Anda di halaman 1dari 1

NAMA : _____________________

KELAS : 1 JANNAH
TARIKH : 27 OGOS 2018

AKTIVITI 1

Arahan : Bulatkan perbezaan antara dua gambar. Tandakan (√) pada


gambar yang menunjukkan amalan yang baik.

1.

2.

3.

4.