Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU TAHUN 2

TEMA / UNIT KEMAHIRAN STANDARD ELEMEN AKTIVITI BAHAN


PEMBELAJARAN MERENTAS PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM

TEMA 1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar, 1. Pendidikan 1. Murid 1. Senarai semak


KEKELUARGAAN Bertutur mengecam, Moral – Kasih melaksanakan 2. Lembaran kerja
memahami dan sayang, permainan
UNIT 1: Hari menyebut dengan hormat ‘Balang
Minggu betul dan tepat; menghormati. Beracun’.
Dengan (i) frasa 2. Murid tertentu
Keluarga 2. Pendidikan akan mencabut
Kesihatan – keratan
kebersihan perkataan yang
halaman terdapat dalam
rumah balang tersebut
kemudian
membaca frasa
tersebut dengan
betul dan tepat.
3. Murid lain
diminta
mendengar dan
mengecam
sebutan frasa
tersebut.
UNIT 1: Hari Minggu Membaca 2.1.1 Membaca 1. Reka Bentuk 1. Murid 1. Lembaran kerja
Dengan Keluarga dengan sebutan Teknologi – menjalankan 2. Kad imbas
yang betul dan masakan, aktiviti Teater
intonasi yang keusahawanan Pembaca.
sesuai; 2. Guru
(i) perkataan 2. Pendidikan membimbing
Moral - murid membaca
kerjasama perkataan
melalui aktiviti
tersebut dengan
betul dan
intonasi yang
sesuai.