Anda di halaman 1dari 11

TAHUN 5

3.1.1 : Mengeja, membatang dan menyebut suku kata


KV+KV+KV.
Arahan guru : Sebut perkataan yang guru tunjuk.

petola neraka
neraka

melati
melati pelari

Catatan:
TAHUN 5

3.1.2 : Mengeja, membatang dan menyebut suku kata


KV+KV+KVK.
Arahan guru : Sebut perkataan yang guru tunjuk.

basikal teratak

selipar keledek

Catatan:
TAHUN 5

3.1.3 : Mengeja, membatang dan menyebut suku kata


KV+KVK+KV.
Arahan guru : Sebut perkataan yang guru tunjuk.

kelambu serambi

terumbu semambu

Catatan:
TAHUN 5

3.1.4 : Mengeja dan membatang perkataan diftong.


Arahan guru : Sebut perkataan yang guru tunjuk.

pau enau

petai gulai

aloi sekoi

Catatan:
TAHUN 5

3.2.1 : Membaca kuat perkataan yang telah dipelajari.


Arahan guru : Sebut perkataan yang guru tunjuk.

basikal belatuk

belalang belukar

Catatan:
TAHUN 5

4.1.1 : Menulis perkataan KVKVKV.


Arahan guru : Salin semula perkataan.

Catatan:
TAHUN 5

4.1.2 : Menulis perkataan KVKVKVK.


Arahan guru : Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Catatan:
TAHUN 5

4.1.3 : Menulis perkataan KVKVKKV.


Arahan guru : Tulis perkataan.

Catatan:
TAHUN 5

4.1.4 : Menulis perkataan diftong.


Arahan guru :Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Catatan:
TAHUN 5

4.2.1 : Melengkapkan karangan berpandukan gambar scara


deskriptif.
Arahan guru : Lengkapkan karangan.

Catatan:
TAHUN 5

SJK (C) PUMPONG,


05150 ALOR SETAR, KEDAH

UJIAN DIAGNOSTIK
BAHASA MELAYU
TAHUN 5

Nama : ______________________
Kelas : ______________________