Anda di halaman 1dari 3

Bismillahirrokhmannirrokhim...

Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillah-
alhamdulillahirobbil’alaminwassolatuwassalamu‘ala
asrofilambya’iwalmursalinwa’alaalihiwasohbihiajma’in.
Amma ba’du.
Dumatengsohibul hajat sekeluarga engkang kaulo hormati.
Dumatengibu-ibu jamaah yasin engkang kaulo hormati.
Sohoresmawatinipon engkang kaulotresnani.
Kapingsepindah,monggokitosesarenganngaturakenraos
syukur kitowontenngersanipun ALLAH swt. Engkang tansah
paring rohmatlan hidayah
dumatengkitosedoyo,sehinggokitosagedmakempalwontendal
emipunIbu(...) Ing mriki kanti kawontenan sehat
wal’afiatmbotenkirang setunggal punopo.
Kapingkalihipun, sholawatsarto salam
kitomugiokunjukdumateng junjungan kito nabi Agung
Muhammad saw. Engkangtansahkito ajeng-ajeng
syafa’atipunmbenjangminyaumi hada illayaumilkiamah amin
Allahumma amin...
Ingkangkapingtigo,engmrikikulo sebagai pembawa
acara,mbokbilehsemangkehanggonkulomaoswontenklenta-
klentunipunkulonyuwongpangapuntendumateng jamaah
sedoyo.
Sahrenewedalipunsampundalu,acoro bade dipunwiwiti:
 Kanggeacarokapingsepindahinggihpuniko pembukaan.
Kanggembikakacoropunikomonggokitosareng-
sarengmaosumul kitab,
Firidhoillahisyafaatirosulillahisholallohu‘alaihi
wassalamalfatikhah...
Maturnuwundumateng jamaah sedoyo.Kantiwaosanumul
kitab kolo wau mugi-mugiacorosaget lancar dumugi akhir.
 Kanggeacorokaping kalih inggihpunikopengaosanayat-
ayat suci Al-
qur’aningkangdipunwaosdumatengIbu(...)pramilowedal
kulosumanggaaken.
 Kanggeacoroingkangkapingtigoinggihpunikopengaosans
holawat ummi lansholawattibil kulub.
Monggokitowaossareng-sareng.
 Kanggeacoroingkangkaping sekawan
inggihpunikopengaosan surah yasinlan tahlil.
Ingkangdipun pimpin dumatengIbu(...),
lanDo’aingkangdipun pimpin
dumatengibu(...)pramilowedalkulosumanggaaken.

Kanti mekatenacoro demi


acorosampunkitolampahisesarenganmbotenkirang setunggal
punopo. Kanggeacoroingkang pungkasan
inggihpunikopenutup.
Kanggenutupacoropunikomonggokitosareng-
sarengmaosakenhammdallah...(Alhammdulillahhirobbil’ala
min)
Saking kulo,kulo akhiri
WabillahitaufikwalhidayahWassalamualaikumWr.Wb