Anda di halaman 1dari 1

Kompetensi PDRM

1. Pengurusan Diri 2. Penyelesaian Masalah 3. Mengurus Keputusan 4. Pengurusan Kumpulan 5. Orientasi Pelanggan
(Self Management) (Problem Solving) (Managing For Result) (Group Management) (Customer Orientation)

1.1 Keprihatinan terhadap pencapaian 2.1 Kepakaran/Kemahiran 3.1 Mempengaruhi dan impak kepada 4.1 Kepimpinan Pasukan 5.1 Orientasi Pelanggan
orang lain
Berkesan dalam mengambil banyak
 Keinginan untuk memperbaiki prestasi dengan Berkeupayaan untuk membangunkan Mempamerkan inisiatif dan ketabahan
maklumat dan mengenal pasti isu-isu yang dalam berusaha untuk memenuhi keperluan
menetapkan dan mencapai matlamat yang Strategi dan bertindak untuk memberi kesan pada kerjasama, kerja berpasukan dan usaha
paling penting atau corak. Mengunakan orang lain untuk mempengaruhi atau memujuk. pelanggan. Ini termasuk menyebelahi
mencabar. kalobrasi semasa mengetuai kumpulan yang
pelbagai sumber untuk menjana rumusan Menggunakan tindakan secara berkesan yang
 Membuat keputusan yang boleh memperbaiki bekerja ke arah penyelesaian dan memberi pelanggan, dengan menyemat dihati
(teknikal dan bukan teknikal). Dapat melihat telah diambil dikira terlebih dahulu, memilih dan bahawa ia akan mengakibatkan manfaat
pencapaian manfaat kepada semua pihak yang terlibat
dan memahami secara holistik dengan mendedahkan maklumat, mengatur pakatan, jangka panjang kepada pasukan.
 Mengambil risiko yang boleh memperkasa melihat yang ketara menggunakan pakar-pakar pihak ketiga untuk
secara amnya .
pencapaian mencapai keputusan
 Mengembeling sumber-sumber dalam
4.2 Kerja Berpasukan dan Kerjasama
keadaan yang tidak menentu 2.2 Pemikiran Analitikal 3.2 Membina hubungan Mempamerkan pemahaman tentang
 Sentiasa mengambil pendirian yang jitu.
 Menghurai permasalahan kepada hubungan antara tanggungjawab kerja
Dengan mudah dapat mewujudkan sendiri dan keseluruhan matlamat
beberapa komponen dan menimbang
1.2 Inisiatif hubungan baik dengan orang, organisasi serta keperluan dan melakukan
menguruskan secara sistematik
 Melaksanakan penugasan yang boleh membangunkan dan mengekalkan pekerjaan dengan matlamat yang lebih luas
 Menganalisis melalui kesan akibat
meningkatkan pencapaian tanpa arahan rangkaian kenalan yang boleh memberikan
sesuatu situasi, peristiwa atau tindakan
 Bertindak secara tegas apabila berhadapan maklumat, membantu, dan akses kepada
 Menetapkan keutamaan berasaskan orang lain.
dengan peluang atau masalah rasional 4.3 Membangunkan seseorang/
 Bertindak secara peribadi bilamana kakitangan
menjangkakan sesuatu peluang atau masalah 3.3 Kesedaran terhadap organisasi
Berusaha untuk meningkatkan kemahiran
2.3 Pemikiran Konseptual Mempamerkan kepekaan yang dan kecekapan orang bawahan atau orang
1.3 Keyakinan Diri
komprehensif kepada hubungan kuasa lain dengan menyediakan dengan jelas,
 Kepercayaan kepada kebolehan kendiri Mengiktiraf hubungan atau corak antara dan pengaruh dalam organisasi sendiri. maklumbalas tingkah laku pelaksanaan
 Kesediaan untuk menguji kebolehan dalam situasi yang tidak jelas kepada orang Dapat mengenal pasti orang utama spesifik, keberkesanan latihan dan
keadaan yang mencabar lain, dan mengenal pasti isu-isu utama yang mempengaruhi keputusan tertentu bimbingan, serta pembangunan
 Kesediaan untuk membuat keputusan ketika atau asas dalam situasi yang kompleks. pengalaman dan peluang
menghadapi rintangan.
3.4 Pemahaman Interpesonal
Memahami, mentafsir dan bertindakbalas 4.4 Integriti
1.4 Fleksibiliti kepada kebimbangan, motif, perasaan dan Tindakan-tindakan yang tekal dengan apa
Keupayaan untuk melihat merit yang berbeza situasi; tingkah laku orang lain
yang nyatakan dan dilakukan adalah
untuk menukar rancangan dan mengubah suai tingkah penting. “Apa yang dikata dikotakan“
laku dan kaedah pendekatan dalam keadaan
keterangan yang bercanggah sebagai perlu untuk
mencapai matlamat. 3.5 Orientasi pencapaian
Penumpuan kepada objektif utama dalam
1.5 Komitmen kepada organisasi memastikan pencapaian hasil yang
berkesan
Memastikan bekerja secara sistematik dan tanpa
mengira masa untuk memenuhi atau melebihi
matlamat yang dinyatakan. Berulang dan berkekalan
usaha untuk mengatasi halangan-halangan dan untuk 3.6 Arahan Berkualiti
melengkapkan tugasan yang diberi Menggunakan gaya interpersonal yang
Keupayaan dan kesediaan untuk menyelaraskan sesuai, kaedah dan hujah-hujah logik untuk
tingkah laku sendiri dengan keperluan, keutamaan dan meyakinkan orang lain bagi menerima idea,
matlamat organisasi.. rancangan, aktiviti atau produk

1.6 Kawalan Kendiri


Mengekalkan prestasi yang stabil dan kawalan emosi 3.7 Pencarian Maklumat
apabila berhadapan dengan pembangkang, tekanan,
permusuhan daripada orang lain, dan / atau keadaan Mengumpulkan maklumat penting daripada
tertekan. pelbagai sumber utama dan
menggunakannya untuk menyelesaikan
masalah
1.7 Prihatin kepada ketetapan dan kualiti
Teliti dalam mencapai tugas melalui keprihatinan
terhadap semua bahagian yang terlibat, tidak kira
betapa kecil..