Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN HARIAN 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.00 - 8.30
Pendidikan
3 Ahad 12/1/2020 4 WIRA
Kesihatan
30 minit

BIDANG PEERS

UNIT UNIT 11 : Sayangi Diri

TAJUK (a) Zaman Remaja


1.1 Kemahiran membuat keputusan dalm konteks kesihatan diri dan reproduktif Mengamalkan cara
STANDARD KANDUNGAN
mengurus Diri * Akil Baligh

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.3 Menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Membincangkan dan memerihal perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil baligh
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid
3. Choose an item.
4. Choose an item.
KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyatakan 2 simptom sewaktu kedatangan haid.
1 Murid bercerita tentang diri sendiri
AKTIVITI 2 Murid berbincang dalam kumpulan tentang akil baligh
3 Murid mendengar penjelasan guru tentang maksud akil baligh
PDPC 4 Murid bercerita tentang simptom sewaktu haid yang dialami wanita
5 Murid mencatat dalam buku tulis tentang simptom haid
Recap Group (Mengulangi / mengingat
AKTIVITI PAK-21 Checklist (Senarai Semak)
semula)

BBB/BBM BT m/s 76

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Mengingat Menganalisis

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN 2 PENTAKSIRAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MINGGU 3
KELAS 5 SATRIA MASA 9.00 - 10.00
TARIKH 12/01/2020 HARI AHAD
TEMA : Keluarga Berwawasan Tajuk :
Keluarga Kreatif
Tajuk Kecil :Si Cilik yang Kreatif PKJR : Pengangkutan darat P.SIVIK : Choose an item.

2.3 Membaca kuat pelbagai


2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai
STANDARD bahan bacaan dengan STANDARD
ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
KANDUNGAN lancar, sebutan yang jelas PEMBELAJARAN jelas dan intonasi yang betul
dan intonasi yang betul

Diakhir pdp, murid


akan dapat :
Membaca kuat 1. Mengecam sebutan rakan
OBJEKTIF pelbagai bahan KRITERIA 2. Menyebut dan memahami pelbagai ragam
PEMBELAJARAN bacaan dengan KEJAYAAN ayat
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang
betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca petikan pada muka surat 9 buku teks.
2 Murid menggariskan pelabagi ragam ayat dengan bantuan guru
AKTIVITI UTAMA 3 Murid mengenal pasti ragam ayat dalam teks
4 Murid menyebut dan memahami pelbagai ragam ayat
AKTIVITI PENUTUP 5 Murid menyalin pelbagai ragam ayat ke dalam buku tulis
LAIN-LAIN
PEMBELAJARAN
ALAF 21
P.KOPERATIF
Choose an item. Choose an item. _______________________________

BAHAN BANTU LAIN-LAIN : Muzik


BUKU TEKS ILMU
BELAJAR (BBB)
BCB – Bacaan Intensif
KECERDASAN
INTERPERSONAL NILAI MURNI hormat-menghormati
PELBAGAI

ELEMEN MERENTASI Kreativit & TMK Keusahawanan


KURIKULUM (EMK) Inovasi

Membanding
Menghubungkait
beza Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi
Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mencipta Analogi


Mentafsir Menilai

Lembaran Kerja
Hasil Pembentangan Folio Lain-lain
PENILAIAN Pemerhatian
PENGAJARAN & Tugasan Individu / Perbincangan ____________________
Kuiz
PEMBELAJARAN Kumpulan
Senarai Semak
Projek Ujian

Komunikasi Pemikiran Kritikal

ELEMEN 6K Kolaboratif Kreativiti dan Inovatif

Karektor Kebangsaan
13/19 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
6/19 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit
ditangguhkan kerana ….
Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas

Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Tambahan

Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :


PEMULIHAN Latihan membina ayat tunggal
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MINGGU 3
KELAS 4 SATRIA MASA 11.30 - 12.30
TARIKH 12/01/2020 HARI AHAD
TEMA : 1 KEMASYARAKATAN Tajuk : Prihatinnya kita
Tajuk Kecil : Terima kasih, Cikgu PKJR : Had Laju di Jalan Raya P.SIVIK : Choose an item.

1.1 Mendengar dan


memberikan respons
1.1.2 Mendengar, memahami dan
TANDARD semasa STANDARD
memberikan respons terhadap ujaran yang
KANDUNGAN berkomunikasi dalam PEMBELAJARAN
terdapat dalam situasi tidak formal.
situasi formal dan
tidak formal.
Diakhir pdp, murid
akan dapat :
OBJEKTIF Memberikan respon KRITERIA 1. Memberikan respons sebutan rakan
terhadap ujaran yang 2. Mengujakan semula perkara yang didengari
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
terdapat dalam situasi
tidak formal

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
1 Murid membaca teks mukasurat 7
PERMULAAN
2 Murid melakonkan dan mengujarkan dialog yang terdapat dalam teks
3 Murid bersoal jawab sesama sendiri (dalam kumpulan) untuk memndapatkan
AKTIVITI UTAMA maklumat situasi dalam gambar
4 Murid mencatat maklumat yang dibincangkan

AKTIVITI PENUTUP 5 Murid mencatat maklumat ke dalam buku tulis


LAIN-LAIN
PEMBELAJARAN
ALAF 21
ROUND TABLE GALLERY WALK _______________________________
P.MASTERI

BAHAN BANTU
BUKU TEKS LAIN-LAIN : ILMU P.Kesihatan
BELAJAR (BBB)

KECERDASAN
INTERPERSONAL NILAI MURNI Kerjasama
PELBAGAI

ELEMEN MERENTASI Kreativit & TMK Keusahawanan


KURIKULUM (EMK) Inovasi

Membanding
Menghubungkait
beza Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi
Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mencipta Analogi


Mentafsir Menilai

PENILAIAN
PENGAJARAN & Hasil Pembentangan Folio Lain-lain
PEMBELAJARAN Lembaran Kerja Tugasan Individu / Latihan Buku Tulis
Perbincangan
Pemerhatian Kumpulan
Senarai Semak
Kuiz Ujian

Projek
Komunikasi Pemikiran Kritikal
ELEMEN 6K Kolaboratif Kreativiti dan Inovatif

Karektor Kebangsaan

13/21 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
8/21 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana …. Cuti Rehat / Cuti Sakit
Program Sekolah
Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar
Cuti Peristiwa / Cuti Tambahan
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :


PEMULIHAN Menulis pelbagai ayat dengan perkataan yang diberikan
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN