Anda di halaman 1dari 4

TUGAS PENGAWAS & AJK ASRAMA

KETUA DAN PENOLONG KETUA

1. Mempunyai matlamat yang jelas dan sentiasa mendepani wawasan dan misi sekolah
2. Bijak memimpin anak buah dan seluruh ahli asrama
3. Bertanggungjawab kepada AJK dan dan sentiasa memikul tugas bersama AJK
4. Bertindak sebagai satu pasukan
5. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuata program
6. Merancang dan menyelaras program penghuni
7. Mengingat , menasihati dan mendampingi AJK berkaitan tugas utama akademik
8. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
9. Mengetuai perhimpunan pagi dan sentiasa Menyampaikan maklumat dari masa ke
semasa
10. Bertanggungjawab mengingatkan ahli supaya mematuhi peraturan asrama dan
sekolah
11. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
12. Mengingatkan penghuni berkaitan kemajuan prestasi akademik
13. Sentiasa menunjukkan Role model terbaik kepada anak buah
14. Melaksanakan mesyuarat AJK sekurang-kuranya 1 kali sebulan

 BIRO KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


2. Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Dorm dan AJK yang lain
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau program-
contoh seperti pertandingan keceriaan dan kebersihan bilik
5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
7. Memastikan semua penghuni dan bilik berada dalam keadaan bersih dan ceria
8. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan kemudahan
asrama dengan baik
9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa menjaga kebersihan di dewan makan
10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
11. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
12. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
13. Mengedar dan menampal maklumat berkaitan kebersihan diri dan asrama
14. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program
 BIRO KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN
1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil
2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau program-
contoh seperti kutipan sumbangan atau program jamuan dan sebagainya
5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
7. Memastikan kebajikan dan keselesaan semua ahli terpelihara
8. Sentiasa mendapatkan maklumat dari ketua Dorm sekiranya kemudahan asrama
yang rosak seperti cermin pecah, katil patah digantikan semula
9. Sentiasa memastikan semua penghuni supaya tidak memonopoli kemudahan asrama
10. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti Ko-
Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
11. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
12. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
13. Sentiasa menghebahkan maklumat berkaitan kebajikan ahli
14. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
15. Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti

 BIRO DAKWAH DAN KEROHANIAN

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Membina dan mempamerkan Jadual bertugas disurau - Imam, bilal, penyampai
tazkirah
5. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
6. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
7. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
8. Memastikan ahli menjaga kebersihan dan adab di dalam surau
9. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
10. Mengedar maklumat berkaitan panduan dan risalah kerohanian
11. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program

 BIRO MAKANAN DAN DEWAN MAKAN

1. Membuat laporan harian tentang makanan di dewan makan asrama mengikut menu
yang disediakan
2. Membuat laporan tentang sebarang masalah di dewan makan.
3. Memantau kebersihan dewan makan dan mencatatkan dalam buku laporan.
4. Menghantar buku laporan setiap hari kepada warden yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan bidang-bidang tugas lain yang diarahkan mengikut keperluan semasa.
 BIRO DISIPLIN

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK yang lain
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Mempamirkan perancangan dan jadual tugasan
5. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
6. Memastikan semua penghuni mematuhi peraturan asrama – termasuk kekemasan
diri
7. Memastikan suasana asrama berada dalam keadaan tenang dan tenteram - tiada
gangguan dari bunyi bising
8. Membantu AJK supaya pemeriksaan perhimpunan pagi dapat dijalankan dengan
lancar
9. Sentiasa memastikan semua penghuni mematuhi peraturan berpakaian sama ada di
asrama ataupun ke sekolah
10. Sentiasa mengingatkan ahli lain akibat melanggar peraturan displin
11. Mempastikan tidak ada penghuni yang lewat kes sekolah
12. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
13. Sering memantau adab makan ahli di dalam dewan
14. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
15. Mengedar maklumat berkaitan panduan peraturan di asrama
16. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program

 BIRO KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


2. Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Dorm dan AJK yang lain
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau program-
contoh seperti pertandingan keceriaan dan kebersihan bilik
5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
7. Memastikan semua penghuni dan bilik berada dalam keadaan bersih dan ceria
8. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan kemudahan
asrama dengan baik
9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa menjaga kebersihan di dewan makan
10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
11. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
12. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
13. Mengedar dan menampal maklumat berkaitan kebersihan diri dan asrama
14. Memantau dan membuat Laporan perjalanan setiap program
 BIRO SUKAN DAN RIADAH

1. Melantik Ahli Jawatankuasa Kecil


2. Sentiasa Bekerjasama dengan ketua Dorm dan AJK yang lain
3. Merancang program Tahunan , Bulanan dan Mingguan
4. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatau program-
contoh seperti pertandingan permainan dan sukan
5. Mempamerkan perancangan dan jadual tugasan
6. Mempastikan jadual program dimaklumi semua penghuni asrama
7. Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti riadah seperti yang telah
ditetapkan
8. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan kemudahan
alatan sukan dengan baik
9. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti Ko-
Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
10. Memastikan AJK yang dilantik menjalankan tugas
11. Bekerjasama dengan Ketua Dorm dan memastikan anah buah menunaikan solah
berjemaah pada setiap waktu
12. Sentiasa mengemaskini papan maklumat berkaitan kepentingan menjaga kecerdasan
dan kesihatan tubuh badan
13. Menjalankan mesyuarat AJK kecil sekurang-kuranya 1 kali sebulan
14. Membuat Laporan dam merekod perjalanan setiap aktiviti

 KETUA DAN PENOLONG KETUA DORM

1. Melantik Penolong ketua Dorm


2. Sentiasa Bekerjasama dengan AJK tertinggi yang lain
3. Membina jadual bertugas harian –pastikan ahli menjalankan tugas
4. Mempamerkan organisasi bilik dan jadual tugasan
5. Sentiasa Bekerjasama dengan pengurusan asrama melaksanakan sesuatu arahan
yang disampaikan dari masa ke semasa
6. Sentiasa memastikan ahli mematuhi peraturan yang telah digariskan
7. Mempastikan jadual program asrama dimaklumi kepada penghuni bilik
8. Memastikan semua penghuni dan bilik menjalan aktiviti riadah seperti yang telah
ditetapkan
9. Sentiasa memastikan semua penghuni menjaga dan menggunakan kemudahan
alatan asrama dengan baik
10. Sentiasa mengingatkan ahli supaya sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti Ko-
Kurikulum (Unit beruniform, permainan dan persatuan)
11. Memastikan jawatankuasa bilik yang dilantik menjalankan tugas
12. Memastikan anah buah menunaikan solah berjemaah pada setiap waktu
13. Sentiasa mengemaskini papan maklumat dorm
14. Melaporkan kepada Ajk tertinggi atau warden asrama sekiranya ada gangguan
kebisingan atau pencerobohan orang luar
15. Memastikan ahli mengikuti jadual belajar harian
16. Melaporkan jika ada ahli yang melanggari salalaku , disiplin dan peraturan asrama