Anda di halaman 1dari 2

1. http://eprints.uthm.edu.my/1679/1/MOHD_HASRIL_AMIRUDDIN.

pdf
2. http://eprints.uthm.edu.my/8014/1/VESPANATHAN_SUPRAMANIYAM.pdf
3. https://seminarserantau2017.files.wordpress.com/2017/09/79-siti-zaleha-hamid.pdf
4. https://seminarserantau2017.files.wordpress.com/2017/09/71-che-suriani-kiflee.pdf
5. https://www.academia.edu/13947850/Isu_semasa_penggunaan_aplikasi_ICT_dalam_Penga
jaran_dan_Pembelajaran
6. http://eprints.utm.my/1517/1/WahyuYahya2006_AplikasiE-learning.pdf
7. http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwp2/p_2011_10041_c8e6939a6eba4
813b53038f343245023.pdf
8. http://repository.um.edu.my/647/2/bab%201-3.pdf
9. http://repository.um.edu.my/647/2/bab%201-3.pdf
10. https://www.academia.edu/13947850/Isu_semasa_penggunaan_aplikasi_ICT_dalam_Penga
jaran_dan_Pembelajaran
11. http://eprints.uthm.edu.my/7113/1/NUR_FATIN_FARIHA_BINTI_ZARWAWI_24.pdf
12. http://education.usm.my/images/docs/MEDC/VOL2/15.%20peranan%20teknologi%20maklu
mat%20terhadap%20peningkatan%20motivasi%20pem.pdf
13. https://athirahmddesa.weebly.com/pelajar/kelebihan-m-pembelajaran
14. http://eprints.uthm.edu.my/5372/1/NORLIZA_BINTI_A.RAHIM.pdf
15. https://seminarserantau2017.files.wordpress.com/2017/09/67-nur-atikah-jamilluddin.pdf
16. https://seminarserantau2017.files.wordpress.com/2017/09/44-fauziah-ahmad-muhd-
zailani.pdf
17. Nicholson, S. (2002). Sosialisasi dalam "ruang maya": pemesejan segera dalam bilik darjah
pendidikan jarak jauh berasaskan web asynchronous. Internet dan Pendidikan Tinggi, 5 (4),
363-372.
18. Jump up ^
19. oreman, Joel (Julai-Ogos 2003), "Pembelajaran Jarak Jauh dan Interaksi Segerak", Arkib
Sumber Teknologi, University of Carolina.
20. "Asynchronous and Synchronous E-Learning", EDUCAUSE Quarterly.
21. "Asynchronous and Synchronous E-Learning" (PDF), EDUCAUSE Quarterly, 31 (4), 2008.
oreman, Joel (Julai-Ogos 2003), "Pembelajaran Jarak Jauh dan Interaksi Segerak", Arkib
Sumber Teknologi, University of Carolina.
22. "Asynchronous and Synchronous E-Learning", EDUCAUSE Quarterly.