Anda di halaman 1dari 2

LOGO

AJK Tentatif SEKOLAH

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


7.15 pagi
PENASIHAT Murid-murid berkumpul di Tapak
Perhimpunan dan
(GURU BESAR)
Guru-guru mengambil tempat
PENGERUSI
7.30 pagi
(GURU PENOLONG KANAN HEM) Ucapan Pengerusi Majlis dan Nyanyian 3

Majlis Watikah
NAIB PENGERUSI buah lagu
(GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM) 7.50 pagi
Bacaan doa
PENYELARAS

(GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

SETIAUSAHA
8.00 pagi
Ucapan Guru Bertugas Pelantikan
XXXXXXXXXXX 8.10 pagi
Ucapan Guru Besar
P.A SISTEM
XXXX
XXXX

SIJIL DAN CENDERAHATI


DOKUMENTASI
XXXX

PROTOKOL
8.20 pagi
Ucapan Perasmi
8.30 pagi
Pemimpin
XXXX XXXX
Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan
XXXX

PAMPLET
XXXXX
XXXX

PENGACARA MAJLIS
XXXX
:
Pengawas Sekolah
Pengawas PSS
Murid
Ketua dan Penolong Ketua Darjah,

2019
BACAAN DOA
PERSIAPAN TEMPAT 8.50 pagi
XXXX XXXX
XXXX Lafaz Ikrar
BANNER Pengawas Sekolah, Pengawas PSS, Ketua
KAWALAN MURID XXXX dan Penolong Ketua Darjah
XXXX
XXXX 9.00 pagi
JAMUAN MAKAN
XXXX
Nyanyian Lagu Negaraku
XXXX 9.10
Sesi Fotografi
Pemimpin Murid
2019
PENDAHULUAN MATLAMAT 2 OBJEKTIF
Pengawas sekolah,pengawas pusat sumber,ketua kelas Sifat kepimpinan yang diasah dari
peringkat sekolah ini sememangnya
dan penolong ketua kelas merupakan kumpulan murid Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdedikasi
menjadi titik permulaan yang baik
yang di hormati di sekolah. Mereka merupakan murid- untuk melahirkan generasi dan pelapis dan bermotivasi tinggi.
murid pilihan yang mempunyai ketrampilan dan pemimpin negara.
Membentuk disiplin diri murid dan patuh kepada
kecemerlangan baik dari segi akademik,sahsiah semua peraturan yang merangkumi kehidupan
mahupun kokurikulum. Mereka merupakan role model sehari-hari.

kepada murid-murid lain. Oleh yang demikian,sebagai Menghindarkan diri dari gejala yang tidak
tanda pengiktirafan,majlis penyerahan watikah berfaedah.
pelantikan pengawas sekolah ,pengawas pusat
Sentiasa mengamalkan sifat tanggungjawab dan
sumber,ketua kelas dan penolong ketua kelas ini bekerjasama.
diadakan.

MATLAMAT 1
Pihak sekolah berharap jawatan yang
digalas dapat melatih pengawas,ketua
kelas dan penolong ketua kelas
menjadi pemimpin yang berkesan dan
bertanggungjawab.