Anda di halaman 1dari 2

135.

Doa seorang anak


Bes = do; 4 ketuk, Dengan penuh perasaan Yulia Pardede

1
Solis 0 3 4 | 5 5 5 5 . 0 3 5 | 5 4 3 4 . 0 2 3 | 4 4 4 4 .
Di da lam do a mu kau se but namaku di da lam harap mu
2
Solis 0 2 4 | 4 3 2 3 . 0 3 | 2 1 . . 1 3 5 | 1˙ . . 0 6 7 |
kau se but namaku di dalam se ga la hal nama
3
Solis 1˙ . 6 1˙ 7 1˙ 2˙ | 2˙ . . 0 3 4 | 5 5 5 5 . 1˙ . 5 | 5 4 3 4
ku di ha ti mu Tak da pat ku balas cin ta mu ayah ku
S 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1˙ . . . | 6 .
A 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 . . . | 4 .
T 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 3˙ . . . | 1˙ .
B 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 . . . | 2 .
Huu.. Huu..
4
Solis 4 0 2 3 | 4 4 4 4 . 7 . 4 | 4 3 2 3 . 0 3 2 | 1 . 1 . 3
tak kan ku lu pa kan na se hatmu i bu Horma ti o rang
S 6 . | 6 . 5 7 | 1˙ . . 0 | 0 0 0
A 4 . | 4 . 4 5 | 5 . . 0 | 0 0 0
T 1˙ . | 1˙ . 2˙ 2˙ | 3˙ . . 0 | 0 0 0
B 2 . | 2 . 2 5 | 1 . . 0 | 0 0 0
Huu.. Huu.. Huu.. Huu..
5
Solis 3 5 | 7 . 1˙ 1˙ . 6 7 | 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 6 6 2˙ | 2˙ ||: 0 0 0 |
tu a mu a gar lanjut umurmu di bu mi
S 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 ||: 5 1˙ 2˙ |
A 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 ||: 4 5 5 |
T 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 ||: 7 6 7 |
B 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 ||: 4 3 2 |
T'ri ma ka
6
S 3˙ 3˙ 3˙ 3˙ 5 5 | 5 . 5 . 1˙ . 3˙ | 4˙ . 4˙ 4˙ 1˙ 1˙ 6 | 6 . .
A 5 5 5 5 4 3 | 3 . 3 . 3 . 1˙ | 1˙ . 1˙ 6 4 4 | 4 . .
sih ayah dan i bu ka sih sa yg mu pa da ku
T 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 2˙ 1˙ | 1˙ . 1˙ . 5 . 5 | 6 . 1˙ 1˙ 6 6 1˙ | 1˙ . .
B 1 1 1 1 7̣ 1 | 1 . 1 . 1 . 7̣ | 6̣ . 6̣ 4 2 2 2 | 2 . .
sih ayah dan i bu ka sih sa yg mu pa da ku

www.ultopultop.wordpress.com
Judul: 135. Doa seorang anak; total 2 halaman email: advendes.pasaribu@gmail.com
7
S 0 6 7 | 1˙ 4 4 4 . 0 6 1˙ | 1˙ 7 6 7 . 0 6 6 7 | 6 5 5 5 . .
A 0 4 2 | 2 2 2 . 0 4 4 | 5 5 4 5 . 0 4 4 5 | 4 3 3 3 . .
T 0 1˙ 7 | 6 6 6 . 0 1˙ 6 | 2˙ 2˙ 2˙ 2˙ . 0 1˙ 1˙ 2˙ | 2˙ 1˙ 1˙ 1˙ . .
B 0 2 5 | 4 4 4 . 0 2 2 | 4 4 3 4 . 0 5̣ 5̣ 5̣ | 1 1 1 1 . .
pengor ba nan mu mene pe luh 'tuk ke ba hagia an ku

8
S | 0 5 1˙ . 2˙ | 3˙ 3˙ 3˙ 3˙ 3˙ 5 5 | 5 . 5 . 1˙ . 3˙ | 4˙ . 4˙ 4 1˙
A | 0 4 5 . 7 | 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 1˙ 3 3 | 3 . 3 . 3 . 1˙ | 1˙ . 6 6
T | 0 7 1˙ . 5 | 5 5 5 5 5 6 1˙ | 1˙ . 6 . 6 . 7 | 6 . 1˙ 1˙ 6
B | 0 2 3 . 4 | 5 5 1 1 1 1 1 | 1 . 1 . 1 . 3 | 4 . 4 4
Tuhan lin dungi ayah i bu ku da lam do a ku ber

9
S 1˙ 6 | 6 . . 0 6 7 | 1˙ 4 4 3 4 . 2˙ . 1˙ | 1˙ 7 . 7 . 1˙ . 2˙
A 4 4 | 4 . . 0 4 5 | 6 2 2 1 2 . 3 . 4 | 5 5 . 5 . 4 . 5
T 6 2˙ | 2˙ . . 0 2˙ 4˙ | 2˙ 1˙ 6 5 6 . 6 . 6 | 2˙ 2˙ . 2˙ . 3˙ . 1˙
B 4 4 | 4 . . 0 4 2 | 4 1 1 6̣ 1 . 1 . 1 | 4 4 . 4 . 4 . 5
se ru Tetes a ir mata mu yg kau ta bur me nu ai

10
Solis | 0 0 0 0 | 0 0 0 :|| 0 6 7 | 1˙ 4 4 3 4 . 2˙ . 1˙ |
Tetes a ir mata mu yg kau
S | 2˙ . . 1˙ | 1˙ . . :|| 0 | 0 0 0 0 |
A | 4 . . 3 | 3 . . :|| 0 | 0 0 0 0 |
T | 6 . . 5 | 5 . . :|| 0 | 0 0 0 0 |
B | 1 . . 1 | 1 . . :|| 0 | 0 0 0 0 |
ba ha gia

11
Solis 1˙ 7 . 7 . 1˙ . 2˙ | 2˙ . . 1˙ | 1˙ . 0 |||
tabur me nu ai ba ha gia
S 0 0 0 0 | 0 1˙ 2˙ 2˙ | 3˙ . 0 ||| Retyped by:
Advendes Pasaribu,
A 0 0 0 0 | 0 4 4 5 | 5 . 0 ||| 14 Oct 2014,
T 0 0 0 0 | 0 6 7 1˙ | 1˙ . 0 ||| ADMA-OPCO,
Rig Yemilah,
B 0 0 0 0 | 0 2 5 5 | 1 . 0 ||| Umm Shaif - Abu Dhabi
Ba ha gi a

www.ultopultop.wordpress.com
Judul: 135. Doa seorang anak; total 2 halaman email: advendes.pasaribu@gmail.com