Anda di halaman 1dari 1

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA KKG ELANG DABIN IV

SATKORDIKCAM MLONGGO

A. PESERTA
1. Undangan
2. Kepala Sekolah
3. Anggota KKG gugus Elang (guru kelas) dabin IV

B. CALON KETUA
1. Seluruh anggota KKG gugus Elang ( guru Kelas)berhak dipilih dan memilih.
2. Anggota KKG gugs Elang dabin IV yang hadir maupun yang tidak hadir dapat dipilih sebagai calon
ketua

C. PROSE PEMILIHAN
1. Proses pemilihan dipimpin olek ketua panitia pemilhan dan dibantu oleh anggota panitia yang lain.
2. Setiap peserta menuliskan nama pilihannya di kertas yang dibagikan oleh panitia
3. Satu peserta berhak memilih/menuliskan satu nama calon
4. Suara akan dihitung setelah jumlah kertas suara yang terkumpul sama dengan jumlah peserta yang
hadir

D. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN


1. Yang memperoleh suara terbanyak ( urutan terbanyak pertama ) menjadi Ketua KKG gugs Elang
dabin IV
2. Yang dapat jumlah suara di bawahnya ( urutan kedua terbanyak ) berhak menjadi wakil ketua
3. Ketua dan wakil ketua terpilih tidak dapat mengundurkan diri.
4. Penetapan/ pengesahan hasil pemilihan akan dituangkan dengan surat keputusan
5. Keputusan hasil pemilihan tidak dapat di ganggu gugat.
6. Susunan kelengkapan kepengurusan diserahkan kepada ketua dan wakil ketua selambat-lambatnya
satu bulan dari hari pelaksanaan pemilihan ketua.