Anda di halaman 1dari 4

BAB 2 - PERKEMBANGAN IDEA NASIONALISME

IDEA PERISTIWA FAKTOR KESAN TOKOH CATATAN


NASIONALISME
1.1 Menegakkan kedaulatan parlimen 1.1 Peralihan kuasa aman tanpa perang 1.1 John Locke ahli Revolusi-
1. REVOLUSI 1.2 Hak asasi rakyat 1.2 Mary II dan William of Orange falsafah Inggeris –
KEAGUNGAN 1688 1.3 Raja James II berkuasa mutlak memantapkan pemerintahan raja Two Treatises of Anti raja-
berperlembagaan Government
1.3 Bill of Rights memberi parlimen kuasa 1.2 Raja James – Raja Ahli falsafah-
mengubal undang-undang dan hak mutlak
mengutip cukai 1.3 Mary II dan William
of Orange – raja
berpelembagaan
2.1 Orang Amerika menentang 2.1 George Washington mengetuai kongres 2.1 George Washinton Kongres-
2. REVOLUSI penjajahan British menuntut kemerdekaan Amerika 2.2 Thomas Jefferson
BARAT AMERIKA 1776 2.2 Menentang Akta spt Akta
Pelayaran, Akta Gula, Akta Setem
2.2 Thomas Jefferson menulis Perisytiharan
Kemerdekaan Amerika dan diluluskan oleh
Akta-

dan Akta Teh kongres Demokrasi-


2.3 Slogan ‘Tiada cukai tanpa 2.3 Revolusi berakhir pada 1783, British
perwakilan’ kerana tiada wakil memberi kemerdekaan kpd Amerika
Amerika di parlimen British 2.4 13 buah tanah jajahan Amerika
bergabung dan membentuk Amerika
Syarikat
2.5 Demokrasi diperkenalkan

3.1 Perjuangan menuntut kebebasan, 3.1 Golongan revolusi menggempur penjara 3.1 Rousseau Golongan pemikir-
3. REVOLUSI persamaan dan persaudaraan oleh Bastile 3.2 Voltaire
PERANCIS 1789 golongan pemikir Rousseau dan 3.2 Tahanan politik dibebaskan 3.3 Raja Louis Birokrasi-
Voltaire 3.3 Raja Louis digulingkan
3.2 Rousseau menulis ‘The social 3.4 Republik Perancis ditubuhkan Autokratik-
contract’ – suara rakyat menjamin 3.5 Sistem beraja berakhir di Perancis
kesejahteraan masyarakat Memonopoli-
3.3 Suara rakyat digelar - ‘hasrat
umum’- kata sepakat
3.4 Kedaulatan suara rakyat lagi penting
drp raja dan birokrasi
3.5 Pemerintahan autokratik Raja Louis
dan bangsawan
3.6 Cukai tinggi
IDEA NEGARA FAKTOR KESAN TOKOH CATATAN
NASIONALISME
1.1 Penjajahan British 1.1 INC dan Liga Muslim bentuk 1.1 Bal Gangadhar Tilak Dahagi India-
1. INDIA 1.2 Isu sosio agama jawatankuasa pembahagian India dan 1.2 Bipin Chandra Pal
1.3 Rasa cinta terhadap budaya Pakistan. 1.3 Mahatma Gandhi Satyagraha-
tempatan 1.2 14 Ogos 1947 – Pakistan merdeka 1.4 Muhammad Ali
1.4 Abad ke 19- Kemunculan golongan 1.3 15 Ogos 1947 – India merdeka Jinnah
intelektual 1.5 Jawaharlal Nehru
1.5 Pertubuhan politik ditubuhkan-
Kongres kebangsaan India (INC),
Liga Muslim
1.6 Abad ke-20- gerakan radikal
1.7 Mahatma Gandhi memegang konsep
satyagraha
ASIA 2.1 Mengukuhkan peradaban China 2.1 Revolusi China 1911 tercetus 2.1 Dr. Sun Yat Sen Dinasti-
2. CHINA 2.2 Ancaman penguasaan kuasa asing 2.2 Pemerintahan Manchu
2.3 Penentangan terhadap Dinasti berakhir Anti barat
Manchu 2.3 Penubuhan Republik China
2.4 Anti –barat
2.5 Campur tangan kuasa Barat di China
2.6 Dr. Sun Yat Sen memperkenalkan
tiga prinsip Rakyat- nasionalisme,
demokrasi dan kebajikan sosial

3.1 Mempertahankan sistem 3.1 Gerakan Islah menyeru umat Islam 3.1 Saiyyid Jamal al-Din Imperialisme-
3. UTHMANIYAH DAN pemerintahan Islam agama Islam berpegang kepada ajaran Islam sebenar 3.2 Sheikh Muhammad
MESIR yang diancam oleh imperialisme berpandukan al-Quran dan Hadis Abduh Fatwa-
Barat di Mesir dan kerajaan 3.2 Memperbaiki kehidupan umat Islam 3.3 Khalifah Abdul Hamid
Uthmaniyah dan bebas dari penjajahan
3.3 Mendapat sokongan umat Islam di
Gerakan Islah : seluruh dunia termasuk Tanah Melayu
3.2 dipelopori oleh Sayyid Jamal dan contoh kebangkitan Tok Janggut di
Sheikh Muhammad Abduh Kelantan
3.3 Pertembungan budaya Eropah-
Amerika dengan budaya tempatan-
mengubah budaya tempatan

Gerakan Pan-Islamisme :
3.4 Sayyid Jamal menubuhkan
kumpulan al-Urwah al- Wuthqa
(ikatan yang kuat)
3.5 menguatkan persaudaraan dan
membawa umat Islam kepada
kemajuan
3.6 menghalang perluasan kuasa Barat

4.1 Mencapai kemajuan 4.1 Semangat bushido asas 4.1 Maharaja Mikado Meiji Semangat bushido -
4. JEPUN 4.2 Mengelak imperialism Barat membina nasionalisme Jepun
4.3 Mikado Meiji melancarkan Gerakan 4.2 Jepun menjadi negara industri
pemulihan Jepun- menekankan dan kuasa tentera terkuat Asia
pemodenan Jepun mengikut model 4.3 Desakan ekonomi dan golongan
negara Barat supaya Jepun dihormati tentera menjadi Jepun menjadi
Barat kuasa imperialis Asia
PERKEMBANGAN IDEA 1. FILIPINA 2. BURMA (MYANMAR) 3. VIETNAM 4. INDONESIA 5. THAILAND
NASIONALISME / NEGARA
1.1 Menghapuskan penjajahan 2.1 Perjuangan nasionalisme 3.1 Perubahan sosiopolitik 4.1 Isu pendidikan untuk 5.1 Berbeza dengan
asing Sepanyol oleh golongan kelas dan sosioekonomi ubah nasib rakyat nasionalisme negara
1.2 Jose Rizal mengasaskan menengah, sami Buddha selepas kedatangan Indonesia yg dijajah lain di Asia Tenggara
nasionalisme berbentuk (pongyi), Thakin (siswazah Perancis. Belanda yang bersifat anti
Gerakan Propaganda Universiti) dan petani 3.2 Dipelopori golongan 4.2 Raden Adjeng Kartini penjajah dan menuntut
1.4 menuntut Filipina sebahagian menentang British. bangsawan dan pelopor perjuangan kemerdekaan
wilayah Sepanyol yang 2.2 Persatuan Belia Buddha golongan mandarin memajukan pendidikan 5.2 Nasionalisme di
mempunyai hak yag sama ditubuhkan oleh golongan 3.3 Perjuangan memulihkan wanita Indonesia Thailand bertujuan
seperti bangsa Sepanyol. kelas pertengahan sistem beraja 4.3 Karya ‘Hilang Gelap mempertahankan
1.5 Gerakan propaganda gagal berpendidikan Barat 3.4 Golongan intelektual Terbitlah Terang’ kedaulatan negara dan
dan diganti dengan gerakan 2.3 Untuk mengekalkan tradisi meningkatkan 4.4 Buku yang menuntut penglibatan
ASIA radikal
1.6 Bonifacio menubuhkan
Buddha, pendidikan dan
kebudayaan Burma.
kesedaran politik dan
gerakan anti-Perancis
mendedahkan
diskriminasi dan
rakyat dalam
pemerintahan
TENGGARA Katipunan
1.7 Menuntut kemerdekaan
2.4 Menggunakan Isu Kasut
untuk membangkitkan
3.5 Akhbar Tribune
Indigene dan Cloche
penindasan Belanda
terhadap orang
5.3 Raja Mongkut
menggunakan
Filipina melalui revolusi nasionalisme. Felee mengkritik Indonesia pendekatan diplomasi
1.8 Akhbar Kalayan 2.5 Pemimpin radikal U Ba Pe, penindasan Perancis 4.5 Kemunculan pertubuhan dan pemodenan serta
menyebarkan idea revolusi menukarkan nama persatuan 3.6 Menuntut hak rakyat seperti hubungan baik dengan
1.9 Bonifacio dan Aguinaldo tersebut kepada Majlis Vietnam Muhammadiyah negara Barat.
melancarkan Revolusi Persatuan Am Kesatuan 3.7 Dua aliran ideology mempertahankan agama 5.4 Memeperkenalkan
Filipina tetapi gagal Burma. nasionalisme (VNQDD) Islam drp sekularisme Birokrasi Barat di
menyingkirkan Sepanyol dari 2.6 Isu bangsa Burma dan komunisme ((PKV) Barat Thailand
Filipina diperjuangkan 3.8 Perjuangan VNQDD 4.6 Parti radikal spt PKI, 5.5 Membawa penasihat
1.10 Aguinaldo bekerjasama 2.7 Revolusi Pelajar menuntut berteraskan demokrasi, PNI Barat untuk melatih
dengan Amerika Syarikat penubuhan universiti nasionalisme dan 4.7 PNI dipimpin oleh pegawai tempatan
untuk menyingkirkan 2.8 Pemberontakan Saya San sosiolisme Soekarno. dalam kewangan,
Sepanyol tercetus 3.9 Melancarkan 4.8 1928, Kongres Pemuda pelabuhan, kastam,
1.11 Pengisytiharan kemerdekaan 2.9 Perlembagaan Burma pemberontakan untuk Indonesia melahirkan ketenteraan
Filipina tidak diiktiraf oleh 1935 memisahkan Burma mengusir Perancis dan ‘Sumpah Pemuda’ 5.6 Membawa guru dari
Amerika Syarikat dengan India. menubuhkan republik 4.9 Tiga asas sumpah Barat untuk
1.12 Sergio Osmena 2.10 Perjuangan ke arah Vietnam. tersebut adalah satu melaksanakan
menggunakan pendekatan berkerajaan sendiri 3.10 Perancis menangkap tanah air, satu bangsa pendidikan Barat di
bekerjasama dan 2.11 Golongan thakin pemimpin VNQDD dan dan satu bahasa. Thailand
menggunakan kaedah memperjuangkan menghukum bunuh 4.10 Soekarno menubuhkan 5.7 Imej Thailand sebagai
diplomasi dengan Amerika kemerdekaan Burma Nguyen Thai Hoc. PPPKI sahabat negara Barat
1.13 Terus menuntut kemerdekaan 2.12 Pemimpin parti Aung San, 3.11 Gerakan revolusi memperjuangkan dan bebas dari
sehingga Perang Dunia Kedua kyaw Nein dan U Nu menentang Perancis kemerdekaan Indonesia. penjajahan Barat.
menggelar diri sebagai diteruskan oleh Ho Chi 5.8 Dasar diteruskan oleh
Thakin- orang Burma mesti Minh melalui PKV Raja Chulalongkorn
bertuankan orang Burma 3.12 Ho Chi Minh 5.9 Nasionalisme di
2.13 Dr Ba Maw perdana mengisytiharkan Thailand muncul kerana
menteri pertama kemerdekaan Vietnam kelemahan
Utara pemerintahan Raja
3.13 Vietnam Selatan di Vajiravudh
bawah pengaruh 5.10 Kegelisahan rakyat
Perancis dan Amerika terhadap penguasaan
Syarikat politik oleh kerabat di
3.14 Republik Vietnam raja
terbentuk pada tahun
1976
5.11 Nai Pridi Phanomyong
dan Marshal
Phibulsongram
menubuhkan Parti
Rakyat dan
melancarkan Revolusi
Thailand 1932
5.12 Revolusi menamatkan
pemerintahan raja
berkuasa mutlak
5.13 Memperkenalkan raja
berperlembagaan
5.14 Nasionalisme
seterusnya kerana tidak
berpuas hati terhadap
penguasaan ekonomi
oleh kapitalis Barat
dan orang Cina
5.15 Perdana Menteri,
Phibulsongram
meluluskan undang-
undang menyekat
penguasaan ekonomi
oleh orang Cina
5.16 Menggalakkan pribumi
terlibat dalam ekonomi.
5.17 Kesan kerjasma dengan
Jepun menyebabkan
Thailand tidak di
jajah oleh Jepun dan
mendapat wilayah di
Indochina dan Tanah
Melayu.
5.18 1939 menukarkan nama
Siam kepada Thailand
yang bermaksud Tanah
Bebas