Anda di halaman 1dari 16

Hikayat / Cerita

"MAYAT PECINTA SHOLAWAT"

Waktu mondok di Kedung Paruk Purwokerto. Disana ada tukang


kuli angkut bernama Darjo, pekerja kasar, ada beras ya
ngangkut beras. Biasa setelah salat subuh tidur sebentar jam 7 keluar
kerja ke pasar rutin begitu sampai wafat.

Suatu ketika cucu Mbah Darjo meninggal. Orang tua anak itu ingin
anaknya dimakamkan di dekat makam kakeknya, Darjo. Terlebih di
pemakaman itu banyak orang saleh, seperti ayahnya Mbah Kyai Abdul
Malik yaitu Kyai Ilyas.

Akhirnya kuburan Mbah Darjo dibongkar, setelah digali 1,5 m ternyata


bambunya masih hijau, kain kafannya masih utuh, wangi luar biasa
seperti baru dimakamkan beberapa jam, padahal Beliau telah
meninggal 9 tahunan.

Setelah kejadian itu saya menghadap ke Guru saya, Mbah Kyai Abdul
Malik, maksudnya mau laporan. Mbah Malik sedang duduk santai di
depan rumah, tersenyum melihat kedatangan saya.

Tiba² Mbah Malik bilang, "Piye Darjo? mayite isih utuh? (mayitnya
Darjo masih utuh?)" Belum bicara Mbah Malik sudah menjelaskan.
Kata Beliau, "Darjo kuwi wong ahli shalawat, ora tahu tinggal
shalawat, tiap bengi durung turu sadurunge moco shalawat 16.000.
(Darjo itu istiqamah tiap malam tidak pernah meninggalkan membaca
shalawat, sebelum membaca shalawat 16.000 Darjo tidak akan tidur).
Shalawatnya Allahumma shalli 'ala Muhammad.
Secara lahiriah kuli kasar, ternyata Pak Darjo temasuk orang saleh. Kita
tidak harus membaca 16.000x, minimal 300x saja setiap malam sudah
bagus.

Siapa yg membaca shalawat tiap hari buat keluarga dan putra-putrinya


tiap malam 300x, Insya Allah putra-putrinya akan diberkahi, dan jika
nakal senakal apapun anaknya, pada waktunya akan menjadi baik.
Insya Allah.

‫ ﻭَﺍﻟْﻬَﺎﺩِﻱ‬،ِّ‫ ﻧَﺎﺻِﺮِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖ‬،َ‫ ﺍﻟْﻔَﺎﺗِﺢِ ﻟِﻤَﺎ ﺃُﻏْﻠِﻖَ ﻭَﺍﻟْﺨَﺎﺗِﻢِ ﻟِﻤَﺎ ﺳَﺒَﻖ‬،ِ‫ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰَ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ‬
ِ‫ﺇِﻟَﻰ ﺻِﺮَﺍﻃِﻚَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴْﻢِ ﻭَﻋَﻠﻰَ ﺁﻟِﻪِ ﺣَﻖَّ ﻗَﺪْﺭِﻩِ ﻭَﻣِﻘْﺪَﺍﺭِﻩِ ﺍﻟﻌَﻈِﻴْﻢ‬
KISAH SAYYID TSABIT AL-BUNANI ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬DAN PEMUDA
DARI ALAM KUBUR.

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

‫ﺳالَ ُم َﻋﻠَ ْي ُك ْم َﻭ َﺭ ْﺣ َﻣةُ هللاِ َﻭ َﺑ َﺭكَﺎﺗُﻪ‬


َّ ‫ﺍﻟ‬

Sayyid Tsabit Al-Bunani ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬adalah termasuk tabi’in.


Beliau bersahabat sekitar 40 tahun dengan Sayyidina Anas Bin Malik
ُ‫َّللاُ َﻋ ْﻧﻪ‬
َّ ‫ي‬َ ‫ض‬
ِ ‫ﺭ‬.
َ
Beliau wafat pada Tahun 127 H dalam usia 86 tahun.
Dalam Kitab Al-Mawaidh Al-Usfuriyah,
Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakr al-Ushfury
Kisah tentang mimpi Beliau berkenaan dengan sampainya kiriman
pahala pada ahli kubur.
Sayyid Tsabit Al-Bunani ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬memang dikenal dengan tabi’in yang
ahli hadits,
istiqomah khatam Al Qur'an tiap semalam, dan suka ziarah kubur.
Hammad Bin Salamah ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬berkata bahwa Beliau pernah berdoa
dengan doa sebagai berikut,

‫ﺃﻟﻠﻬم ﺍن كﻧت ﺍﻋطيت ﺍﺣﺩﺍ ﺍﻟﺻالة في ﻗﺑﺭﻩ فﺎﻋطﻧي ﺍﻟﺻالة في ﻗﺑﺭﻱ‬

Allahumma in kunta a’thoyta ahadan ashsholata fiqobrihi fa


a’thinishsholata fi qobri

Ya Allah, jika engkau berkehendak memberikan sholat pada seseorang


di dalam kuburnya,
maka berikanlah itu padaku.

Ternyata benar, Beliau datang ke dalam mimpi salah satu ulama bahwa
Beliau melaksanakan ibadah sholat dalam kuburnya.
Ini adalah salah satu karomah yang diberikan oleh Allah ‫ ﷻ‬pada Beliau.
(Lihat Tahdzibul kamal, Juz 4/hal. 342)

Beliau juga dapat dipastikan ketika malam Jum'at pasti bermalam di


pemakaman.
Biasanya Beliau melakukan munajat semalam suntuk sampai waktu
subuh tiba.

Dalam tidurnya Beliau mimpi semua ahli kubur keluar dari


kuburannya.
Di mimpi pertama ini,
Beliau melihat mereka keluar dengan pakaian mewah dengan wajah
bersinar.
Mereka diberi nampan berisi aneka makanan.

Namun, di tengah-tengah mereka terlihat seorang pemuda yang acak-


acakkan.
Wajahnya pucat, bajunya compang-camping.
Air matanya menetes. Ia juga tidak terlihat membawa makanan
sebagaimana yang lain.

Semua ahli kubur kembali ke kuburan masing-masing dengan


wajah berseri-seri. Mereka pada bahagia.
Kecuali pemuda ini, ia pulang dengan kepala merunduk dan pucat pasi.
Melihat ada hal yang berbeda pada pemuda tersebut,
Sayyidina Tasbit ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬menyapa dan bertanya padanya,

‫يﺎ فﺗﻰ ﻣن ﺍﻧت ﺑين هؤالء ﻭهم ﻭجﺩﻭﺍ ﺍﻟﻣﺎئﺩة ﻭﺭجﻌﻭﺍ ﻣﺳﺭﻭﺭين‬
‫ﻭﻟم يأت ﻟك ﻣﺎئﺩة ﻭﺭجﻌت ﺍيﺳﺎ ﻣن ﺍﻟﻣﺎئﺩة ﻭﺍﻧت ﻣغﻣﻭم ﻣﺣزﻭن‬

Hei Pemuda, siapa engkau sebenarnya?


Mereka terlihat membawa hidangan dan kembali dengan suka cita,
sedangkan engkau tidak menemukan makanan.
Engkau pulang dengan dengan tangan hampa, penuh duka cita.

Sedikit-banyak kita sudah bisa menebak apa yang melatarbelakangi


perbedaan pemuda
di atas dengan ahli kubur yang lainnya.
Semua itu mungkin dikarenakan amal perbuatannya di dunia?
Atau bisa saja dikarenakan amal keluarganya yang masih hidup? Atau
yang lainnya.
Lebih jelasnya, perhatikan jawaban pemuda tersebut di bawah ini,

‫يﺎ ﺍﻣﺎم ﺍﻟﻣﺳﻠﻣين ﺍﻧي ﻏﺭيب ﺑيﻧﻬم ﻟيس ﻟي ذﺍكﺭ ﺑﺎالﺣﺳﺎن‬


‫ﻭﺍﻟﺩﻋﺎء ﻭﻟﻬم ﺍﻭالﺩ ﻭﺍﻗﺭﺑﺎء ﻭﻋشﺎئﺭ كﻠﻬم يذكﺭﻭﻧﻬم ﺑﺎﻟﺩﻋﺎء ﻭﺍالﺣﺳﺎن‬
‫ﻭﺍﻟﺻﺩﻗة في كل ﻟيﻠة جﻣﻌة يﺻل ﻣﻧﻬم ﺍﻟخيﺭﺍت ﻭثﻭﺍب ﺍﻟﺻﺩﻗﺎت ﺍﻟيﻬم‬

Wahai Imamnya orang-orang islam, aku menjadi orang asing di tengah-


tengah mereka.
Tidak ada yang mengingatku sama sekali walau hanya dengan
kebaikan dan doa.
Adapun mereka, ada anak, keluarga, dan kerabat yang mendoakan,
yang mengirim pahala amal baik dan sedekah.
Tiap malam jumat pahala semua itu sampai pada mereka.

Pemuda ini bukan tidak memiliki keluarga, ia masih punya seorang ibu.
Namun, setelah kematian dirinya, sang ibu menikah lagi.
Saat itu, ia bermaksud melaksanakan ibadah haji bersama ibunya.
Namun sesampainya di Mesir, ia dijemput ajal.
Lantas, setelah ibunya menikah lagi,
ia tidak ingat padanya walau hanya sekedar mendoakan.

Sayyidina Tsabit ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬merasa iba pada pemuda tersebut.


Beliau bertanya lagi perihal ibunya,

‫يﺎ فﺗﻰ ﺍخﺑﺭﻧي ﻋن ﻣﻭضع ﻭﺍﻟﺩﺗك فﺎخﺑﺭهﺎ ﻋﻧك ﻭﻋن ﺣﺎﻟك‬

Wahai pemuda, beritahu padaku dimana ibumu tinggal.


Aku akan sampaikan tentang keadaanmu.

Pemuda itu langsung menjawab,

‫يﺎ ﺍﻣﺎم ﺍﻟﻣﺳﻠﻣين هي في ﻣﺣﻠة كذﺍ ﻭفي ﺩﺍﺭ كذﺍ فﺎخﺑﺭهﺎ فﺎن ﻟم ﺗﺻﺩﻗك‬
‫فﻘل ﻟﻬﺎ ﺍن في جيﺑك ﻣﺎئة ﻣثﻘﺎل ﻣن فضة ﻣن ﺍﺑيﻪ ﻭهﻭ ﺣﻘﻪ ﺗﺻﺩﻗك ﺑﻬذﻩ ﺍﻟﻌالﻣة‬

Wahai imam, Ibuku berasal dari kota ini dan ia tinggal di rumah ini.
Sampaikan keadaanku padanya. Jika ia tidak percaya, maka sampaikan
bahwa
di dalam sakunya ada 100 mitsqol perak peninggalan ayahnya, dan itu
adalah haknya.
Ia pasti akan percaya.

Sayyidina Tsabit Al-Bunani ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬langsung mencari ibu pemuda


tersebut.
Ketika sudah ketemu, Beliau menyampaikan tentang keadaan anaknya.
Ibunya baru percaya ketika Beliau menyampaikan
pesan sang anak tentang warisan ayahnya.

Setelah dicari, ternyata 100 Mitsqal perak memang ada dalam sakunya.
Ia langsung pingsan. Setelah siuman,
ia serahkan semua uang itu pada Sayyid Tsabit ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬untuk
disedekahkan.
Pada malam Jum'at berikutnya,
Sayyidina Tsabit ‫ ﺭﺣﻣﻪ هللا‬mimpi bertemu dengan pemuda itu lagi.
Kali ini ia sama dengan penduduk kubur yang lain.
Ia berpakaian mewah dan nampak bahagia sekali.
Lalu ia berkata pada Sayyid Tsabit ‫ﺭﺣﻣﻪ هللا‬,

‫يﺎ ﺍﻣﺎم ﺍﻟﻣﺳﻠﻣين ﺭﺣﻣك هللا كﻣﺎ ﺭﺣﻣﺗﻧي فﺑﺎن ﺍﻧﻬﻣﺎ يؤذيﺎن في ﺍﻟﻘﺑﻭﺭ ﻋﻧﺩ ﺍالﺳﺎءة ﻭيﻔﺭﺣﺎن‬
‫ﻋﻧﺩ ﺍالﺣﺳﺎن‬

Wahai imam, semoga Allah ‫ ﷻ‬merahmatimu sebagaimana engkau telah


mengasihiku.
Sesungguhnya telah nyata bahwa keduanya
bisa menyakiti yang ada di kubur saat berbuat maksiat.
Sebaliknya keduanya akan membahagiakan ahli kubur bila melalukan
kebaikan.

Artinya, amal baik keluarga, pahala sedekah untuk orang yang mati,
dan amal baik lainnya,
sangat dibutuhkan oleh penduduk kubur.
Mereka tiap malam jumat menunggu kiriman dari keluarga dan sanak
famili.

Semoga bermanfaat
Silahkan share

Kitab Al-Mawaidh Al-Usfuriyah,


Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakr al-Ushfury ‫ﺭﺣﻣﻪ هللا‬.

Catatan :
Secara etimologi AL-MAWAIDH AL-’USFURIYAH mempunyai arti
nasihat-nasihat ringan.
Kitab Kuning Pesantren Ushfuriyah yang tidak terlalu tebal ini
merupakan
karya dari Syech Muhammad bin Abu Bakar Al-’Ushfury,
di dalamnya kitab ini berisi 40 hadits Nabi yang patut kita dijadikan
pegangan hidup
dan tuntunan bagi kita semua sebagai umat Islam.
Untuk menguatkan pemahaman terhadap hadits yang disampaikan
dalam kitab ini,
maka pengarang selalu menyertakan hikayat atau cerita nyata pada
setiap haditsnya,
penyertaan hikayat tersebut tentunya yang berhubungan dengan hadits
tersebut.

Mitsqal :
Mitsqal sebagai unit berat ditimbang dengan biji gandum Barli atau ً‫َﺣﺑَّة‬
ً‫ِيﺭة‬
َ ‫شﻌ‬َ
yang telah dikenal di Tanah Arab (termasuk Makkah dan Madinah)
dan juga di negeri-negeri Romawi.
Fiqh Islam menetapkan ijma’ bahwa 1 Mitsqal adalah 72 biji gandum
Barli
ukuran sedang dipotong kedua ujungnya
(Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah)

Gandum barli adalah jenis gandum yang paling besar dan


paling tinggi khasiatnya di banding gandum jenis lain.

WAHAI RASULULLAH, MENGAPA ENGKAU MENANGIS ?


Pada suatu hari Rasulullah saw ditemui oleh malaikat Jibril.
Rasul bertanya “Ada apa wahai Jibril?”.

Jibril menjawab, “Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah


swt sedang mengobarkan nyala api Neraka dan seluruh malaikat amat
ketakutan, mereka tidak tahu harus bagaimana,

Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah
swt kepala alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk
dengan cinta Allah kepada dirimu".

Rasulullah saw terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, “Wahai


Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya”.

Jibril menjawab “Wahai Muhammad, Neraka itu bagaikan lubang-


lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang
lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang palingbawah adalah yang
paling panas".

Nabi saw meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-


lubang neraka itu wahai Jibril?”.

Jibril menjawab, “Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang


orang munafik, lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk
penyembah bintang dan matahari".

Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang


yang ke 5 tempatnya umat Yahudi dan yang ke 6 dihuni oleh umat
Nasrani.Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan Neraka,Jibril diam
cukup lama.

Rasulullah saw penasaran dan bertanya kembali, “Wahai Jibril,


siapakah penghuni neraka yang ke 7?”. Jibril diam saja tidak
menjawab.

Rasulullah saw mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam.


Rasulullah saw tambah penasaran dan mendesak jibril agar dijawab
pernyaannya.

Akhirnya Jibril pun berkata, “Umatmu wahai Muhammad, mereka itu


para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai
mereka mati belum sempat bertaubat".
Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah saw langsung jatuh pingsan.
Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas
pangkuannya.

Tak berapa lama Rasulullah saw sadar dan langsung menangis


bersimbah air mata, dengan terisak-isak Rasulullah saw mempertegas
pertanyaannya, “Wahai Jibril, apakah benar ada diantara umatku yg
masuk neraka?”.

Jibril mejawab“Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara


umatmu yang belum bertaubat".

Setelah itu Rasulullah saw langsung menghadap kiblat dan sujud


kepada Allah saw dalam isak tangisnya.

Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata "Ummati ya


Rabb, ummati, ummati, ummati.

Beliau saw tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu


selamat 3 hari 3 malam kecuali setiap Bilal bin Rabah
mengumandangkan adzan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam
dan setelah itu kembali sujud lagi.

Pada hari ke 3, Abu Bakar ra menyadari hal ini, beliau mengetuk pintu
Rasulullah saw dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada
jawaban.

Abu Bakar ra sedih dan berseru di depanpintu Nabi saw, “ Apakah ada
jalan untuk masuk kerumah Rasulullah”. Tetap tidak ada jawaban.

Lalu beliau menangis dan melangkah pulang


Di jalan beliau bertemu sahabat Umar ra, “Mengapa engkau menangis
wahai Abu Bakar?”.

Abu Bakar ra menceritakan keadaan Rasulullah saw. Maka Umar ra


pun melangkah menuju rumah Nabi saw dan terjadilah hal yang sama.
Umar pun pulang dan menangis.

Di jalan beliau bertemu Salman Al Farisi ra. Dengan terisak-isak Umar


ra bercerita kepada Salman ra hingga membuat dia amat sedih, namun
dia tidak berani mengulangi hal yang sama.
Salman melangkah menuju rumah Fatimah ra dan menceritakan hal itu.

Setengah berlari Fatimah ra menuju rumah Ayahnya saw dan mengetuk


pintu sambil mengucapkan salam.

Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi saw.


Rasullah saw bangkit dari sujud dan membuka pintu.

Alangkah terkejutnya Fatimah ra melihat beliau yang amat kurus dan


pucat.

Fatimah memeluk beliau saw lalu menangis. “Wahai ayahanda, apa


yang terjadi? mengapa engkau amat sedih seperti ini?”.

Rasulullah saw kembali menangis dan berkata dengan suara lirih,


“Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih
sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan ada
kelak umatku yang akan masuk neraka"
_________________________________
Wahai sobat. . . .
Cinta Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita
Apakah cinta beliau akan terbalaskan...
Atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan ?

‫ﺍﻟﻠﻬم ﺻل ﻋﻠﻰ ﺳيﺩﻧﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁل ﺳيﺩﻧﺎ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺩﺩ خﻠﻘك ﻭﺭضﺎ ﻧﻔﺳك ﻭزيﻧة ﻋﺭشك‬
‫ﻭﻣﺩﺩ كﻠﻣﺎﺗك‬
.
-----------------------
SILAHKAN DI BAGIKAN/SHARE, SEMOGA BERMANFAAT.
---------------------------------------
*** YANG DI ANJURKAN HABIB MUNZIR AL MUSAWA ***
* Habib Munzir AlMusawa: "Anda carilah kitab terjemahan Syamail
Muhammadiyah oleh Imam Tirmdziy, terjemahannya namanya : "Budi
Pekerti Rasulullah saw". semua orang yg baca buku itu langsung mimpi
Rasul saw, karena buku itu memaparkan seluruh budi pekerti Rasul
saw, cara duduknya, cara menyisirnya, cara berpakaiannya, cara
brjalannya, maka orang yg membacanya dg seksama maka akan
terbayang dalam alam pikirannya sosok sang Nabi saw, lalu muncullah
dahsyatnya kerinduan, maka beliau pun muncul dalam mimpi. Bacalah
buku syamail Muhammadiyah,orang yg membaca buku itu, seakan
seluruh sifat dan gerak gerik nabi saw sudah menerangi jiwanya, maka
ia insya Allah semakin terbuka tabir antaranya dg Rasul saw.
Sungguh buku itu akan membangkitkan cinta pada Rasul saw, dan itu
adalah bacaan para pecinta Rasul saw. dalam buku itu bila kita
membacanya seakan akan Rasul saw sudah didepan kita."
------------------------------------------
* Miliki ebook "Pribadi Dan Budi Pekerti Rasulullah Saw ", Jangan
sia-siakan kesempatan ini.
* Harga : Rp 19.000,-
* Bagi yang berminat, Silahkan kirim WA dengan format:
MINAT#BUDIPEKERTI, Kirim WA ke: 082237653311 atau langsung
ke https://api.whatsapp.com/send?phone=6282237653311
-------------------------------------------
Daftar Isi Syamail Muhammadiyah Imam Tirmidzi
- Bentuk Tubuh Rasulullah Saw
- Bentuk Khatam Nubuwwah
- Rambut Rasulullah Saw
- Cara Bersisir Rasulullah Saw
- Uban Rasulullah Saw
- Semir Rambut Rasulullah Saw
- Celak Mata Rasulullah Saw
- Pakaian Rasulullah Saw
- Khuf Rasulullah Saw
- Sandal Rasulullah Saw
- Cincin Rasulullah Saw
- Cara Rasulullah bercincin
- Pedang Rasulullah Saw
- Baju Besi Rasulullah Saw
- Topi Besi Rasulullah Saw
- Serban Rasulullah Saw
- Sarung Rasulullah Saw
- Cara Berjalan Rasulullah Saw
- Kain Penyeka Rasulullah Saw
- Sikap Duduk Rasulullah Saw
- Tempat Bertelekan Rasulullah Saw
- Cara Bertelekan Rasulullah Saw
- Cara Makan Rasulullah Saw
- Dan Lain-lain.
-------------------------------------------
* Miliki ebook "Pribadi Dan Budi Pekerti Rasulullah Saw ", Jangan
sia-siakan kesempatan ini.
* Harga : Rp 19.000,-
* Bagi yang berminat, Silahkan kirim WA dengan format:
MINAT#BUDIPEKERTI, Kirim WA ke: 082237653311 atau langsung
ke https://api.whatsapp.com/send?phone=6282237653311
.
NASEHAT Hubabah Ummu Salim,.,.
Ketika sayyidina ALI pulang selepas bertemu
ROSULALLAH,.,.
bertanyalah Sayyidah FATIMAH kepada Suaminya apa
pertanyaan yang dilontarkan ROSULALLAH hari itu.
Sayyidina ALI menjawab bahwa ROSULALLAH
bertanya apa yg PALING BAIK untuk WANITA??
Karena para SAHABAT yang hadir adalah laki-laki, maka
TAK ADA satu pun yang bisa MENJAWAB.
Lalu Sayyidah FATIMAH meminta IZIN kepada Suaminya
untuk bertemu ROSULALLAH dan memberikan
JAWABAN atas pertanyaan ROSULALLAH Tersebut
(padahal TAK JAUH jarak antara rumah Sayyidah
FATIMAH dengan rumah ROSULALLAH).
Sayyidina ALI pun mengizinkan.
Ketika Sayyidah FATIMAH datang ke rumah
AYAHANDANYA,
Beliau pun menjawab apa yg PALING BAIK untuk
perempuan yaitu TIDAK DILIHAT dan TIDAK MELIHAT
laki-laki (yang bukan mahramnya).
Mendengar jawaban Sayyidah FATIMAH,.,.
ROSULALLAH Tersenyum serta mencium kening
PUTRINYA.
Dan mengatakan bahwa SURGA adalah tempat Sayyidah
FATIMAH berada.
SETELAH 6 bulan wafatnya ROSULALLAH,
Sayyidah FATIMAH mengetahui bahwa WAKTU untuk
dirinya pun juga semakin DEKAT
Maka Beliau MEMPERSIAPKAN diri dengan mandi
sebelum kewafatannya agar TAK ADA seorangpun yang
memandikan jenazah.
Beliau Tak ingin TubuhNya diLIHAT meski dengan
WANITA juga.
Lalu Beliau berpesan agar Jenazahnya diTUTUPI
kain/kurung batang dan dibawa ketika maghrib menjelang
isya agar Tubuhnya TAK TERLIHAT.
Kelak di hari akhir,.,.
ROSULALLAH akan datang membawa seekor UNTA untuk
Sayyidah FATIMAH Tunggangi,
Dan para MALAIKAT akan berkata :
"FATIMAH bintu ROSULALLAH AKAN LEWAT".
Dan di BELAKANGNYA Terdapat para WANITA yang
MENGIKUTINYA, sebagaimana para wanita Tersebut
mengikuti TAULADAN Sayyidah FATIMAH ketika di
DUNIA.
Apa-apa yang kita IKUTI di dunia,.,.
Maka itu yang akan kita IKUTI di AKHIRAT.
Dan SIAPA saja yang kita ikuti di DUNIA??
Maka ALLAH akan MENGUMPULKAN kita dengan
MEREKA yang kita IKUTI
Semoga ALLAH meridhai kita sebagai PENGIKUT di
belakang Sayyidah FATIMAH di hari Kelak,.,.Aamiin.
WALLAHU a'lam bisshowab
Sayyidah Fathimah ‫ ﺭضي هللا ﻋﻧﻬﺎ‬, bertanya kepada
Rasulullah ‫ ﷺ‬:
.
“Wahai Ayah ku, apa sanksi orang yg meremehkan
waktu sholat dan mempermainkan sholat nya“.
.
Lalu ayahnya menjawab: “Wahai putriku sanksi nya adalah
Allah akan berikan kepadanya 15 bencana dalam
kehidupannya“.
.
___
Yang 6 Allah akan berikan didunia, yaitu:
_
1. Allah akan cabut berkah umurnya.
2. Allah akan cabut berkah rizkinya.
3. Allah akan cabut tanda-tanda sholeh dari wajahnya.
4. Semua amalan yg dia lakukan, tidak akan diberi pahala
oleh Allah.
5. Doa nya tidak diangkat oleh Allah.
6. dia tidak memperoleh bagian dari doa nya orang orang yg
sholeh.
___
Yang 3 Allah akan berikan disaat menjelang kematian nya,
yaitu:
1. Dia akan mati dalam keadaan hina.
2. Mati dalam keadaan lapar.
3. Mati dalam keadaan dahaga.
.
___
Yang 3 Allah akan berikan diliang kuburnya yaitu:
1. Allah akan kirim malaikat yg selalu menakutinya.
2. Allah akan sempitkan kuburannya.
3. Allah akan jadikan kuburannya gelap gulita.
___
Dan yang 3 terakhir Allah akan berikan ketika dibangkitkan
di hari kiamat, yaitu:
1. Allah akan mengirim malaikat yg akan menyeret dia
dengan kepala dibawah ke jahannam dan disaksikan oleh
seluruh penghuni mahsyar.
2. Allah akan hisab dia dengan hisab yg sangat sulit.
3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikan
nya dan dia akan tersiksa.
.
_
Ya Allah berilah kami jalan yg lurus , jalan yg Engkau
ridhoin niscaya kami termasuk orang-orang yg di rindukan
oleh Syurga-Mu.
.
‫ﺁﻣِ ين يَﺎ َﺭبَّ ْﺍﻟﻌَﺎﻟَﻣِ يْن‬.
‫َﺎﺻ ِﺭ‬ ِ ‫ﺳﺑَﻖَ ۞ ﻧ‬ َ ‫ِﺢ ِﻟ َﻣﺎ ﺃ ُ ْﻏﻠِﻖَ ۞ َﻭﺍﻟخَﺎﺗ ِِم ِﻟ َﻣﺎ‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ‬
ِ ‫ﺳيِّ ِﺩﻧَﺎ ُﻣ َﺣ َّﻣ ٍﺩ ۞ ﺍﻟﻔَﺎﺗ‬ َ ‫ﺍَﻟﻠَّ ُﻬ َّم‬
َ ‫ﺻ ِّل‬
‫ﻋﻠَﻰ ﺁ ِﻟ ِﻪ َﺣ َّﻖ ﻗَﺩ ِْﺭ ِﻩ‬
َ ‫ﺻ َﺭﺍطِ كَ ﺍﻟ ُﻣ ْﺳﺗَﻘ ِِيم ۞ َﻭ‬ ِ ‫ﻖ ۞ َﻭﺍﻟ َﻬﺎﺩِﻱ ﺇِﻟَﻰ‬ ِ ّ ‫ﻖ ﺑِﺎﻟ َﺣ‬
ِ ّ ‫ﺍﻟ َﺣ‬
۩ ‫َﻭﻣِ ْﻘ َﺩ ِﺍﺭ ِﻩ ﺍﻟﻌَظِ ِيم‬
_
Guru mulia Al Habib Umar Bin Hafidz

Anda mungkin juga menyukai