Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

KOMITE SD NEGERI 2 TOWUA

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 September 2019
Tempat : SDN 2 Towua
NO NAMA/ NIP TANDA TANGAN KET.
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

Mengetahui
Ketua Komite Kepala Sekolah

ALIMUDDIN, A.Ma.Pd MOHAMAD SAMBAS, S.Pd


NIP. 19670504 199408 1 001