Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PENGAJARAN MUZIK TAHUN 5 2020

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan


Adikku Sayang dengan mengecam aras pic
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic pic yang betul. yang dimainkan.
daripada pelbagai yang betul. Mengajuk pic yang
MINGGU 1 repertoir. didengar secara
menurun dan
menaik.
Menyanyikan lagu
dengan pic yang
betul.
Latihan pic
Modul 1 1.1 1.1.3 Menyanyikan Solfa menggunakan solfa-
dengan betul. do,re,mi,fa,so.
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Bernyanyi solfa do, re, Latihan isyarat
MINGGU 2 daripada pelbagai mi , fa , so , la. tangan Curwen.
repertoir. - menyanyi solfa Menyanyi solfa
dalam pelbagai corak sambil membuat
irama isyarat tangan
Curwen.
Latihan pic secara
Modul 1 1.1 1.1.4 Menyanyikan lagu lembut (p),sederhana
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Mengaplikasi secara accelenrando dan lembut (mp), kuat (f)
daripada pelbagai accelerando dan ritardando dengan betul. dan sederhana kuat
MINGGU 3 repertoir. ritardando dalam (mf) yang
nyanyian. ditetapkan.
Menyanyi lagu
. adikku sayang secara
accelerando dan
ritardando.

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 4
Modul 4 4.1 4.1.1 Mengenal dan menulis Mengenal istilah dan
Menulis simbol dan simbol muzik dengan simbol muzik.
Membaca dan Menulis Membaca dan menulis istilah. betul.
Notasi Muzik notasi muzik. - Piano ( p ) Menulis semula simbol
- Mezzo piano muzik.
( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
- beransur kuat
MINGGU 5
Modul 4 4.1 4.1.2 Mengenal dan menulis not Penerangan tentang
Menama dan menulis not E,F,G, A, B, C’, D’ dengan bentuk not semibrif
Membaca dan Menulis Membaca dan menulis E, F, G, A, B, C‟ dan D‟ betul. dan minim beserta
Notasi Muzik notasi muzik. pada baluk. nilainya.
E F G A B C’ D’
Mengenal kedudukan
- Semibrif
not E,F,G, A, B, C’
- Minim Bertitik
- Minim dan D’, pada baluk
- Krocet
- Kuaver Menulis not E,F, G, A,
B, C’dan D’ pada
Menama dan menulis not baluk dalam bentuk
E, F, G, A, B, C’, D’ semibrif,,minim
pada baluk. bertitik, minim
- semibrif ,krocetdan kuaver
- minim dengan betul.

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 6
Modul 1 1.4 1.4.1 Meniup rekoder dengan Postur ketika meniup
Memainkan not E,F,G, ton yang baik. rekoder.
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder A, B, C’ dan D’ dengan
secara ensembel ton yang baik Pernafasan dan
- memainkan not perlidahan dengan
- penjarian not E, F, G,
sebutan ‘tu’.
A, B, C‟ dan D‟
- pernafasan
- perlidahan (dengan Meniru dan
sebutan tu) memainkan rekoder
- embouchure not E,F,G,A,B,C’,D’
- postur mengikut nilai not.
MINGGU 7
Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Memainkan rekoder
secara ensembel berdasarkan skor. - Frasa Memainkan rekoder
- memainkan frasa lagu . mengikutskor.
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

MINGGU 8
Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Memainkan rekoder
secara ensembel berdasarkan skor. - Melodi. Memainkan rekoder
- memainkan frasa lagu mengikutskor.
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

STANDARD SYTANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 9
Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Memainkan rekoder
secara ensembel berdasarkan skor. - kaunter Memainkan rekoder
- memainkan frasa lagu mengikutskor.
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi
MINGGU 10
Modul 1 1.4 1.4.3 Memainkan rekoder Latihan pernafasan.
mengikut tempo
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Memainkan rekoder berdasarkan skor dengan Meniup rekoder frasa
secara ensembel dalam pelbagai tempo. betul. demi frasa.

Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor.

MINGGU
PENTAKSIRAN 1
11
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 12
Modul 3 3.1 3.1.1 Penerangan ringkas
Memberi pendapat Mengenalpasti muzik tentang muzik popular
Apresiasi Muzik Menghayati muzik tentang muzik yang popular Malaysia dengan Malaysia.
daripada pelbagai didengar atau ditonton betul.
repertoir. menggunakan Memperdengarkan
Contoh: terminologi muzik secara muzik popular dan
berpandu. muzik tradisioanal
- Muzik Popular Ciri muzik: secara kuiz.
- Muzik Tradisional
Malaysia - Alat Muzik Mengecam dan
- Muzik klasik (contoh: alat bertali, mengenalpasti ciri
Barat tiupan) muzik berkenaan.
- Muzik Asia - Cara Persembahan
MINGGU 13
Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan ringkas
tradisional Malaysia tentang muzik
Apresiasi Muzik Menghayati muzik Mengenalpasti muzik dengan betul. tradisional Malaysia.
daripada pelbagai yang didengar.
repertoir. Memperdengarkan
Ciri muzik: muzik tradisioanal
secara kuiz.
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan) Mengecam dan
mengenalpasti ciri
Cara persembahan muzik berkenaan.
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 15
Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama atau Latihan dalam
melodi yang mudah. kumpulan.
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea Mencipta corak irama
muzikal kreatif mudah.
Persembahan
Meter – 2
kumpulan.
4

MINGGU 16
Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama atau Latihan dalam
melodi yang mudah. kumpulan.
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea Mencipta corak irama
muzikal kreatif mudah.
Persembahan
Meter – 3
kumpulan.
4

MINGGU 17
Modul 1 1.1 1.1.5 Menyanyi lagu Abang Mendengar lagu
Balik Kampung secara Abang Balik
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan dinamik. Kampung.
daripada pelbagai dinamik.
repertoir. - lembut (p) Menyanyikan lagu
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f )
Menyanyikan lagu
- sederhana kuat (mf)
Abang balik kampung
secara dinamik.
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 18
Modul 1 1.1 1.1.2 Menyanyi lagu Menyanyikan
berkembardengan dengan laguAbang Balik
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Bernyanyi lagu betul. Kampung.
daripada pelbagai berkembar.
repertoir. Menyanyikan lagu
Adikku Sayang.

Menyanyikan kedua-
dua lagu
secaraberkembar.
MINGGU 19 \
Modul 1 1.2 1.2.1 Memainkan alat perkusi Mengenal skor perkusi
mengikut meter lagu
Pengalaman Muzikal Memainkan alat perkusi Memainkan corak irama berdasarkan skor.
berdasarkan skor. Tepukan irama
Meter – 2 3 4 berdasarkan skor
4 4 4 perkusi.

Memainkan alat
perkusi mengikut skor
secara berkumpulan.

MINGGU
PENTAKSIRAN 2
20
CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 21
Modul 1 1.2 1.2.2 Memainkan alat perkusi Mengenal skor perkusi.
mengikut tempo yang
Pengalaman Muzikal Memainkan alat perkusi Memainkan alat perkusi ditetapkan. Memainkan alat
dalam pelbagai tempo. perkusi mengikut skor.

Memainkan alat
perkusi mengikut
tempo.

MINGGU 22
Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Membuat pergerakan
mengikut warna ton dan berdasarkan muzik
Pengalaman Muzikal Bergerak mengikut Membuat pergerakan irama yang didengar. yang didengar..
muzik. berdasarkan muzik yang
didengar. Membuat pergerakan
- warna ton berdasarkan irama.
- irama

MINGGU 23
Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti:
mengikut warna ton dan - bergerak berdasarkan
Pengalaman Muzikal Bergerak Membuat pergerakan irama yang didengar. situasi, tema atau puisi
mengikut muzik. berdasarkan muzik yang
didengar.
- warna ton
- irama
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 24
Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder mengikut Latihan pernafasan.
Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan.
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder dinamik dalam Penjarian not
secara ensembel permainan rekoder berdasarkan skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
- kuat (f) dinamik.
- sederhana kuat (mf)
MINGGU 25 Contoh:
Modul 1 1.4 1.4.5 Meniup rekoder - bekerjasama dalam
berdasarkan skor dengan kumpulan
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Mengamalkan nilai betul. - bertoleransi semasa
secara ensembel murni semasa aktiviti melakukan aktiviti
memainkan rekoder. muzik
- bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru -
menghormati arahan
MINGGU 26
Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mengajuk melodi.
Mencipta dan mudah mengikut kreativiti
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea menyanyikan melodi masing-masing. Mengimprovisasi
muzikal kreatif. mudah. jawapan kepada
- mengajuk melodi soalan.
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada
„soalan‟ melodi yang
diberikan.

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

MINGGU 27 PENTAKSIRAN 3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020
MINGGU 28
Modul 2 2.1 2.1.3 Menghasilkan kesan bunyi Mengimprovisasi
mengikut kreativiti bunyi mengikut
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea Mencipta dan masing-masing. kreativiti.
muzikal kreatif. menyanyikan melodi
mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada
„soalan‟ melodi yang
diberikan.
MINGGU 29
Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik
mudah mengikut kreativiti untuk mengiringi
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea Mencipta dan masing-masing. persembahan.
muzikal kreatif. menyanyikan melodi
mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada
„soalan‟ melodi yang
diberikan.

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 30
Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik
mudah mengikut kreativiti untuk mengiringi
Penghasilan Muzik Menghasilkan idea Mencipta dan masing-masing. persembahan
muzikal kreatif. menyanyikan melodi
mudah.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada
„soalan‟ melodi yang
diberikan.
MINGGU 31
Modul 1 1.1 1.1.6 Menyanyikan lagu dengan Menyanyikan lagu
sebutan, pic,dinamik dan dengan betul.
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan artikulasi dengan
daripada pelbagai sebutan yang betul. konsisten. Menyanyi secara
repertoir. ekspresif.

MINGGU 32
Modul 1 1.1 1.1.7 Mengamalkan nilai murni Menyanyikan lagu
dalam aktiviti muzik. dengan betul dan
Pengalaman Muzikal Menyanyikan lagu Mengamalkan nilai mempamerkan nilai
daripada pelbagai murni semasa aktiviti murni dalam aktiviti
repertoir. menyanyi. muzik.

STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 33
Modul 1 1.2 1.2.3
Memainkan corak irama Memainkan corak
Pengalaman Muzikal Memainkan alat perkusi Memainkan alat perkusi secara ekspresif dan irama berdasarkan skor
dengan dinamik konsisten. mengikut kumpulan.
berdasarkan skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)

- sederhana kuat (mf)


MINGGU 34
Modul 1 1.2 1.2.4 Mengamalkan nilai murni Menunjukcara dalam
semasa aktiviti muzik kumpulan;----.-
Pengalaman Muzikal Memainkan alat perkusi Mengamalkan nilai dijalankan. .bekerjasama dalam
murni semasa aktiviti kumpulan -
memainkan alat perkusi. .bertoleransi semasa
melakukan aktiviti
muzik -
.bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi -
.mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 35
Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang
klasik barat. muzik klasik barat.
Apresiasi Muzik Menghayati muzik Memberi pendapat
daripada pelbagai tentang muzik yang Mendengar dan
repertoir. didengar atau ditonton mengecam muzik
menggunakan berkenaan.
- Muzik klasik barat terminologi muzik secara
berpandu. Kuiz
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali,
tiupan)

- Cara Persembahan

MINGGU 36
Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang
klasik barat. muzik Asia.
Apresiasi Muzik Menghayati muzik Memberi pendapat
daripada pelbagai tentang muzik yang Mendengar dan
repertoir. didengar atau ditonton mengecam muzik
menggunakan berkenaan.
- Muzik Asia terminologi muzik secara
berpandu. Kuiz

Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali,
tiupan)
- Cara Persembahan
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 37
Modul 4 4.1 4.1.3 Menulis notasi dan simbol Mengenal dan menulis
muzik dengan betul dan simbol.
Membaca dan menulis Membaca dan menulis Menulis nilai not dan konsisten.
notasi muzik notasi muzik tanda rehat. Menamakan not.

-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver

MINGGU 38
Modul 4 4.1 4.1.4 Menulis meter lagu dengan Mengenal meter lagu.
betul.
Membaca dan menulis Membaca dan menulis Menulis meter. Menulis meter lagu
notasi muzik notasi muzik - menulis angka atas dan 2 3 4
angka bawah bagi meter 4 4 4

MINGGU 39
Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder mengikut Latihan pernafasan.
dinamik yang ditetapkan.
Pengalaman Muzikal Memainkan rekoder Mengaplikasikan Penjarian not
secara ensembel dinamik dalam berdasarkan skor.
permainan rekoder
- lembut (p) Meniup mengikut
- sederhana lembut (mp ) dinamik.
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)
STANDARD STANDARD CADANGAN
MINGGU MODUL OBJEKTIF
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI
MINGGU 37-
38 Modul 4 4.1 4.1.3 Menulis notasi dan simbol Mengenal dan menulis
muzik dengan betul dan simbol.
Membaca dan menulis Membaca dan menulis Menulis nilai not dan konsisten.
notasi muzik notasi muzik tanda rehat. Menamakan not.
-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver
MINGGU 39-
40 4.1 4.1.4 Menulis meter lagu dengan Mengenal meter lagu.
Modul 4 betul.
Membaca dan menulis Menulis meter. Menulis meter lagu
Membaca dan menulis notasi muzik - menulis angka atas dan 2 3 4
notasi muzik angka bawah bagi meter 4 4 4

MINGGU
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
41
MINGGU
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
42-43
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

Anda mungkin juga menyukai