Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN HARIAN 2020

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.30 - 9.00
Pendidikan
3 Isnin 13/1/2020 4 WIRA
Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN Gimnastik Asas

UNIT 1 GERAK GIMNAS

TAJUK Imbangan Songsang


1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan sokongan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan. 2.1.2
STANDARD Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan
PEMBELAJARAN pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang.5.2.3 Memberi respons positif terhadap
tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan 3 pergerakan sokongan yang telah ditetapkan dengan betul.

1. Murid memanaskan badan dengan bimbingan guru.


2. Murid digalakkan untuk mencuba pergerakan mengikut kreativiti mereka. (KBAT)
3. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
4. Murid dibimbing untuk melakukan variasi imbangan songsang dan dirian kepala dengan sokongan
AKTIVITI mengikut stesen (PAK21)
PDPC 5. Seorang murid mencatat masa yang diperlukan oleh setiap ahli kumpulan untuk melengkapkan semua
stesen.
6. Wakil kumpulan dipilih untuk mewakilkan kumpulan bagi mencari murid yang paling pantas
melengkapkan semua stesen. (PAK – 21)
7. Murid menyejukkan badan.

AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas) Games (Permainan)

BBB/BBM BT m/s 2-3

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Memahami Menganalisis

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN 2 PENTAKSIRAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK 21 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


0 murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9.30 - 10.00
Pendidikan
3 Isnin 13/1/2020 4 SATRIA
Jasmani
30 minit

BIDANG KEMAHIRAN Gimnastik Asas

UNIT 1 GERAK GIMNAS

TAJUK Imbangan Songsang


1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kawalan badan dan sokongan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan.
STANDARD
2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa
melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang.
PEMBELAJARAN
5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko
semasa melakukan aktiviti yang mencabar
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan
Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya melakukan 3 pergerakan sokongan yang telah ditetapkan dengan betul.

8. Murid memanaskan badan dengan bimbingan guru.


9. Murid digalakkan untuk mencuba pergerakan mengikut kreativiti mereka. (KBAT)
10. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
11. Murid dibimbing untuk melakukan variasi imbangan songsang dan dirian kepala dengan sokongan
AKTIVITI mengikut stesen (PAK21)
PDPC 12. Seorang murid mencatat masa yang diperlukan oleh setiap ahli kumpulan untuk melengkapkan semua
stesen.
13. Wakil kumpulan dipilih untuk mewakilkan kumpulan bagi mencari murid yang paling pantas
melengkapkan semua stesen. (PAK – 21)
14. Murid menyejukkan badan.

AKTIVITI PAK-21 Bus Stop (Hentian Bas) Games (Permainan)

BBB/BBM BT m/s 2-3

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Memahami Menganalisis

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN 2 PENTAKSIRAN Penglibatan dalam kelas.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK 21 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


0 murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MINGGU 3
KELAS 4 SATRIA MASA 10.30 - 11.30
TARIKH 13/01/2020 HARI ISNIN
TEMA : 1 KEMASYARAKATAN Tajuk : Prihatinnya kita
Tajuk Kecil : Kita Lakukan Bersama-sama PKJR : Had Laju di Jalan Raya P.SIVIK : Choose an item.

2.2 Membaca,
2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik
TANDARD memahami, dan STANDARD
daripada multimedia untuk membuat
KANDUNGAN menaakul bahan PEMBELAJARAN
gambaran
multimedia
Diakhir pdp, murid
akan dapat :
1. Membaca teks dengan sebutan dan intanasi
OBJEKTIF Membaca dan KRITERIA yang betul
PEMBELAJARAN memahami bahan KEJAYAAN 2. Melengkapkan Peta Pokok
grafik daripada
multimedia untuk
membuat gambaran
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI 1 Murid berkongsi pengalaman tentang pelbagai aktiviti masyarakat yang
PERMULAAN mengeratkan silaturrahim (PAK21)
2 Murid murid mencari maklumat daripada stesen-stesen yang disediakan di dalam
kelas
A Stesen 1 - Rumah Terbuka
B Stesen 2 - Usung Rumah
C Stesen 3 - Gunting Rambut Percuma
D Stesen 4 - Gerobok Rezeki
AKTIVITI UTAMA
3 Murid (dalam kumpulan) mencatat maklumat daripada setiap stesen yang dilawati
4 Murid mendengar penerangan guru bagaimana membina peta pokok berdasarkan
tajuk
5 Murid membina peta pokok di atas papan putih yang dibekalkan
6 Murid mempersembahkan hasil kerja yang dibuat

AKTIVITI PENUTUP 5 Murid menyalin maklumat di dalam buku tulis berdasarkan hasil pembentangan
LAIN-LAIN
PEMBELAJARAN
ALAF 21
THINK, PAIR-SHARE GALLERY WALK _______________________________
P.KOPERATIF

BAHAN BANTU
BUKU TEKS LAIN-LAIN : Papan Putih ILMU Psikologi
BELAJAR (BBB)

KECERDASAN
INTERPERSONAL NILAI MURNI Kerjasama
PELBAGAI

ELEMEN MERENTASI Kreativit & TMK Keusahawanan


KURIKULUM (EMK) Inovasi

Membanding Menghubungkait
beza Membuat Inferens Membuat Keputusan
Menginterpretasi
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Mencipta Analogi
Menjana Idea Mentafsir Menilai
PENILAIAN
PENGAJARAN & Hasil Pembentangan Folio Lain-lain
PEMBELAJARAN Tugasan Individu / Latihan Buku Tulis
Lembaran Kerja Perbincangan
Kumpulan
Pemerhatian Senarai Semak
Ujian
Kuiz

Projek

Komunikasi Pemikiran Kritikal

ELEMEN 6K Kolaboratif Kreativiti dan Inovatif

Karektor Kebangsaan

19/21 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
2/21 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mesyuarat / Kursus


ditangguhkan kerana …. Cuti Rehat / Cuti Sakit
Program Sekolah
Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar
Cuti Peristiwa / Cuti Tambahan
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :


PEMULIHAN Menulis pelbagai ayat dengan perkataan yang diberikan
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU MINGGU 3
KELAS 5 SATRIA MASA 12.30 - 13.30
TARIKH 13/01/2020 HARI ISNIN
TEMA : Keluarga Berwawasan Tajuk :
Keluarga Kreatif
Tajuk Kecil :Si Cilik yang Kreatif PKJR : Pengangkutan darat P.SIVIK : Choose an item.

2.3 Membaca kuat pelbagai


2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai
STANDARD bahan bacaan dengan STANDARD
ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang
KANDUNGAN lancar, sebutan yang jelas PEMBELAJARAN jelas dan intonasi yang betul
dan intonasi yang betul

Diakhir pdp, murid


akan dapat :
Membaca kuat 1. Mengecam sebutan rakan
OBJEKTIF pelbagai bahan KRITERIA 2. Menyebut dan memahami pelbagai ragam
PEMBELAJARAN bacaan dengan KEJAYAAN ayat
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang
betul
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1 Murid membaca petikan pada muka surat 9 buku teks.
2 Murid menggariskan pelabagi ragam ayat dengan bantuan guru
AKTIVITI UTAMA 3 Murid mengenal pasti ragam ayat dalam teks
4 Murid menyebut dan memahami pelbagai ragam ayat
AKTIVITI PENUTUP 5 Murid menyalin pelbagai ragam ayat ke dalam buku tulis
LAIN-LAIN
PEMBELAJARAN
ALAF 21
P.KOPERATIF
Choose an item. Choose an item. _______________________________

BAHAN BANTU LAIN-LAIN : Muzik


BUKU TEKS ILMU
BELAJAR (BBB)
BCB – Bacaan Intensif
KECERDASAN
INTERPERSONAL NILAI MURNI hormat-menghormati
PELBAGAI

ELEMEN MERENTASI Kreativit & TMK Keusahawanan


KURIKULUM (EMK) Inovasi

Membanding
Menghubungkait
beza Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi
Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mencipta Analogi


Mentafsir Menilai

Lembaran Kerja
Hasil Pembentangan Folio Lain-lain
PENILAIAN Pemerhatian
PENGAJARAN & Tugasan Individu / Perbincangan ____________________
Kuiz
PEMBELAJARAN Kumpulan
Senarai Semak
Projek Ujian

Komunikasi Pemikiran Kritikal

ELEMEN 6K Kolaboratif Kreativiti dan Inovatif

Karektor Kebangsaan
13/19 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
6/19 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mesyuarat / Kursus Cuti Rehat / Cuti Sakit
ditangguhkan kerana ….
Program Sekolah Cuti Bencana / Cuti Khas

Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa / Cuti Tambahan

Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke :


PEMULIHAN Latihan membina ayat tunggal
KERJA SUSULAN
UNTUK MURID PENGAYAAN