Anda di halaman 1dari 1

Rujukan:

JPS(W)/SKPS(PENT)/153/07/10/01/01( )
Tarikh : 3 FEBRUARI 2020

Prasekolah Permata Ceria


Sekolah Kebangsaan Puru Sia
98850 Lawas
Sarawak

Tuan,
KEBENARAN UNTUK MEMBELANJAKAN GERAN TAHUNAN KHAS (GTK) 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dimajukan Kertas Kerja Geran Tahunan
Khas (GTK), Tahun 2019 sebagai rujukan pihak tuan. Makluman untuk pihak tuan, terdapat
perubahan perbelanjaan akan dilakukan bersesuaian dengan keperluan semasa Prasekolah
Permata Ceria, SK Puru Sia.
Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah.

(AIDA KARTINA BINTI DOLHAN)


Guru Prasekolah
Sekolah Kebangsaan Puru Sia, Lawas