahasa dan budaya mencetuskan ketegangan antara kaum dan berlakunya
rusuhan kaum pada 13 Mei1969. Pelbagai usaha kerajaan dari sudut Top
Down diperkenalkan, penubuhan MAGERAN, Jabatan perpaduan, Jabatan
Sosial Negara. Dan segala usaha-usahamurni yang dijalankan agar perpaduan
etnik mencapai kata tuntas dan menyerikanMalaysia sebagai Negara satu
bangsa.

Pemerintahan Gupta, Maurya & Asoka dalam tamadun india yang


sekian lamasebagai contoh turut mengundang variasi etnisiti dan
menyebabkan wujudkankerencaman dan perbezaan budaya, dengan
kebijaksanaan pemerintah umat manusiadi bawah empayar mencapai
kesatuan sosialisasi dan menjadi satu bangsa yg berjaya suatu masa dahulu.

Kemasukan anasir-anasir luar membentuk budaya hedonism yang


sangat meruncing di kalangan remaja, generasi muda yang akan membangun
tamadun Malaysia kini dicemari dengan budaya yang kurang enak, seperti
melihatkan teori keterbalikan tamadun ibnu Khaldun. Nilai-nilai murni turut
pudar dalam pengamalan kerja sehari-hari melihatkan peningkatan kadar
Rasuah, Jenayah, Kezaliman dan penindasan orang yang lemah, Krisis ini
masih lagi bernyawa dan semakin hidup di Malaysia.

Peranan Islam dalam Tamadun India

Islam memainkan peranan besar dalam pembinaan dan perkembangan


tamadun India sejak abad ke 7M lagi. Ianya bermula dengan penaklukan yang
dilakukan oleh pemerintahan Islam yang berpusat di Baghdad. Antara negara
yang ditakluki pada zaman itu adalah Baluchistan (650M.), Sind (712M) dan
bahagian Selatan Punjab. Kemudiannya, pengaruh Islam di India semakin
berkembang dengan kedatangan orang-orang Turki pada akhir abad ke-10M.
(R.Rajakrishnan, 1994:116). Seterusnya, muncul pula kerajaan Ghaznawi yang
diasaskan oleh Alptigin yang berpusat di Afghanistan. Semasa pemerintahan
Sabuktigin Ghaznawi, beliau telah berjaya menguasai beberapa kawasan di
India. Selain itu, beliau juga berjaya menguasai Kabul dan Kandahar yang
sekaligus menjadikannya sebagai pintu masuk pengaruh Islam ke kawasan
India yang luas. Selepas era Ghaznawi, pemerintahan Islam telah diterajui pula
oleh kesultanan Ghori (1186-1289M.), kesultanan Delhi (1289-1527M.) dan
kerajaan Mughl (1530-1689) (Azharudin, 2004:191)

Tidak dapat dinajikan bahawa pemerintahan Islam telah berjaya


meninggalkan kesan kepada tamadun India yang meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat India termasuklah kerohanian dan kebendaan (Osmar
Bakar, 2009:89). Ini kerana tamadun India telah muncul sebagai pusat
perkembangan intelektual, kebudayaan dan kesenian Islam. Ghazna misalnya
telah menjadi pusat pertemuan para intelektual, ahli sufi, ahli fiqah, ahli bahasa
dan ahli falsafah Islam. Pada masa inilah munculnya ahli falsafah Islam yang
terkenal iaitu Abun Nasr al-Farabi, Abu Raihan al-Biruni dan Ahu Bakar al-
Khawarizmi.

Antara sumbangan pemerintahan Islam kepada tamadun India ialah


menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di Delhi
(kesultanan Delhi pada abad ke 12M), melahirkan bahasa baru (bahasa Urdu),
menghasilkan teknologi seni bina seperti Taj Mahal, Kota Agra, Qutb Minar,
serta mewujudkan pusat-pusat pengajian yang penting dan terkenal sehingga
kini. Islam juga memperkenalkan sistem kemasyarakatan tanpa kasta dan
memartabatkan kedudukan wanita dengan menghapuskan dowry dan amalan
sati (Osmar Bakar, 2009:89; Mahayudin Yahya, 1986:499).

Kesenian

Tamadun India telah mencapai kecemerlangan yang sangat tinggi


dalam aspek kebudayaan kebendaannya termasuklah dalam bidang kesenian.
Secara umun bidang kesenian ini merujuk kepada hasil-hasil karya yang indah.
Ini bermakna kesenian ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan masyarakat
dalam satu-satu tamadun malah setiap tamadun manusia di dunia ini
mempunyai dan memperkembangkan bidang keseniannya yang tersendiri.
Seorang sarjana, Herbeat Read dalam memberikan penjelasan mengenai
kesenian menyatakan kesenian secara sederhana dan biasanya ditakrifkan
sebagai usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk-
bentuk itu memuaskan penghayatan keindahan dan ia mampu pula dihargai.

Kesenian dalam Tamadun India telah dilihat bermula sejak zaman


Tamadun Lembah Indus lagi. Dalam period ini kesenian terutamanya yang
berkaitan dengan seni bina. Seni bina merupakan bidang yang mendapat
tempat yang tinggi dalam keseluruhan zaman dalam Tamadun India. Ini
bermakna bahawa bidang ini dapat disusurgalurkan sejak Zaman Tamadun
Lembah Indus lagi. Walau bagaimanapun, apa yang tinggi hari ini hanyalah
sisa-sisa tinggalan dari tamadun tersebut. Namun demikian terdapat sarjana
yang menegaskan bahawa antara Zaman Lembah Indus hingga Zaman
Maurya tidak terdapat penghasilan seni bina yang mempunyai nilai-nilai artistik.
Ini semua berdasarkan realiti bahawa hanya beberapa bangunan sahaja yang
dibuat dari batu sementara yang lain sama ada dibuat daripada kayu ataupun
tanah liat.

Secara umun aspek seni bina dalam Tamadun India menggunakan batu
dan kayu sebagai sumber asas. Ini kerana merupakan antara sumber yang
mudah diperoleh. Penggunaan batu bata dalam seni bina telah berlangsung
sejak Zaman Lembah Indus lagi. Kesenian penggunaan batu-bata ini terus
berkembang hingga pada zaman yang berikutnya dan mencapai
kecemerlangan yang sangat tinggi zaman dalam Zaman Maurya di mana
dikatakan bahawa kemahiran pertukangan batu zaman ini telah meletakkan
seni bina India menyamai pencapaian seni bina tamadun-tamadun lain. Walau
bagaimanapun, A.L Basham telah menegaskan bahawa, pembinaan daripada
batu hanya dilakukan terhadap monumen-monumen tertentu sahaja dan masih
tidak meluas. Ini kerana sehingga Zaman Maurya, hanya terdapat satu kuari
sahaja yang menjadi sumber bekalan iaitu di Chunnar, tidak jauh dari Varanasi.
Namun demikian, kalangan jurubina dalam period ini dikatakan telah mencapai
tahap kemahiran yang tinggi terutama apabila pengaruh Parsi dan Greek
dikatakan telah sampai ke India.

Tamadun India bukan sahaja mencapai kecemerlangan yang tinggi


dalam bidang seni bina, namun juga bidang-bidang seni yang lain termasuklah
seni halus. Terdapat tiga aspek yang terkandung dalam seni halus India iaitu
tarian, muzik dan drama. Ianya mencapai kecemerlangan pada awal tahun
Masihi menerusi sebuah karya yang dinamakan Natya Sastra yang dihasilkan
oleh Bhrata antara abad ke-2M dank e-3M. Di dalamnya mengandungi
penerangan tentang semua aspek seni halus termasuklah cara dan teknik
mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik dan sebagainya. Selain
itu, ia juga mengandungi enam bab muzik. Sangaita Ratnakara, karya ciptaan
Sarngadeva pula mengandungi satu bab tentang tarian manakala yang
selebihnya adalah tentang muzik (R.Rajakrishnan, 1994:169).

Tarian klasik seperti Bhrata Natyam dan Kathak dipersembahkan


serentak dengan muzik dan drama. Kedua-dua jenis tarian ini mempunyai
persamaan dengan muzik di Utara India dan Karnatka. Ia diadakan oleh
masyarakat India bukan sekadar hiburan tetapi juga mengandungi unsur-unsur
keagamaan. Hal ini kerana, Tuhan Siva, Krishna dan Ganesha telah dikaitkan
dengan tarian. Contohnya, imej Tuhan Siva dibayangkan dalam tarian yang
dikenali sebagai Tarian Kosmik. Perkara-perkara penting dalam tarian ialah
muzik, pakaian, gerakan, ekspresi dan emosi. Bharatha Natyam merupakan
tarian klasik India yang dipersembahkan di kuil-kuil di selatan India. Seni muzik
turut berkembang seiring dengan seni tari. Irama (tala) dan melodi (raga)
adalah dua kombinasi yang digunakan serentak.

Anda mungkin juga menyukai