Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8:30 AM - 9:30 AM Pendidikan


6 Selasa 4/2/2019 3 EFISIEN Kesenian -
60 minit Seni Visual

UNIT UNIT 2 : MALAYSIA KITA

TAJUK MONTAJ- KARYA KREATIF POSTER MAKANAN

BIDANG 1 : MENGGAMBAR

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Penghasilan karya kreatif 4.1 Menghayati Karya Seni

3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang Menggambar berdasarkan: (i) penentuan
tema dan tajuk. (ii) penjanaan idea. (iii) pelaksanaan proses. (iv) kemasan akhir
STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menghasilkan montaj berdasarkan tema makanan dengan tajuk yang berlainan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menghasilkan karya kreatif dengan montaj.

1. Murid diterangkan bahasa seni visual (bentuk, ruang, kesatuan dan imbangan) dalam
karya.
2. Murid digalakkan menghasilkan montaj dengan bertemakan makanan dengan tajuk
yang berbeza.
AKTIVITI
3. Murid memulakan proses awal untuk menghasilkan montaj.
PDPC
4. Murid menghasilkan latar belakang montaj supaya lebih menarik.
5. Murid menghasilkan satu karya montaj yang kreatif dan menarik. (PAK-21 – Suai
Padan)
6. Murid membuat kesimpulan topik hari ini. (KBAT)

AKTIVITI PAK-21 Suai-padan (Mix and Match) -


Alat dan bahan : Gunting, gam, kertas lukisan, kertas warna, media dan sticker.
BBB
Buku Teks : m/s 16 & 17

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Menilai Mencipta

NILAI Kerjasama Toleransi

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Hasil karya

KEHADIRAN : /
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI / IMPAK
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
8:30 AM 9:30
- AM Pendidikan
7 Selasa 11/2/2020 3 EFISIEN Kesenian -
60 minit Seni Visual
UNIT UNIT 3 : ANEKA CAPAN

TAJUK CAPAN

BIDANG 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni Visual
1.1.5 Mengenal pasti dan mengkelaskan penggunaan rupa, jalinan, kontra dan
kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan.
STANDARD 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media,
PEMBELAJARAN teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Membuat Corak dan Rekaan
menggunakan: (i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak bagi
rekaan produk berfungsi.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Membezakan motif dan corak pada hasil capan yang di hasilkan

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya menghasilkan karya kreatif capan.


1. Murid diterangkan bahasa seni visual (rupa,jalinan, kontra dan
kepelbagaian) dalam karya.
2. Murid diterangkan maksud capan dan ditunjukkan contoh beberapa karya
telah dihasilkan.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing mengeksplorasi bahan yang pelbagai dalam proses
penghasilan corak capan.
PDPC 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang rupa geometri dan organik
serta prinsip kontra warna pada hasil capan.
5. Murid secara berpasangan menghasilkan satu karya capan yang ringkas
dan kreatif menggunakan daun. (PAK-21 – Roam the Roam)
6. Murid membuat kesimpulan topik hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Tinjau Kongsi (Roam the Room) -
Alat dan bahan : Contoh karya,daun.
BBB
Buku Teks : m/s 22-23
EMK Kreativiti dan Inovasi
KBAT Mengaplikasi Choose an item.
NILAI Kerjasama Toleransi
TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN
3 Hasil karya
(PBS) /PENILAIAN
KEHADIRAN : /
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI / IMPAK
______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai