Anda di halaman 1dari 11

BAB 2: KEBANGKITAN NASIONALISME

2.1 Maksud nasionalisme [ m/s 22-23 ]


Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap (1) __________________________ dan


(2) __________________________.
2. Ia bermaksud semangat kebangsaan yang berkaitan (3) sikap dan pendekatan
menentang (4) ______________________ serta (5) _______________________
bangsa dan negara.
3. Ia boleh diertikan sebagai gerakan membebaskan (6) ______________________,
(7) _____________________ dan (8) __________________ daripada kuasa asing.
4. Idea nasionalisme berkait rapat dengan (9) __________________________ sejarah
dan pengaruh sekeliling seperti (10) __________________, (11) _______________,
bahasa dan (12) __________________________.
5. Tafsiran nasionalisme berdasarkan sejarah, corak (13) _______________________
dan karisma (14) __________________________ yang mengetuai perjuangan.
6. Ia juga merupakan gerakan untuk melahirkan perasaan (15) ___________________
dengan menggunakan persamaan (16) __________________________ dan
pengalaman sejarah untuk membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan.
7. Gerakan merujuk satu matlamat membina bangsa yang (17) ___________________
dan negara (18) __________________________.
2.1 Maksud Nasionalisme
V I M E M B E L A H S U L T A N A G P L I M G
D A N R A K Y A T B I L F I L I P I N A D P G
I J O S E R I F K K S R Y A A A J N M A R E L
S P S U K B Y P E N G A L A M A N A B P T N A
O E L A Y A E J K A A K H B A R R N R B S J A
S N P A N N S O I N U K L A A D A T R E S A M
I E E D E G A M T A A U A J S T A A A R A J K
A M N O M S H M A K S R Y A A A J A R D H A E
L I T M I A G A A U A A A N G N S A A A H H S
J J A E J T A J N M A N H G H A H D D U A A E
I K D N A N A A Y A N C P A J M A J L L S N N
K E T U R U N A N N I A N E G A R A K A U M G
C B I N A N K L A P A M N T D N I G P T M B S
E U R W R T M A J A L A H I A P N A A N G E A
S D A A R B E R S A T U A D T A A M U G A S R
E A N L R A J I N L A H R U A K D A W I S A A
J Y B S E M B E B I R O K R A S I K E H A R A
A A J I N G A C H E P O L I T I K H N E G A N
H A A K A T M A G A E D H I L L I P A K S T D
T N D A A K U I D F M G H J I I S A U O A I A
E K C P N D K E K E I E W A A N H K F N U L M
R A D R A M A A B Y M S A W R A A S A O D A A
A M K T R A D I S I P N A L B T R A L M A N D
A M P E N A K L U K I N R E A A I K A I R I I
A P E R J U A N G A N H B A S N S O S I A L B
2.1 Pendapat tokoh [ m/s 22-23 ]
Arahan: Padankan.

(a) Nasionalisme adalah bangsa yang tegap dan

(1) Hans Kohn kuat serta boleh berdiri sendiri dan mengambil

tempat sendiri di sisi bangsa-bangsa lain.

(b) Nasionalisme timbul kerana rakyat bimbang akan


(2) Dato’ Onn
sekularisme dan imperialisme Barat di Tanah
Jaafar
Melayu.

(3) Dr.
(c) Nasionalisme adalah gerakan untuk menjadikan
Burhanuddin al-
rakyat setia kepada negara atau bangsanya.
Helmi

(d) Nasionalisme wujud sejak Kesultanan Melayu

(4) Profesor Melaka iaitu kesetiaan kepada raja dan berpegang

William R. Roff kepada faham kebangsaan yang bersifat ke”Tanah

Melayuan”

(5) Profesor (e) Nasionalisme merupakan kesetiaan terhadap

Emeritus Tan Sri negara bangsa yang dibina dengan mengiktiraf hak

Dr. Khoo Kay Kim setiap bangsa di dunia.

(f) Nasionalisme digunakan untuk merujuk


(6) Dr. R.
perjuangan orang Melayu mendapatkan kedudukan
Suntharalingam
unggul dalam negara sendiri.

(g) Nasionalisme merupakan penyatuan tenaga


(7) Profesor Datuk
menentang penjajahan untuk merdeka tetapi
Zainal Abidin
berpegang pada tatatertib dan adab sopan bangsa
Abdul Wahid
Melayu dan agama Islam.
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat

Revolusi Keagungan, Glorius Revolution (1688) [m/s 24]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

cukai Raja James II kedaulatan parlimen


hak asasi Perancis Mary II pertumpahan darah
Raja William of raja Bill of Rights berkuasa mutlak
Orange berperlembagaan

1. Berlaku disebabkan keinginan menegakkan kedaulatan (1) ___________________


dan (2) ___________________ rakyat.
2. Semasa menggubal undang-undang, (3) __________________________________
membelakangkan parlimen.
3. Parlimen bangkit menentang pemerintahan raja (4) __________________________.
4. (5) _____________________________________ menyokong bersama suaminya,
(6) ____________________________________.
5. Raja James II melarikan diri ke (7) ___________________.
6. Revolusi ini berlaku secara aman tanpa (8) ______________________________.
7. Konsep (9) ________________________________ parlimen dan sistem
(10) __________________________________ dimantapkan.
8. Parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip (11) ___________________
di bawah (12) ___________________.

Revolusi Amerika (1776) [m/s 25]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

1776 tiada cukai tanpa Teh Gula


perwakilan
Pelayaran Kemerdekaan hak Amerika demokrasi
Amerika Syarikat British hak kehidupan Thomas Jefferson
kebebasan Parlimen 13 buah cukai
George Washington Setem kebahagiaan 1783

1. Berlaku disebabkan penentangan terhadap penjajahan (1) ___________________.


2. British tidak melindungi (2) ________________________ yang sebahagian daripada
empayar British.
3. Penduduk Amerika menentang akta memungut (3) ________________ seperti Akta
(4) ___________________, Akta (5) ___________________, Akta (6)
___________________ dan Akta (7) ___________________.
4. Mereka menggunakan slogan (8) “_______________________________________”
kerana tiada wakil Amerika dalam (9) ___________________ British.
5. (10) _________________________ dilantik sebagai ketua kongres yang ditubuhkan
di tanah jajahan.
6. Mereka mengisytiharkan perang untuk memperjuangkan (11) __________________
Amerika.
7. (12) _________________________ menulis Perisytiharan Kemerdekaan Amerika
yang diluluskan pada (13) ___________________ oleh kongres.
8. Ia menyebut jika sesebuah kerajaan tidak menjamin (14) _____________________,
(15) ___________________ dan (16) ___________________, penduduk
mempunyai hak membentuk kerajaan baharu.
9. British mengakui kemerdekaan Amerika setelah revolusi berakhir pada tahun
(17) ___________________.
10. (18) _______________________ bekas tanah jajahan digabungkan dan diberi nama
(19) ___________________.
11. Sistem pemerintahan (20) ___________________ diperkenalkan.

Revolusi Perancis (1789) [m/s 25]


Arahan: Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

The Social Contract bangsawan hasrat umum persaudaraan


cukai Republik Perancis penjara Bastile Raja Louis (1774-
1792)
kesedaran birokrasi Jacques Rousseau suara rakyat
Voltaire
tahanan kebebasan kesejahteraan menggulingkan

1. Golongan pemikir Perancis seperti (1) ___________________ dan (2)


___________________ memperjuangkan (3) ___________________, persamaan
dan (4) ___________________.
2. (5) _________________________ menyebut keunggulan suara rakyat dalam
menjamin (6) ___________________ masyarakat.
3. Suara rakyat digelar sebagai (7) “__________________________” iaitu kata sepakat
golongan yang mempunyai (8) ___________________.
4. Rousseau menyatakan kedaulatan (9) __________________________. lebih
penting daripada pemerintahan raja dan (10) ___________________.
5. Golongan revolusi menyasarkan pemerintahan autokratik
(11) _________________________ dan golongan (12) ___________________ yang
memonopoli pelbagai keistimewaan tetapi membebankan rakyat dengan (13)
___________________.
6. Golongan revolusi menggempur (14) ___________________, membebaskan (15)
___________________ politik dan (16) ___________________ Raja Louis XVI.
7. Kejayaan revolusi membawa kepada (17) ________________________.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia

Nasionalisme di India [m/s 26]


Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Merupakan reaksi terhadap dasar (1) ___________________ British.


2. Bermula dengan kebangkitan rakyat dalam (2) ___________________ 1857.
3. Ia dilancarkan oleh (3) ___________________ atau askar upahan British berbangsa
(4) ___________________.
4. Pemberontakan berlaku akibat pengaruh British terhadap (5) ________________,
budaya dan (6) ___________________ masyarakat setempat.
5. Satu pertubuhan ditubuhkan dalam menggiatkan rasa cinta kepada budaya
tempatan iaitu (7) ___________________ dan (8) ___________________.
6. Gerakan nasionalisme yang tersusun dimulakan akibat kemunculan golongan
(9) ___________________.
7. Mereka menubuhkan (10) ___________________ Kebangsaan India (Indian
National Congress, INC) dan (11) ________________________ untuk menyuarakan
pandangan.
8. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan seperti (12) __________________________
dan (13) ________________________ muncul yang bersifat keras dan diketuai oleh
nasionalis (14) ___________________.
9. Mereka menentang British secara (15) ___________________.
10. INC yang diterajui oleh (16) _____________________ menggunakan dasar tidak
bekerjasama dengan British selepas Perang Dunia (17) ___________________.
11. Mahatma Gandhi menjadikan (18) ___________________ (berpegang teguh kepada
kebenaran) sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme.
12. Satu jawatankuasa khas dibentuk selepas Perang Dunia (19) __________________
untuk merangka pembahagian India iaitu negara (20) ___________________ dan
(21) ___________________.
13. Pakistan diisytiharkan merdeka pada 14 Ogos 1947 dengan Muhammad Ali Jinnah
dilantik sebagai (22) __________________________.
14. India pula merdeka pada 15 Ogos 1947 dan Perdana Menteri India yang pertama
ialah (23) ___________________ Nehru.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia (India)
V K O N G R E S A H S U L T A N A G A G I R G
D A N R A K Y A T B I L F I L I P I G I D A G
I J B A L G A N G A D H A R A A J N A N R D L
S P S U K B Y P E N G A L A M A N A M A T I A
O E L S Y I M P E R I A L I S M E N A N S K A
S D P A N N S O I N U R L A A D A T R P S A M
I A E T E G A M T A A Y A J S T A A A P A L K
A H N Y M S J A W A H A R L A L J A R A H A I
L A T A I A G A A U A S A N G A L A A K H H N
J G A G J T A J N M A A H G H U I N D I A A D
I I D R A N A A Y A N M P A J L G J L S S N I
K I T A R U N A N N I A N E G A A A K T U M A
C N I H A N A D A T A I N T D T M G P A M B S
E D I A R T M A J A L A H I A N U A A N G E A
S I A A R B E R S A T U A D T G S M U G A S R
M A H A T M A G A N D H I U A I L A W I S A K
J A B S E M B E B I R O K R A H I K E H A R E
A A J I B R A H M O S A M A I E M H N E G A D
H A A K A T M A G A E D H I L L I P A K S T U
P E R T A M A I D F M G H J S E P O I O A I A
E K C P N D K E K E I E W A A N H K F N U L M
R A A K A T M A G G A B E N O R J E N E R A L
A B I P I N C H A N D R A P A L R A L M A N D
A K C P N D K E K E I E R E A A I K A I R I I
A I N T E L E K T U A L B A M I L I T A N L B
Nasionalisme di China [m/s 26]
Arahan: Lengkapkan teka silang kata.
1. Bertujuan mengukuhkan (1) __________________ orang China daripada ancaman
(2) __________________ dan (3) __________________ kuasa asing.
2. Ianya bermula dengan penentangan pemerintahan Dinasti (4) __________________
(kerajaan Manchuria) yang kehilangan (5) __________________.
3. Masyarakat China hilang kepercayaan kerana Dinasti Manchu gagal menghalang
kemasukan (6) __________________ Barat.
4. Gerakan seterusnya bercorak (7) anti-__________________ yang menentang
campur tangan kuasa Barat di China.
5. Dr. (8) ___________________________ antara pelopor gerakan kebangkitan rakyat.
6. Ideologi perjuangan beliau di bawah Tiga Prinsip Rakyat (9) (__________________)
termasuklah (10) ________________, (11) _______________ dan kebajikan sosial.
7. Ia dijadikan asas kepada gerakan (12) __________________ China pada 1911 yang
menjatuhkan Dinasti Manchu lalu menubuhkan pemerintahan (13)
__________________ di China.

5.

3.

9.

8. 1. 6.
2. A A N

4.
N

7.
A T N

11.
H
10.
I E

13.
P K

12.
O S
Nasionalisme di Empayar Uthmaniyah dan Mesir [m/s 27]
Arahan: Isikan tempat kosong dan cari jawapan di kotak yang disediakan.

1. Merupakan kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan. (1) ______________


dan agama Islam yang diancam oleh (2) __________________ Barat.
2. Ia mencetuskan gerakan (3) Pan-_________________________ dan gerakan
(4) __________________.

Gerakan Pan-Islamisme
3. Kumpulan al-Urwah (5) al-__________________ (Ikatan yang Kuat) ditubuhkan
oleh Sayyid (6) __________________ al-Din al-Afghani.
4. Ia bertujuan memperkukuhkan rasa (7) __________________ dan memajukan umat
Islam.
5. Pertubuhan ini menerbitkan (8) __________________ al-Urwah al-Wuthqa untuk
menyebarkan (9) _______________________________ Pan-Islamisme iaitu seruan
(10) __________________persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk
menghalang kuasa Barat.
6. Empayar Uthmaniyah mengeluarkan (11) __________________ menyeru umat
Islam yang ditindas penjajah Barat bangkit (12) _____________________________
bersama dengan empayar Uthmaniyah.
7. Khalifah (13) ____________________________ II, pemerintah empayar Uthmaniyah
menggerakkan idea Pan-Islamisme dan mendapat (14) __________________ umat
Islam seluruh dunia termasuk Tanah Melayu.

Gerakan Islah
8. Merupakan gerakan (15) __________________ Islam.
9. Gerakan ini dipelopori oleh Sayyid Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad
(16) __________________.
10. Pertembungan kebudayaan antara Eropah-(17) __________________ dengan
kebudayaan tempatan telah mengubah (18) ____________________________ dan
(19) __________________ kebudayaan tempatan.
11. Gerakan menyeru umat Islam berpegang kepada (20) __________________ Islam
sebenar yang berpandukan al-quran dan (21) __________________ serta
memperbaiki kehidupan untuk melepaskan diri daripada (22) __________________.
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia (Empayar Uthmaniyah & Mesir)
V I S L A M E S A H S U L T A N A G A G I R G
D A N R A K Y P E R S A U D A R A A N I I A G
I J B A L G A N G A D H A R B A J N A N S D L
S P S H K B Y P E N G A L A D A N A M A L I A
I E L A Y I M P E R A A L I U M E J A M A L A
M D P D N N S O P N B R L A H D A T R P M A M
P A E I E G A M E A D Y A J S T P A A P I L K
E H N S M A J A N A U A R L A L E A R A S A I
R A T A I K G A J U L S A N G A M A A K M H N
I G A G J H A J A M H A H G H U U N D I E A D
A I D R A B E R J U A N G A J L L J L S S N I
L I T A R A N A A N N A N E G A I A I T U M A
I N I H A R A D H T I I N T D T H G D A M B P
S D I A R T M A A A D A H I A N A A E N G E E
M I A A R B E R N A T U S O K O N G A N A S N
E A H A T M A G A N D H I U A I L A W I S A Y
J A B S E M B E B F A T W A A H I K E H A R A
A A J I B R A H M O S A M M I E M H N E T A T
H W U T H Q A A G A E D H E L L I P A K R T U
P E R T A M J I D F M G H R S E P B U D A Y A
E K C P N D A E K E I E W I A N H K F N D L N
R A A K A T R A G G A B E K O R J E N E I A L
A B I P I N A H A N D R A A A L R A L M S N D
A K C P N D N E I S L A H E A A I K A I I I I
A I N T E L E K T U A L B A M I L I T A N L B
Nasionalisme di Jepun [m/s 27]
Arahan: Lengkapkan teka silang kata.
1. Disebabkan oleh kesedaran mencapai (1) __________________ bagi mengelakkan
imperialisme Barat.
2. Gerakan (2) _____________ Jepun dilancarkan oleh maharaja (3) ______________
(1868) menekankan pemodenan mengikut model (4) __________________.
3. Ia dilakukan supaya Jepun (5) __________________ oleh kuasa Barat.
4. Asas pembinaan nasionalisme menggunakan prinsip dan semangat (6) __________
iaitu sanggup menanggung (7) __________________, bersungguh dalam mencapai
cita-cita dan sedia (8) __________________ demi ketua dan negara.
5. Pemulihan meliputi semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebuah negara
(9) __________________ dan kuasa (10) __________________ yang kuat di Asia
pada awal abad ke-20.
6. Jepun telah menjadi kuasa imperialisme di Asia akibat desakan (11) _____________
dan nasionalisme melampau oleh golongan (12) __________________.
6.

2.

5.
I M
11.

7.
I O

1. 3.
J
12.

4.
A

10.
E A

8.
E A

9.
I T